มณฑลไหหลำเผยดัชนีพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก สะท้อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ไหโข่ว, จีน–22 พ.ค.–ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของมณฑลไหหลำได้เปิดเผยดัชนีพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของเกาะไหหลำในช่วง 5 ปีมานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑล และเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้

รายงานดัชนีฉบับแรกที่ไหหลำจัดทำขึ้นเพื่อประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของไหหลำไปแล้ว ขณะที่การพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการทำตลาด รวมถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่จีนประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาเกาะไหหลำเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวระดับนานาชาติในปี 2552

ระบบประเมินดัชนีพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว (TDI) ของไหหลำ ประกอบไปด้วย 5 ตัวชี้วัดขั้นแรก และ 13 ตัวชี้วัดในขั้นที่สอง โดยระบบดังกล่าวจะประเมินพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของไหหลำใน 5 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ศักยภาพการเติบโต และสภาวะแวดล้อมโดยรวม

รายงานซึ่งร่วมกันจัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลไหหลำ ศูนย์สารสนเทศทางการเงินแห่งชาติจีน และสำนักงานประจำมณฑลไหหลำของสำนักข่าวซินหัว เผยให้เห็นว่า นับตั้งแต่ปี 2552 ดัชนี TDI ของไหหลำขยายตัวเฉลี่ยปีละ 17.95% จนแตะที่ระดับ 228.34 ในปี 2557 ซึ่งสะท้อนว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไหหลำมีการเติบโตอย่างมั่นคง มีศักยภาพการเติบโตสูง และมีความสามารถในการต้านทานภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ

หลู จีหยวน รองผู้ว่าการมณฑลไหหลำและผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลไหหลำ กล่าวว่า รายงานฉบับนี้เผยให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไหหลำ พร้อมกับแสดงความหวังว่ารายงานนี้จะมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวในการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุน

เกา จานจง รองผู้อำนวยการสำนักดัชนี สังกัดศูนย์สารสนเทศทางการเงินแห่งชาติจีน กล่าวว่า รายงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาและประเมินทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไหหลำในเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการพัฒนาไหหลำในอนาคต

แหล่งข่าว: คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลไหหลำ

รูปภาพ:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=254512

AsiaNet 60599