เอ็นทีที คอม เตรียมขยายบริการเครือข่ายคลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจสู่สากล

โตเกียว, 29 ก.ย. / เกียวโด เจบีเอ็น – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ เอ็นทีที คอม (NTT Communications Corporation: NTT Com) ประกาศในวันที่ 29 กันยายนว่า เครือข่าย Arcstar (TM) Universal One ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจต่างๆ ใช้งานเครือข่ายคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีความยืดหยุ่น จะขยายบริการจากญี่ปุ่นไปยัง 159 ประเทศทั่วโลกในเร็วๆนี้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนใช้บริการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 30 กันยายน เป็นต้นไป

เครือข่าย Arcstar Universal One ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของลูกค้าโดยตรงแบบไร้พรมแดน จะให้บริการ 4 ระดับตามความต้องการที่แตกต่างกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา โดยบริการทุกระดับจะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อแบบไม่จำกัด รวมทั้งมีการบริหารเครือข่ายและการซ่อมบำรุงจากจุดเดียวซึ่งสะดวกสบายมาก ทั้งนี้ บริการทั้ง 4 ระดับประกอบด้วย

Premium Grade – มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด โดยมีการเชื่อมต่อในอัตราคงที่และรับประกันการใช้แบนด์วิดท์แบบไม่จำกัด

Business Grade – มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยมีการเชื่อมต่อในอัตราคงที่และรับประกันการใช้แบนด์วิดท์ ร่วมกับการเชื่อมต่อแบบ best effort

Economy Grade – มีคุณภาพคุ้มราคา โดยรับประกันการใช้แบนด์วิดท์บางส่วน ผ่านการเชื่อมต่อแบบ variable rate ร่วมกับแบบ best effort

Light Grade – บริการราคาประหยัดซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบ best effort ร่วมกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

องค์ประกอบหลักของเครือข่าย Arcstar Universal One ประกอบด้วย:
– เครือข่ายอันน่าเชื่อถือซึ่งกระจายไปยัง 159 ประเทศทั่วโลก ผ่านทางเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำที่มีการหน่วงเวลาต่ำและผ่านการทดสอบแล้ว อาทิ เครือข่าย PC-1 ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐ (กำลังการส่งข้อมูลเกิน 500 กิกะบิต/วินาที) และ Asia Submarine-cable Express ระหว่างญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป (กำลังการส่งข้อมูลเกิน 500 กิกะบิต/วินาที)

– การบริหารเครือข่ายทั่วโลกจากจุดเดียว ซึ่งรวมไปถึงการสั่งการและการซ่อมบำรุงด้วยคำสั่งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น โดยเว็บท่าจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายได้

– สามารถใช้เครือข่ายคลาวด์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการใช้งานร่วมกับ BizCITY ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ของเอ็นทีที คอม และบริการ Arcstar Unified Communication Service เพื่อการสื่อสารทั่วโลกแบบไร้พรมแดน

กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ที่ www.ntt.com/index-e.html

แหล่งข่าว: เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

AsiaNet 46565