แอร์ ไชน่า เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินหมุนเวียนเส้นทางเฉิงตู-กาฐมัณฑุ

เฉิงตู — 20 ธ.ค. 2554 – พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชีย – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

เดินทางสู่เมืองแห่งวัดวาอาราม และพัฒนาศูนย์กลางแห่งภูมิภาคที่เฉิงตู

สายการบินแอร์ ไชน่า สาขาภาคใต้ของจีน จะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบหมุนเวียนเส้นทางจากเฉิงตูสู่กาฐมัณฑุ เมืองหลวงของเนปาลซึ่งได้รับฉายาว่า “นครแห่งวัด” ในวันที่ 15 มกราคมเป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเปิดให้บริการเส้นทางการบินดังกล่าว ส่งผลให้บริการเส้นทางการบินจากเฉิงตูไปยังต่างประเทศของแอร์ ไชน่า เพิ่มเป็น 6 เส้นทาง ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำศูนย์กลางการบินในภูมิภาคของสายการบิน

(โลโก้: http://www.prnasia.com/xprn/sa/2008/12/26/200812261146.jpg)

เที่ยวบิน CA437/8 ซึ่งจะให้บริการ 2 เที่ยวต่อสัปดาห์ จะให้บริการโดยเครื่องบินแอร์บัส A319 บริการเส้นทางการบินใหม่นี้ ช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงลาซา และร่นระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้งลงเหลือเพียง 2 ชั่วโมง จากเดิมที่ 4 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน การเปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่ยังเป็นการปรับปรุงฐานบริการการบินระหว่างประเทศในเมืองเฉิงตูของแอร์ ไชน่า ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กาฐมัณฑุ นับเป็นเมืองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยจุดยืนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเฉิงตูในด้านตลาดการท่องเที่ยวในภาคใต้ของจีน คาดว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเส้นทางบินดังกล่าวจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในเชิงสันทนาการ

แหล่งข่าว: แอร์ ไชน่า

AsiaNet47833