ผลสำรวจโรค Chronic Venous Disease ครั้งใหญ่สุดในผู้ป่วย 70,000 คน เผยการรักษาโรคแต่เนิ่นๆมีความสำคัญมาก

ปราก, 14 ก.ย. 2554 / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

“การวินิจฉัยและรักษาโรค Chronic Venous Disease (หลอดเลือดดำที่ขาอุดตันเรื้อรัง) แต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปสู่ระดับที่รุนแรงกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงการเกิดแผลเปื่อย”

            VEIN CONSULT Program ซึ่งเป็นการสำรวจทางระบาดวิทยาครั้งใหญ่ที่สุดในผู้ป่วยโรค Chronic Venous Disease หรือ CVD ที่ได้รับการอุปถัมภ์จาก องค์การแพทย์ของสหพันธ์ผู้ชี่ยวชาญการรักษาโรคหลอดเลือดดำนานาชาติ (International Union of Phlebology: UIP) และได้รับเงินสนับสนุนอย่างไม่จำกัดจาก Servier Research Group เป็นการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรค CVD ในบรรดาผู้ป่วย นักวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการสำรวจครั้งแรกที่มีการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมหาศาลจากหลายประเทศในหลายภูมิภาค (ยุโรป ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล อเมริกากลาง และลาตินอเมริกา) โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันและแบบจำแนกชุดเดียวกัน (CEAP classification)

            ผลลัพธ์แรกที่ได้จาก VEIN CONSULT Program แสดงให้เห็นว่า โรค CVD ส่งผลเสียอย่างมากต่อชีวิตการทำงานของผู้ป่วย ทำให้สูญเสียความสามารถในการผลิตอย่างมาก โดย 15% ของผู้ป่วยโรค CVD ต้องเสียเวลาทำงานหลายวัน นอกจากนั้นโรคนี้ยังสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ โดยสะท้อนให้เห็นจากคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จากการสังเกตทำให้เราเห็นว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงตามความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยเกือบ 4% ต้องเปลี่ยนงานเพราะเป็นโรคนี้ และกว่า 6% ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

            นับเป็นครั้งแรกที่มีการคัดกรองผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรค และมีการตรวจหาโรค CVD ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรค

            ผู้ป่วย 8 ใน 10 คนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรค CVD ตั้งแต่อาการเจ็บขาในระยะแรกไปจนถึงอาการเจ็บขั้นรุนแรงอย่างอาการบวมน้ำหรือแผลเปื่อย VEIN CONSULT Program ช่วยให้เราสามารถประเมินผู้ป่วยโรค CVD ที่แค่รับรู้อาการ (รู้สึกเจ็บขา รู้สึกหนักขา รู้สึกขาบวม) ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งผลปรากฏว่า 20% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจจากหลายประเทศ ถูกจัดอยู่ในประเภทผู้ป่วยที่แค่รับรู้อาการเท่านั้น ขณะที่ 61.2% อยู่ในประเภทผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรค CVD ที่สามารถมองเห็นได้ (อาการบวม เส้นเลือดขอด บวมน้ำ และแผลเปื่อย)

            ผู้ป่วยไม่ได้ขอคำปรึกษาสำหรับอาการปวดขา และแพทย์ไม่ได้มองว่าอาการเจ็บปวดที่หลอดเลือดดำเป็นส่วนหนึ่งของโรคนี้ แม้ว่าโรค CVD จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิต แต่ผู้ป่วยโรค CVD ยังคงได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาน้อยกว่าที่ควร
           
“การลุกลามของอาการจนกลายไปสู่ขั้นตอนทางคลินิกในเวลาต่อมาอันเนื่องมาจากการรักษาที่ล่าช้าอาจส่งผลให้ต้องสูญเสียวันทำงาน มีคุณภาพชีวิตลดลง และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในระดับโลกที่สูงขึ้น” ศาสตราจารย์ราเบ (Rabe) ประธานองค์กรแพทย์ของสหพันธ์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคหลอดเลือดดำนานาชาติก ล่าว

            VEIN CONSULT Program จะดำเนินไปจนถึงปี 2555 ในกว่า 20 ประเทศ ข้อมูลจากผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดกรองจำนวน 70,000 คนจาก 13 ประเทศ (บราซิล ฝรั่งเศส จอร์เจีย ฮังการี เม็กซิโก ปากีสถาน โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สิงคโปร์ สโลวาเกีย สเปน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ได้ถูกนำเสนอในระหว่างการประชุมที่ UIP Congress ในกรุงปราก

            คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของ UIP

            สำหรับบรรณาธิการ

            เกี่ยวกับสหภาพวิทยาหลอดเลือดดำระหว่างประเทศ (UIP)
            สหภาพวิทยาหลอดเลือดดำระหว่างประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านหลอดเลือดดำและท่อน้ำเหลืองผ่านการศึกษา การสนับสนุน และการวิจัย

            โครงการ VEIN CONSULT Program จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก UIP และได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาแบบไม่จำกัดจากเซอร์เวียร์ รีเสิร์ช กรุ๊ป (Servier Research Group)
           
     เอกสารอ้างอิง:
    Rabe E. Update on the Vein Consult Program: the world’s largest
awareness programme in chronic venous disease. Abstract published as a
supplement in Practical Phlebology, European chapter meeting of the UIP,
Prague, Czech Republic, 14-17th September 2011.

    Puskas A. First results from the 70 000 patients screened in primary
health care in the Vein Consult Program. Abstract published as a supplement
in Practical Phlebology, European chapter meeting of the UIP, Prague, Czech
Republic, 14-17th September 2011.

    Mansilha A. Quality of life and costs of chronic venous disease: first
results from the Vein Consult Program. Abstract published as a supplement in
Practical Phlebology, European chapter meeting of the UIP, Prague, Czech
Republic, 14-17th September 2011.

    Fernandez Quesada F. First results from the patients followed up by
specialists in the Vein Consult Program. Abstract published as a supplement
in Practical Phlebology, European chapter meeting of the UIP, Prague, Czech
Republic, 14-17th September 2011.

แหล่งข่าว: เซอร์เวียร์

AsiaNet 46183