อุปกรณ์สำคัญสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน – บริษัท ICAP Patent Brokerage แถลงข่าวการจำหน่ายเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

ชิคาโก, 3 พฤษภาคม 2554 –พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/อินโฟเคสท์

บริษัท ICAP Patent Brokerage (http://www.icappatentbrokerage.com/) ซึ่งเป็นแผนกนายหน้าทรัพย์สินทางปัญญาของบมจ. ICAP และบริษัทจัดการประมูลสิทธิบัตรรายแรกของโลกแถลงการจำหน่ายผลงานสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูง

ภูมิหลัง:
เนื่องจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใหม่ของอเมริกา ความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนจึงเพิ่มสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้ก๊าซไฮโดรเจน (H2) อย่างแพร่หลายในกระบวนการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับในกระบวนการจัดเตรียมของอุตสาหกรรมและการผลิต และเนื่องจากไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่ไวไฟมาก การตรวจจับไฮโดรเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากสิทธิบัตร

รายการต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของสิทธิบัตร:
– อนุภาคนาโนโลหะผสม (ธาตุเพิลเลเดียมและธาตุเงิน)
เป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีเครื่องตรวจจับ เทคโนโลยีด้านการผลิตต่างๆ ของ ANI ทำให้สามารถผลิตอนุภาคนาโนตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ
– ต้นแบบการทำงาน สิทธิบัตรที่พร้อมสรรพนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ทันที
– เวทีส่งมอบเทคโนโลยี การให้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีโดยคณะวิศวกรของ ANI
คณะวิศวกรของ ANI จะจัดการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆด้านการผลิตและการตลาด/การขาย เพื่อให้การส่งมอบเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น
– ประสิทธิภาพเหนือชั้น ตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ (ต่ำกว่าค่าขีดจำกัดล่าง LFL )ได้ด้วยตัวตรวจจับที่ประกอบขึ้นจากอนุภาคนาโนเพียงตัวเดียว ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมของการตรวจจับไฮโดรเจน เครื่องตรวจจับที่สามารถตรวจจับก๊าซไฮโดนเจนในทุกอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อม
– ขั้นตอนการผลิตที่เหนือกว่า
เทคนิคการผลิตอนุภาคนาโนที่จะเปิดเผยนี้ช่วยให้ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิต ทั้งยังช่วยให้สามารถผลิตเครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนที่มีต้นทุนต่ำ มีขนาดเล็ก ทนทานและง่ายต่อการซ่อมบำรุง
– สิทธิบัตรและการใช้งานที่จดสิทธิบัตรของผลงานนี้มีเขตอำนาจศาลคุ้มครองทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ความเป็นไปได้ด้านการตลาด
ตลาดเครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ซื้อที่จะรับผลงานสิทธิบัตรนี้ไว้ ผลงานนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านน้ำมันและก๊าซ ยานยนต์และการขนส่ง ปิโตรเคมี หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การแปรรูปอาหาร
การผลิตไมโครชิป (รวมถึงระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาคหรือ MEMS) การบินและการตรวจวินิจฉัย

– ในระดับโลกนั้น คาดการณ์ว่ าตลาดเครื่องตรวจจับทั้งหมดจะทำเงินถึง 91.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนตลาดเครื่องตรวจจับทางเคมีและชีวภาพคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯภายในปี พ.ศ.2559 (1)

– คาดว่าตลาดเครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนในสหรัฐฯ จะมีมูลค่าถึง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2010 (2)

– จากการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (เช่น เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน) ทำให้คาดการณ์ว่าตลาดยานยนต์สหรัฐฯเพียงอย่างเดียวจะได้รับเงินทุนถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (3)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิบัตร:

โปรดติดต่อคุณเควิน ฟีเออร์ บริษัท ICAP Patent Brokerage ทางอีเมล Kevin.Fiur@us.icap.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ +1-(512) 547-8311

(1) http://www.electronics.ca/publications/products/Sensors%3A-Technologies-and-Global-Markets.html

(2) http://www.er.doe.gov/Technology_Transfer/Success_Stories/Fiber_Optic_Sensor.htm

(3) http://business.highbeam.com/61528/article-1G1-182351381/study-200-billion-necessary-hydrogenpowered-cars

เกี่ยวกับบริษัท ICAP Patent Brokerage
บริษัท ICAP Patent Brokerage (http://www.icappatentbrokerage.com/) เป็นแผนกนายหน้าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ICAP และบริษัทจัดประมูลสิทธิบัตรรายแรกของโลก

เกี่ยวกับบริษัท ICAP
ICAP เป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และผู้ให้บริการหลังการขายรายแรกของโลก ICAP ทำหน้าที่ดำเนินการให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันในตลาดค้าส่งโดยพิจารณาตามอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ สินค้า การแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดเกิดใหม่ หุ้นและอนุพันธ์ในตราสารทุน ผ่านเครือข่ายระบบเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ICAP นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (FTSE 100 Index) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2549 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.icap.com

ที่มา บริษัท ICAP Patent Brokerage
ติดต่อได้ที่คุณแคลี มูนอซ หมายเลขโทรศัพท์ +1-512-322-3938 อีเมล Cali.Munoz@us.icap.com

AsiaNet 44405