เมืองหนานหนิงและสำนักข่าวซินหัวเตรียมจัดทำดัชนี CAMI

หนานหนิง,จีน–30ก.ย.–ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักข่าวซินหัวได้ลงนามข้อตกลงกับเมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เพื่อร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ดัชนี China-ASEAN Monetary Index (CAMI)

ดัชนี CAMI ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของแหล่งข้อมูลทางการเงินของ “China-ASEAN Information Harbor” โดยมีการนำดัชนีดอลลาร์สหรัฐและดัชนียูโรมาอ้างอิงด้วย

ดัชนี CAMI จะแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจีนกับสกุลเงินอื่นๆของประเทศอาเซียนอย่างครอบคลุม โดยอิงกับข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินใหญ่ๆ และข้อมูลการซื้อขายระหว่างจีนและอาเซียน

ดัชนี CAMI จะให้ตัวเลขอ้างอิงเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาค

ทั้งนี้ หนานหนิงคือเมืองที่เป็นเจ้าภาพถาวรของงาน CAEXPO มาตั้งแต่ปี 2547 และได้กลายมาเป็นช่องทางสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศอื่นๆในอาเซียนตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงประเทศต่างๆตามเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

แหล่งข่าว: หน่วยงานข่าวแห่งเทศบาลนครหนานหนิง

ลิงค์ภาพ: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=260228

AsiaNet 62004