ข้อแนะนำเนื่องในวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก ผู้ป่วยควรดูแลตัวเองเป็นพิเศษก่อนถึงฤดูหนาวเพื่อป้องกันมิให้โรคกำเริบ

ซูริค, 16 พ.ย. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

– แนวทางการรักษาระดับนานาชาติล่าสุด ยืนยันแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ระบุว่า การป้องกันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบควรมีความสำคัญเทียบเท่ากับการบรรเทาอาการรายวัน
– ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่า ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงขึ้นในฤดูหนาว โดยมีอาการกำเริบมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่ร่างกายจะได้รับความเสียหายในระยะยาว และอาการอาจทวีความรุนแรงเร็วกว่าเดิม
– ผู้ป่วยควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคกำเริบในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถชะลอการทวีความรุนแรงของโรครวมถึงการเสียชีวิตได้

แนวทางการรักษาระหว่างประเทศจากโครงการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับโลก (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: GOLD) แนะนำว่า การป้องกันโรคกำเริบควรเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และควรมีความสำคัญเทียบเท่ากับการรักษาอาการของโรค[1] แนวทางดังกล่าวยังได้รับการยืนยันในข้อมูลล่าสุดว่าด้วยผลกระทบของฤดูกาลที่มีต่อการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรคจะกำเริบถี่กว่าปกติเกือบสองเท่าในฤดูหนาว อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยมากขึ้นในช่วงเทศกาล (ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนมกราคม)[2,3,4]

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ :

http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/nycomedtakeda/52782

เนื่องในวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกในวันนี้ ขอแนะนำให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีร่างกายอ่อนแอ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกำเริบของโรคในช่วงหน้าหนาวนี้

ศจ.วิเซีย เวดซิชา (Professor Wisia Wedzicha) ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจจาก Royal Free and University College Medical School, University College London สหราชอาณาจักร กล่าวว่า “กระบวนทัศน์ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าเรามีความรู้มากขึ้นในเรื่องความเสียหายระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากโรคกำเริบในผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงสูงขึ้นที่อาการของโรคจะทวีความรุนแรงเร็วกว่าเดิมและอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการปกป้องตนเองจากความเสี่ยงที่จะทำให้โรคกำเริบ โดยเฉพาะช่วงที่หน้าหนาวกำลังมาถึง และต้องปรึกษาหารือกับแพทย์ถึงทางเลือกต่างๆในการป้องกันและลดการกำเริบของโรค”[5]

“การกำเริบ” คือการที่ผู้ป่วยมีอาการหลายๆอย่างแย่ลงอย่างเฉียบพลัน การกำเริบบ่อยๆอาจทำให้อาการของโรคทวีความรุนแรงขึ้น มีหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหัวใจวาย[6] ปัจจุบันมีการรายงานเรื่องโรคกำเริบอย่างกว้างขวาง และมีการระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงว่าโรคอาจกำเริบบ่อย เพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที

แอนเดอร์ส อัลล์แมน (Anders Ullman) รองประธานบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัททาเคดา (Takeda) กล่าวว่า “ในฐานะบริษัท เรามุ่งมั่นพัฒนาทางเลือกการรักษาใหม่ๆสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อช่วยลดการกำเริบของโรค ทั้งนี้ วันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและโรคกำเริบรุนแรงที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ทาเคดาได้แนะนำแนวทางง่ายๆสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยสามารถป้องกันตนเองจากการกำเริบของโรคในหน้าหนาวได้ นอกจากนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องคุยกับแพทย์เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคกำเริบในอนาคต”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของทาเคดาในวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกได้ที่ห้องข่าวออนไลน์ของทาเคดาบนเว็บไซต์ http://www.takedarespiratorynewsroom.com

เกี่ยวกับวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก
วันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก เป็นงานประจำปีที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งจัดขึ้นและสนับสนุนโดยโครงการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับโลก (GOLD) ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.goldcopd.org/wcd-home.html

เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีทางรักษา โดยเป็นโรคปอดชนิดที่มีอาการแย่ลงอย่างเดียวโดยไม่มีวันดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก โรคนี้จะมีอาการหลายอย่างแย่ลงอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าโรคกำเริบ โดยเฉพาะในฤดูหนาว ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า มีประชากร 80 ล้านคนทั่วโลกป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบปานกลางถึงรุนแรง โดยในปี 2548 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกว่า 3 ล้านคน หรือคิดเป็น 5% ของยอดผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุทั่วโลก นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังคาดการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจพุ่งกว่า 30% ในอีก 10 ปีข้างหน้า หากยังไม่มีแนวทางเร่งด่วนในการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค โดยเฉพาะการสูบบุหรี่
(ดูข้อมูลได้ที่ http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/index.html)

เกี่ยวกับไนโคเมด บริษัทในเครือทาเคดา
ไนโคเมด (Nycomed) เป็นบริษัทในเครือทาเคดามาตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2554 ทาเคดาเป็นบริษัทวิจัยระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ ส่วนบริษัทที่เกิดจากการควบรวมทำการตลาดผลิตภัณฑ์รักษาโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร โรคทางเดินอาหาร เนื้องอก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาทส่วนกลาง อาการอักเสบและความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน โรคทางเดินหายใจ และการบรรเทาปวด
ความแข็งแกร่งของทาเคดาในอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น และทั่วเอเชีย ถูกทำให้สมบูรณ์โดยความแข็งแกร่งของไนโคเมดในยุโรปและในบรรดาประเทศเกิดใหม่ บริษัทที่เกิดจากการควบรวมมีการทำธุรกิจในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นยังเป็นบริษัทยาที่มียอดขายอันดับ 12 ของโลก, อันดับ 14 ในกลุ่มประเทศ BRIC และอันดับ 18 ในยุโรป

เกี่ยวกับทาเคดา
ในฐานะบริษัทยารายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และผู้นำในอุตสาหกรรมยาโลก ทาเคดามุ่งมั่นสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยทั่วโลกด้วยนวัตกรรมยาที่ทันสมัย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทาเคดาได้ที่เว็บไซต์ http://www.takeda.com

อ้างอิง
 [1.] Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. GOLD Guidelines 2011. (Revised 2011) November 6, 2011.

[2.] Glaab T, et al. Seasonal Distribution Of Exacerbations In The Poet-COPD; Study. Am J Respir Crit Care Med 183;2011:A3726

[3.] Jenkins C.R. et al. Seasonality and determinants of moderate and severe COPD exacerbations in the TORCH study. ERJ Express. Published on July 7, 2011 as doi: 10.1183/09031936.00194610

[4.] Donaldson GC, et al. Influence of season on exacerbation characteristics in chronic obstructive pulmonary disease; Chest; Prepublished online July 28, 2011

[5.] http://www.takedarespiratorynewsroom.com Accessed October 2011

[6.] Halpin D. Mortality in COPD: Inevitable or Preventable? Insights from the Cardiovascular Arena. J Chron Obstruct Pulmon Dis 2008; 5(3):187-200

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับสื่อมวลชน:
เฟลชแมน-ฮิลลาร์ด (Fleishman-Hillard)
สเตฟานี เดอ บอร์บา (Stefanie de Borba)
โทร: +44(0)78-7280-86-63

ไนโคเมด บริษัทในเครือทาเคดา
โทร: +41-44-555-15-10
หรือติดต่อ โทเบียส คอตต์มานน์ (Tobias Cottmann)
โทร: +41-44-555-15-01

แหล่งข่าว: ไนโคเมด บริษัทในเครือทาเคดา

AsiaNet 47276