อินโฟเนติคส์ รีเสิร์ช เผยแพร่รายงานว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงบทบาทด้านนโยบายและการใช้แพลตฟอร์มครบวงจรของอีลิทคอร์เพื่อสร้างรายได้จากเครือข่ายโทรคมนาคม

อาห์เมดาบัด, อินเดีย, 19 ก.ค. 2554 / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์ (Elitecore Technologies) ผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่นซอฟต์แวร์โทรคมนาคม (OSS / BSS) เปิดเผยในวันนี้ว่า รายงานสมุดปกขาวฉบับล่าสุดจากบริษัทอินโฟเนติคส์ รีเสิร์ช (Infonetics Research) ที่ชูประเด็นเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงบทบาทด้านการบริหารจัดการนโยบาย” ได้ระบุถึงแนวทางการบริหารจัดการนโยบายในแง่ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่มีต่อกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม เนื้อหาในรายงานสมุดปกขาวฉบับนี้ว่าด้วยการบริหารจัดการนโยบายที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ ของการควบคุม / การจัดระเบียบแบนด์วิดท์ด้วยยุทธวิธีใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจไอทีและเครือข่ายที่รองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ของลูกค้าและกิจกรรมด้านการตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลักดันให้มีการสร้างความแตกต่างและการให้บริการที่ทันสมัยในยุคอุปกรณ์อัจฉริยะ

“เนื่องจากนโยบายการประกอบธุรกิจได้ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านจัดระเบียบแบนด์วิดท์แบบเดิมๆ ผู้ประกอบการจึงเริ่มมองหาโซลูชั่นที่สามารถควบคุมนโยบายและมีฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ เช่น ใบแจ้งค่าบริการ การบริหารจัดการค่าบริการและข้อมูลสมาชิกลงทะเบียนเข้าไว้ด้วยกัน โซลูชั่นของอีลิทคอร์มีลักษณะที่ดีซึ่งเอื้อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากแนวโน้มธุรกิจในลักษณะนี้และช่วยให้ผู้ประกอบการใช้แนวทางการบริหารจัดการด้านนโยบายเพื่อนำเสนอบริการที่แตกต่างและรูปแบบการกำหนดค่าบริการที่ทันสมัย” Shira Levine นักวิเคราะห์ของ Next Gen OSS and Policy กล่าว

“แพลตฟอร์ม BSS และระบบบริหารข้อมูลลูกค้าแบบครบวงจรของอีลิทคอร์ช่วยให้ผู้ประกอบการมีระบบที่ทำงานร่วมกันซึ่งสามารถสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มระบบบริหารข้อมูลลูกค้าและ BSS (การรวมเครือข่ายและไอที) ซึ่งมีการระบุข้อมูลเครือข่ายที่สำคัญและรูปแบบการใช้งานของลูกค้าที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอบริการที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าได้ ระบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อทีมงานฝ่ายการตลาดของผู้ให้บริการในการคิดค้นรูปแบบการให้บริการที่สร้างความสนใจและสร้างรายได้ไปในเวลาเดียวกัน” Vaibhav Mehta รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ของอีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์กล่าว

แพลตฟอร์มครบวงจรของอีลิทคอร์ช่วยให้
1) มีการนำเสนอบริการที่ทันสมัยและแตกต่างได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจากผลของการบริหารจัดการฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถพัฒนา เปิดตัว และนำเสนอบริการในทุกรูปแบบได้โดยที่สามารถประหยัดทั้งแรงและเวลา นอกจากนั้นแล้ว แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานได้ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่าง PDA และ iPad ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านข้อมูลเครือข่ายแบบเรียลไทม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลของลูกค้า อุปกรณ์การใช้งาน และสถานที่ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เกิดผลกำไร

3) ลูกค้าได้ทราบถึงประโยชน์ของการกำหนดราคาและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ Service Selection Portal (SSP), PCRF & Charging แบบก่อนรวมระบบเบ็ดเสร็จ พร้อมเลือกกำหนดแผนการและโปรโมชั่นที่เหมาะสมจากระบบ SSP โดยไม่ต้องแยกกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการยืนยันการชำระเงิน (Advice of Charge)

4) มีการออกรายงานใบแจ้งค่าบริการพร้อมกับ AAA, ค่าธรรมเนียม, PCRF รวมอยู่กับข้อมูลเครือข่ายที่สำคัญและลักษณะการใช้งานของลูกค้าซึ่งจะทำให้เกิดภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นด้านกลยุทธ์การบริการในระดับเดียวกัน

5) สามารถปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจได้ในเชิงลึกและเชิงกว้างด้วยเครือข่ายที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ผู้ให้บริการเปิดตัวบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พวกเขาต้องเพิ่มระบบการควบคุมใหม่ๆ มารองรับการขยายตัวของเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นวงกว้างในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นภาพและควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการและสร้างประสบการณ์เฉพาะด้านให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านรายงานสมุดปกขาวฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://www.elitecore.com/telecompractices

สื่อมวลชนติดต่อ
L K Pathak
อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์
อีเมล: l.k.pathak@elitecore.com
โทร + 91 (0) 7966065606

แหล่งข่าว: อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์

AsiaNet 45557