มาเลเซียเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2558

กัวลาลัมเปอร์—29 ธ.ค.—เบอร์นามา-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

มาเลเซียจะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนประจำปี 2558 ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ที่เมืองโกตากินะบะลู รัฐซาบาห์ ในวันที่ 27-28 มกราคมนี้

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมถึงการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของมาเลเซียในปีหน้า

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือร่วมกันถึงแผนงานของอาเซียนประจำปี 2558 ตลอดจนวิสัยทัศน์ภายหลังปี 2558 ของประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการเมือง ความมั่นคง และการพัฒนาที่มีความสำคัญและจำเป็นต่ออาเซียนและประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่หลายรายการในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 26 ในเดือนเมษายน 2558 และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ในเดือนพฤศจิกายน 2558

สำหรับคำขวัญของมาเลเซียในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน คือ “ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา วิสัยทัศน์ของเรา” (Our People, Our Community, Our Vision)

อาเซียนจะก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในปี 2558 เนื่องจากจะเป็นปีที่สิ้นสุดการดำเนินงานต่างๆในแผนงาน 3 เสาหลัก อันประกอบไปด้วยความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม

โดยเหตุการณ์สำคัญของอาเซียนในปี 2558 ได้แก่ การบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ‘Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015’ ซึ่งประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีเป้าหมายที่จะสร้างเอกภาพด้านกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และระหว่างประชาชนอย่างไร้ขอบเขต

จุดมุ่งหมายหลักของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน คือ การสร้างความมั่นใจว่ามาตรการและแผนริเริ่มต่างๆที่มีความสำคัญต่อประชาคมอาเซียนจะพร้อมสำหรับดำเนินการ และจะมีการบูรณาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับภายหลังปี 2558

นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการนำอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2558 แล้ว มาเลเซียยังให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการพัฒนาวิสัยทัศน์ภายหลังปี 2558 ของประชาคมอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางประชาคมให้เจริญรุ่งเรืองและเติบโตต่อไป

สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตาเปิดเผยว่า การดำเนินงานในภาพรวม โดยครอบคลุมทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนนั้น มีความคืบหน้าแล้วถึงประมาณ 88%

อาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกแรกเริ่มประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย จากนั้นจึงได้มีประเทศต่างๆเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

สื่อมวลชนที่เตรียมทำข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในโกตากินะบะลู รัฐซาบาห์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์และรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ ได้ที่ http://asean2015.bernama.com

นอกจากนี้ยังสามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้จากเว็บไซต์ของอาเซียน: www.asean.org และเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (MoFA): https://asean2015.gov.my

ที่มา: ASEAN Foreign Ministers’ Retreat Media Secretariat

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ชื่อ: Ms Zaria Mohd Nasri
โทร: 603-2694 1024/603-2696 2123
แฟกซ์: 603-2694 1021/22
อีเมล: mediasec@bernama.com  

AsiaNet 59063