บริษัทจีนจากมณฑลกวางตุ้งเดินหน้าลงทุนในต่างประเทศ พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ “Go Global”

นิวยอร์ก ซิตี้, นิวยอร์ก–10 ต.ค.–ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์
เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการเปิดตัวรายงาน 2015 Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ศูนย์วิจัยในสังกัดสํานักงานการบริหารและกํากับดูแลสินทรัพย์ของรัฐบาลจีน (SASAC) และสถาบันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีน (CAITEC) โดยนายเฉิน ไห่เซียง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มณฑลกวางตุ้ง และประธานสมาคมวัฒนธรรมนานาชาติกวางตุ้ง ได้เข้าร่วมงานและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้
นายเฉินระบุว่า รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา นั่นคือ “จีนหวังว่าจะทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่สร้างสรรค์ เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และทั่วถึง” บริษัทต่างๆในมณฑลกวางตุ้งนั้นได้รับโอกาสให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ Go Global โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีบริษัทจากกวางตุ้งจำนวนมากประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทและประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทีดีอีกด้วย
ข้อมูลสถิติในรายงานฉบับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทสัญชาติจีนที่ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนั้น จ่ายภาษีให้กับประเทศที่ตนเข้าไปลงทุน เป็นมูลค่า 3.119 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 ซึ่งเพิ่มขึ้น 62.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทจีนเหล่านี้ว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติ 1.225 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 392,000 คนเมื่อเทียบกับปลายปีก่อนหน้า บริษัทในมณฑลกวางตุ้ง นำโดย HUAWEI และ Tencent ได้รวมพลังกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับภูมิภาคไปทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง ร่วมมือ และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย”
นายเฉินชี้ว่า กวางตุ้งมีความสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับทั่วโลก โดยใช้ประโยชน์จากสื่อและอินเทอร์เน็ตที่ถือเป็นข้อได้เปรียบของมณฑลกวางตุ้ง เพื่อสนับสนุนบริษัทและประชาชนให้ก้าวออกไปสู่ระดับโลก และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยการส่งเสริมการสื่อสารวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเพื่อยกระดับความสามารถด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ และดำเนินงานตามแผน Belt and Road Initiative ทำให้ในช่วงไม่กีปีมานี้ มณฑลกวางตุ้งได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผลักดันวิธีการสื่อสารระหว่างประเทศและขยายช่องทางการสื่อสารให้ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งดึงดูดกลุ่มผู้รับสารขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม เพื่อส่งเสริมการเจรจาหารือ การสร้างสรรค์และแบ่งปันร่วมกันในระดับโลก
ที่มา: สำนักงานข่าว รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

AsiaNet 66075