สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารโลก รับประกันความเสี่ยงให้แก่โครงการแยกก๊าซในทะเลสาบคิวูของบริษัทคอนทัวร์โกลบอล

นิวยอร์กและวอชิงตัน, 6 พฤษภาคม 2011/พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/ —

วันนี้ การรับประกันความเสี่ยงในโครงการพัฒนาโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้ามูลค่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐที่คอนทัวร์โกลบอล คิวูวัตต์เข้าไปลงทุนในรวันดา

คอนทัวร์โกลบอลได้ประกาศว่าสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA) ได้ทำการรับประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการคิวูวัตต์ของบริษัทคอนทัวร์โกลบอล ซึ่งรวมเอาแท่นขุดเจาะก๊าซมีเธน โรงงานแยกก๊าซ และโรงไฟฟ้าขนาด 25 เมกะวัตต์เข้าด้วยกัน โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในทะเลสาบคิวู เมืองคิบูเย ประเทศรวันดา และมีมูลค่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐ การบูรณาการด้านการผลิตพลังงานเข้าด้วยกันนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำในทะเลสาบคิวูปนเปื้อนก๊าซมีเธน รวมทั้งสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงไฟฟ้าของประเทศรวันดา ที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้

จากการนำเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งก็คือก๊าซมีเธนที่ฝังตัวอยู่ภายใต้ผืนน้ำของทะเลสาบคิวูมาใช้ โครงการคิวูวัตต์จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการผลักดันเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของรวันดาได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ โครงการคิวูวัตต์ยังเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการแรกที่นำก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการแยกก๊าซจะช่วยลดอันตรายจากการปล่อยก๊าซตามธรรมชาติของทะเลสาบออกสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการคิวูวัตต์กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองคิบูเย ประเทศรวันดา โรงงานแยกก๊าซกำลังจะเสร็จสมบูรณ์และคาดว่าจะสามารถเริ่มทำงานได้ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2011 ในขณะที่บริษัทวาร์ตซิลลาของประเทศฟินแลนด์กำลังสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าในเมืองคิบูเยในเดือนพฤษภาคม 2011 ปัจจุบัน คิวูวัตต์กำลังขออนุมัติเงินทุนโครงการจากองค์กรให้กู้ยืม ซึ่งนำโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา, Emerging Africa Infrastructure Fund และ FMO ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งคาดการณ์ว่าโครงการจะเริ่มเปิดให้บริการในปี 2012

โจเซฟ ซี. แบรนดท์ (Joseph C. Brandt) ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของคอนทัวร์โกลบอลกล่าวว่า “สัญญารับประกันความเสี่ยงของ MIGA คือขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาโครงการคิวูวัตต์ และแสดงให้เห็นว่าโครงการจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ได้ภายใน 1ปีหลังจากนี้ เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความเสียสละ การสนับสนุนของ MIGA รวมทั้งการแสดงถึงความเป็นผู้นำในการเข้าร่วมโครงการในขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งนี้”

“เศรษฐกิจของรวันดามีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่อุปสรรคสำคัญที่อยู่คู่ประเทศนี้มานานก็คือการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน” อิซูมิ โคบายาชิ (Izumi Kobayashi) รองประธานผู้บริหารของ MIGA กล่าว “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่โครงการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีความซับซ้อน ซึ่งจะช่วยให้รวันดาบรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ”

เกี่ยวกับคอนทัวร์โกลบอล
คอนทัวร์โกลบอลคือบริษัทผู้พัฒนาและดำเนินการด้านพลังงานและไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก บริษัทมีพนักงานทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 900 คนและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้ากว่า 1,300 เมกะวัตต์ ทั้งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ กำลังก่อสร้าง หรือกำลังการพัฒนาในประเทศต่างๆ อาทิเช่น อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ สหภาพยุโรป ยูเครน และ กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของซะฮาร่า คอนทัวร์โกลบอลเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาด้านพลังงานชั้นนำในแอฟริกาที่กำลังดำเนินการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ใน 5 ประเทศต่อไปนี้ ได้แก่ โตโก ไนจีเรีย รวันดา เคนย่า และมาลี โดยโครงการของบริษัทในประเทศโตโกได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Euromoney Project Finance ให้เป็นโครงการพลังงานของบริษัทเอกชนยอดเยี่ยมในภูมิภาคแอฟริกาประจำปี 2009 ( African Private Power Deal of the Year) ในขณะที่โครงการของบริษัทย่อยอย่างคอนทัวร์โกลบอล โซลูชั่น ในยุโรปและแอฟริกา ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Euromoney Project Finance ให้เป็นโครงการพลังงานยอดเยี่ยมแห่งปี 2010 เช่นเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ http://www.contourglobal.com

เกี่ยวกับ MIGA

MIGA ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ในฐานะหนึ่งในองค์กรของธนาคารโลกเพื่อสนับสนุนให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาโดยตรง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา MIGA ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการจัดทำการรับประกันความเสี่ยง (การประกัน) ให้แก่นักลงทุนและนายทุน ความเสี่ยงที่คุ้มครอง ได้แก่ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การผิดสัญญา ข้อจำกัดการโอนเงินสกุลต่างประเทศ สงครามและการจลากล พันธะหน้าที่ทางการเงินที่รัฐบาลกระทำผิดสัญญา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ http://www.miga.org

ที่มา คอนทัวร์โกลบอล

ติดต่อ: คอนทัวร์โกลบอล: วิลเลี่ยม แบร์รี่ (William Barry),
+1-212-307-2518;

MIGA: รีเบคกา โพสต์ (Rebecca Post),
+1-202-473-1964,

มาโลรี เซลซัน (Mallory Saleson),
+1-202-473-0844

AsiaNet 44475