Warning: include(/home/asiaprn/public_html/wp-content/blogs.dir/11/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/wp-content/blogs.dir/11/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 2

Warning: include(/home/asiaprn/public_html/wp-includes/SimplePie/Net/db.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/wp-includes/SimplePie/Net/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 4
มาเลเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 48 เดือนสิงหาคมนี้ : ข่าวประชาสัมพันธ์

มาเลเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 48 เดือนสิงหาคมนี้

กัวลาลัมเปอร์—2 ก.ค.–เบอร์นามา-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่างๆในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงประเทศคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และรัสเซีย เป็นต้น

มาเลเซีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จะจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) ครั้งที่ 48, การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสามครั้งที่ 16, การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกครั้งที่ 5 รวมถึงการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) ครั้งที่ 22

การประชุมข้างต้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2558 ณ Putra World Trade Center (PWTC) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยจะมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ รวมถึงการติดตามผลหลังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ที่เกาะลังกาวีและกรุงกัวลาลัมเปอร์

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้

นอกเหนือจาก 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนแล้ว การประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวจะมีประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมด้วย อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ กลุ่มสหภาพยุโรป รัสเซีย และอินเดีย

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 จะมีการจัดประชุม ARF ครั้งที่ 22 โดยมี 27 ประเทศสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมนี้

ขณะเดียวกันจะมีการจัดประชุมความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และการประชุมระดับรัฐมนตรีแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่ 12 ด้วย

สื่อมวลชนที่สนใจทำข่าวต้องขอเอกสารรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://asean2015.gov.my/48thammpmc/registration/media หรือ http://asean2015.bernama.com/ โดยสื่อมวลชนทั้งในมาเลเซียและจากต่างประเทศสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2558

สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการขอเอกสารรับรอง รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสื่อมวลชนได้ที่ 48th AMM/PMC & Related Meetings 2015 Media Secretariat ซึ่งดูแลโดย BERNAMA Media Relation and Event Management (MREM)

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +603 – 2694 1024 / 2696 2125 / 2696 2120 แฟกซ์ +603 – 2694 1021 / 2694 1022 หรืออีเมล mediasec@bernama.com

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนได้ที่ www.asean.org

แหล่งข่าว: 48th AMM/PMC & Related Meetings 2015 Media Secretariat