ะฯเกฑแ> 8:7์ฅม#` ๐ฟ #bjbjmฅmฅ .*ฯฯ ค”””””””6พพพพ$โ6 ด :< < < < < < <    $Mhตา2 !"< < < < < 2 ""< < S ฐ ฐ ฐ < ฎ"< "< ฐ < ฐ ฐ ""ฐ < ๖ ฺซ๐ ทอพ๊

ฆฐ i 0 ฐ ฐ ฐ ”ฤ H< < ฐ < < < < < 2 2 ฆ < < < < < < < 666คฺไ666ฺ666"""""" AGC Asahi Glass DI#1C-8 2C+IC IA#LC2#AH18-%B% 2014"! -"H2@G22#             B@5"'--30 ..--@-@ 5"@G / -4B@'*L             AGC Asahi Glass (AGC) #4)19I%4#0 @!5 1L A%0'184D.-@ 1I3#01B% !5'2! 9!4C5H0#02('H2 #4)1DI%2!C*1 2C-8 2C+I*2!2#C IA#LC2#AH18-%B% 2014"! (2014 FIFA World Cup"!)             2"CI*1 2C-8 2 AGC #9I*65C@G-"H2"4H5HDI@G#4)1 B2B #2"A#5HDI#1-8 2C+I32#%2 +%12#05HDI#1-8 2-"H2@G22#*3+#1!I21H-15,2C2#AH18-%B% 2014"! *3+#11I2#AH18-%-@@-@# 1H*L 1 2013"! (FIFA Confederations Cup 2013"!) A%0 2#AH18-%B% 2014"!             #2 4% 6H@G#0@(5H AGC 1IC0@I2D3@48#4-"H2@G!#9AC%2*21"##!A%0#0#"L1I 0@G@I2 212#AH18-%B% 2014"! AGC "11I2#-5H0@4BD#I-!F1#2 4% %-1I!5'2!*81@!-1H27H@I#H'!1A8-%1H'B%C%25H!52#@4B*95I             '2!#H'!!7-C+!H#1I5I1-L#319A%8-%#01B%A*C+I@+G6@BB%"55HI2'+I2- AGC A%0*209I1+2#0#01B%-#4)1 %-1I(1" 25HD#I#!AC2#1+2B %9 1HC+I1%9I21H'B%             (B%BI: HYPERLINK "http://prw.kyodonews.jp./prwfile/release/M000303/2 HTlชฌฎฦ  T X ^ b n , t ค จ ด ๐ r z ’ พ ภ 2 D t x ถ โ & ^ | ’ ฌ ฎ ถ ย P ขค๏สส๏ส๏ส๏ธ๏ฆ๏ส๏สสส๏ส๏ธ๏ส๏ส•ส๏ส•ส๏•ส๏ส๏สส๏สส๏ส hหfะCJOJQJ^JaJo( hOหCJOJQJ^JaJo(#hQbึhQbึCJOJQJ^JaJo(#hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ&hQbึhQbึCJOJQJ^JaJo( hOำCJOJQJ^JaJo( hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ4ฌฎ ุ ฺ b d ฌฎXZฤฦถ ธ !!>!^!ศ!!&”์”๎”๐”๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๑๑๑๑๑๑๑๚ะ`ะgdQbึgdQbึ #คฆฎ๒2ชฤ€จฒพ๚ HVXZp~พภ๒ 4@LNzเไ๒๏ส๏สธส๏ส๏ส๏สสธฃกฃฃธธส{สสสj hkNCJOJQJ^JaJo( hCJOJQJ^JaJo((hQbึhQbึ>*B*CJOJQJ^JphU)jhQbึhQbึCJOJQJU^JaJ#hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ&hQbึhQbึCJOJQJ^JaJo( hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ hหfะCJOJQJ^JaJo()01210307947/_prw_PI1fl_7J9G6ibO.jpg” \o “blocked::http://prw.kyodonews.jp./prwfile/release/M000303/201210307947/_prw_PI1fl_7J9G6ibO.jpg” http://prw.kyodonews.jp./prwfile/release/M000303/201210307947/_prw_PI1fl_7J9G6ibO.jpg)

            @5H”’1 AGC Group

            AGC Group 6H!5#4)1 Asahi Glass Co., Ltd. C#8B@5”’@GA3-8#4 @G9I1+2#01B%I2#0*3+#1-A*%AAA%0#0#”L @!5 1L ‘184D.-@ A%0
4I*H’#0--7HF I’”’1##!2@45H”2’2’H2 1 (’##) AGC Group DI12’2!@
5H”’
2
#01B%CI2#0 *2#%9--#5 A%0@BB%”5@ #2!4 AGC Group !512#0!2 50,000 1H’B% A%0!5#2”DI!2’H2 1.5 +!7H%I2-%%2#L*+#122#3@48#4C 30 #0@(  *3+#1#2”%0@-5”@4H!@4!#82@”5H”!
!DI5H HYPERLINK “http://www.agc.com/english/” \o “blocked::http://www.agc.com/english/” www.agc.com/english/

            A+%HH2’: AGC Asahi Glass Co., Ltd.

*7H-!’%
4H-:
B
4.4B# “9@-0
9I12#1H’D H2”*7H-*2#-L#A%01%8*1!1L
AGC Asahi Glass Co., Ltd.
B#: +81-3-3218-5603
-5@!%: HYPERLINK “mailto:info-pr@agc.com” \o “blocked::mailto:info-pr@agc.com” info-pr@agc.com

AsiaNet 51202
ฌฬฺ์๎Fptเโ ฒ ด ะ ๆ !!\!^!ฦ!!”&”0″4″6″์์์ส์ถฅถ์์“์~~i~์WWWWW~#hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ(hQbึhQbึ>*B*CJOJQJ^Jph)jhQbึhQbึCJOJQJU^JaJ#hQbึhQbึCJOJQJ^JaJo( hน,hQbึCJOJQJ^JaJ&hน,hQbึCJOJQJ^JaJo( hkNCJOJQJ^JaJo( hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ&hQbึhQbึCJOJQJ^JaJo(”6″ศ”ส”่”๊”๎”๐””#
# #๏ฺลฺ๏ดฃ’ฃ hZ…hQbึCJOJQJ^JaJ hZ…hZ…CJOJQJ^JaJ hZ…hหfะCJOJQJ^JaJ hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ(hQbึhQbึ>*B*CJOJQJ^Jph)jhQbึhQbึCJOJQJU^JaJ hQbึhQbึCJOJQJ^JaJ
๐” #๖ะ`ะgdZ…,1hฐ. ฐฦA!ฐ”ฐ# $ %ฐฐะฐะ ะD@๑D NormalCJ^J_HaJmH sH tH DA@๒กD Default Paragraph FontRi๓ณR Table Normal๖4ึ
l4ึa๖ (k๔ม(No List4U@ข๑4 Qbึ Hyperlink >*phBOB Qbึ nospacingCJOJQJ^JaJ *VWlmฑฒึืฌญโใ[\ฏไ v w x 0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€ไ v w x ๊00X!ร่00€่00€0่00€่00€๊00ุ ค6″ # ๐” #
 # ม฿๐DY d t XXXDFUcฑRUZy‘นฝ฿เ:=q“ฏพึPWีใ@Dซบฟ๏๙&=๐๒๙LVfmvwธปยร๐hsฎฏใ  x cyพืPVใ@นฟ๏๙hsฎฏใ  3x … ชf, ๅ น,| 0kNZ…}•OหหfะGาOำQbึx๓@€ฃฃ|๗
ฃฃ ฐฐUnknownGz €Times New Roman5€Symbol3& z €Arial5& za€TahomaO5€
 ฟ ๛วhMS Mincho l r พ ฉ?Angsana New7&๏ { @Calibri”q๐ะคhC๚
gC๚
gkk!๐ ดด24 2Q๐ HX)๐?jQbึ2EAGC Asahi Glass DI#1-8
2@GA#L8-%B% 2014″! -”H2@G22#sunita panaiyadaเ…๒๙Ohซ‘+’ณู0DP`lx  ฌ
ฬ ุ
ไ๐๘้คAGC Asahi Glass เนเธ”เนเธฃเธฑเธเธญเธเธธเธเธฒเธ•เน€เธเนเธเนเธเธฃเธเธ”เนเธเธธเธ•เธเธญเธฅเนเธฅเธ 2014โข เธญเธขเนเธฒเธเน€เธเนเธเธ—เธฒเธเธเธฒเธฃsunita Normal.dot panaiyada2Microsoft Office Word@Fร#@”bฺ ทอ@”bฺ ทอkีอี.“—+,๙ฎDีอี.“—+,๙ฎเ hp”ค ฌดผฤ
ฬ |้InfoQuest limited ’ คAGC Asahi Glass เนเธ”เนเธฃเธฑเธเธญเธเธธเธเธฒเธ•เน€เธเนเธเนเธเธฃเธเธ”เนเธเธธเธ•เธเธญเธฅเนเธฅเธ 2014โข เธญเธขเนเธฒเธเน€เธเนเธเธ—เธฒเธเธเธฒเธฃ Title 8@ _PID_HLINKS้Aด]>mailto:info-pr@agc.com#($http://www.agc.com/english/#{ZVhttp://prw.kyodonews.jp./prwfile/release/M000303/201210307947/_prw_PI1fl_7J9G6ibO.jpg#

 !”#$%&()*+,-.01234569Root Entry ภFภำส๐ ทอ;€Data
1TableWordDocument.*SummaryInformation(’DocumentSummaryInformation8
 ภFMicrosoft Office Word Document
MSWordDocWord.Document.8๔9ฒq