กองทุนโคคา-โคล่าเพื่อการฟื้นฟูญี่ปุ่น เตรียมบริจาคเงิน 1.5 พันล้านเยน เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนประถมและมัธยมต้นหลายแห่ง

            โตเกียว, 20 ก.ค.2554 / เกียวโด เจบีเอ็น – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

— พร้อมติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่โรงเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี* —

กองทุนโคคา-โคล่าเพื่อการฟื้นฟูญี่ปุ่น (Coca-Cola Japan Reconstruction Fund) ตัดสินใจบริจาคเงิน 1.5 พันล้านเยนเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐบาลหลายแห่ง โดยเงินส่วนนี้ถูกแบ่งมาจากเงินทั้งหมด 2.5 พันล้านเยน ที่รวบรวมไว้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในญี่ปุ่นในวงกว้าง ทางกองทุนจึงสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดในการซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้วยการให้เงินติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางกองทุนหวังว่าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ระหว่างการซ่อมแซมโรงเรียนของรัฐบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จะเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างอนาคตให้กับเด็กๆต่อไป สำหรับรายละเอียดต่างๆ อย่างคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะได้ร่วมโครงการและการตัดสินเลือกเวลาบริจาคเงินนั้น ทางกองทุนจะพิจารณาโดยรับฟังความเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กองทุนโคคา-โคล่าเพื่อการฟื้นฟูญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโคคา-โคล่าเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (Coca-Cola Educational & Environmental Foundation) โดยบริษัท โคคา-โคล่า คอมพานี (สำนักงานใหญ่: เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย, ประธานและซีอีโอ: มูห์ตาร์ เคนท์) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด (สำนักงานใหญ่: เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว, กรรมการตัวแทนและประธาน: แดเนียล เอช เซย์เร) กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการทำกิจกรรมของมูลนิธิโคคา-โคล่าเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคต่างๆเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และการบริจาคเงินเพื่อการณ์นี้ถือเป็นเป้าหมายหลักของกองทุน

              * อยู่ระหว่างการพิจารณา

               ระบบโคคา-โคล่า ในญี่ปุ่น
               ระบบโคคา-โคล่า ในญี่ปุ่น ประกอบด้วยบริษัท โคคา-โคล่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำหน้าที่จัดหา ผลิต ทำการตลาด วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงโฆษณาและทำกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ ร่วมด้วยบริษัทพันธมิตรด้านการบรรจุขวดอีก 12 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง

               ในระบบโคคา-โคล่านั้น เราพยายามลดการใช้พลังงานและนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ตู้ขายน้ำแบบหยอดเหรียญ “ecoru/Solar” ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และใช้ยานพาหนะส่งของที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

               มูลนิธิโคคา-โคล่าเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
               มูลนิธิโคคา-โคล่าเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 เพื่อรับช่วงดำเนินกิจกรรมต่างๆแทนมูลนิธิ Japan Coca-Cola Bottlers Scholarship Foundation (ซึ่งดำเนินงานมานาน 37 ปี) และมูลนิธิโคคา-โคล่าเพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Coca-Cola Environment Education Foundation) (ซึ่งดำเนินงานมา 14 ปี) และเพื่อรวมการดำเนินงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของทั้งสองมูลนิธิให้เป็นหนึ่งเดียว ทางมูลนิธิทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างคนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตามหลักการ “Healthy Active Life” นอกจากนั้นทางมูลนิธิยังสนับสนุนการพัฒนาคนหนุ่มสาวซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าของโลก และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ผ่านการวางแผนและให้บริการด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา และการให้การศึกษาด้านกีฬา ทั้งนี้ ทางมูลนิธิหวังว่าความพยายามเหล่านี้จะช่วยสร้างสังคมโลกที่อุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดไมตรีจิตทั่วโลก

               แหล่งข่าว:
               บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด
               มูลนิธิโคคา-โคล่าเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

               ติดต่อ:
               มากิ โมริโนะ
               ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด
               โทร: +81-3-5466-8120
               อีเมล: mmorino@jp.ko.com 

               AsiaNet 45521