นครหนานหนิงผนึกกำลัง Zhongguancun Science and Technology Park มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างปักกิ่งและกว่างซี

หนานหนิง, จีน–10 พ.ค.–ซินหัว–เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหนานหนิง คณะกรรมการบริหารแห่ง Zhongguancun Science and Technology Park และ Zhongguancun Development Group ได้ลงนามในข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมจัดตั้งกลไกร่วมสำหรับสามฝ่าย เพื่อกระชับความร่วมมือ ส่งเสริมนวัตกรรม และยกระดับการประสานงานระหว่างสองภูมิภาค ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลมาจากฉันทามติความร่วมมือหนานหนิง-ปักกิ่งประจำปี 2558 (2015 Nanning-Beijing Cooperation Consensus) และยังเป็นอีกมาตรการสำคัญที่นครหนานหนิงนำมาใช้ในการดำเนินแผนพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

ความร่วมมือนี้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรม นโยบาย โครงการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การสร้าง Nanning–Z-park Innovation Center เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสาธิตและการบริการสำหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงรองรับการพัฒนาจีนตอนกลาง-ใต้ และจีนตอนใต้-ตะวันตกเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอาเซียนทั้งหมด อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนความร่วมมือของอุตสาหกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและผลการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ ส่วนที่สองคือ การเปิดตัวความร่วมมือใหม่ๆในแวดวงไอที เมืองอัจฉริยะ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และบริการสุขภาพทางชีวภาพ ซึ่งต่อยอดมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมดั้งเดิมของ Zhongguancun Science and Technology Park โดยอาศัยความสมบูรณ์พร้อมทางเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูง และโอกาสที่มีอยู่มากมาย ส่วนที่สามคือ การจัดตั้ง China-ASEAN IT Base ตามโมเดล อินเทอร์เน็ต + ภูมิภาคอาเซียน + Zhongguancun Park+ นครหนานหนิง

ทั้งสามฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความได้เปรียบและนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งไม่เพียงช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาร่วมกันระหว่างภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับการดำเนินแผนพัฒนานครหนานหนิงยุคใหม่อันมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนอีกด้วย
นายหวัง เสี่ยวตง สมาชิกคณะกรรมการประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองหนานหนิง นายซุ่ย เจิ้นเจียง รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง และนายสวี่ เฉียง ประธาน Zhongguancun Development Group ได้เข้าร่วมในพิธีลงนาม ซึ่งมีนายโจว หงปอ นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง นายกัว หง ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาร Zhongguancun Science and Technology Park และนายโจว หยุนฟ่าน ผู้จัดการทั่วไปของ Zhongguancun Development Group เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง
แหล่งข่าว: กรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหนานหนิง
AsiaNet 64369