ไฟล์ข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท Tumi Holdings, Inc. ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

เซาท์ เพลนฟิล์ล, นิวเจอร์ซี่ — 15 ธันวาคม 2011 /พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

Tumi Holdings, Inc ( “บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป หุ้นสามัญนี้จะถูกเสนอขายโดยบริษัทเอง ซึ่งจะบางส่วนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นและช่วงราคาที่จะนำมาเสนอขายนั้นยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างแน่นอน บริษัทมีความประสงค์จะใช้ส่วนต่างจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มาใช้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้งหมดของบริษัทและหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัทที่อยู่ในการถือครองของบริษัทและบริษัทในเครือของ Doughty Hanson & Co Managers Limited 

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111213/NY22174LOGO) 

Goldman, Sachs & Co.และ Credit Suisse Securities (USA) LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายในการซื้อขายครั้งนี้ นักลงทุนโดยทั่วไปที่สนใจอาจสามารถขอรับสำเนาร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อแล้วเสร็จได้จากสำนักงานของ Goldman, Sachs & Co., จ่าหน้าถึง: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, โทรศัพท์: 1-866-471-2526, โทรสาร: 1-212-902-9316 หรือทางอีเมล prospectus-ny@ny.email.gs.com หรือ Credit Suisse Securities (USA) LLC ณ One Madison Avenue, New York, New York 10010, จ่าหน้าถึง: Prospectus Department, หรือทางโทรศัพท์ที่ 1-800-221-1037

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์เหล่านี้ได้มีการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์นี้ไม่สามารถขายหรือเชิญชวนให้ซื้อก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ แถลงการณ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือเชิญชวนให้มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และห้ามมิให้มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งการเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลใดๆ ดังกล่าว

เกี่ยวกับบริษัท Tumi Holdings, Inc.
Tumi Holdings, Inc., Delaware corporation เป็นบริษัทที่มีการเติบโตเป็นอย่างสูง ภายใต้แบรนด์ระดับพรีเมี่ยมที่นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ คงทน ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีการออกแบบที่ล้ำสมัย Tumi Holdings, Inc. นั้น จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลากหลายประเภท สินค้าของบริษัทมีการจำหน่ายในมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก และมีจุดศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 1,600 จุด รวมถึงร้านค้ารายย่อย ร้านค้าส่ง และร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ

ติดต่อ:    
Tumi Holdings, Inc.
Michael J. Mardy
+1-908-756-4400  
 
แหล่งข่าว Tumi Inc.
AsiaNet47754