เอ็นทีที คอม จับมือ VNNIC ให้บริการเครือข่าย Tier-1 IPv6/IPv4 ในเวียดนาม

โตเกียว และ ฮานอย, 26 เม.ย. / เกียวโด เจบีเอ็น – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ หรือ เอ็นทีที คอม (NTT Communications: NTT Com) และศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวียดนาม (Vietnam Internet Network Information Center: VNNIC) ประกาศในวันที่ 26 เมษายนว่า ทั้งสององค์กรได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคอนเทนท์ (ICP) ในเวียดนาม สามารถเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกผ่านทางเครือข่าย Tier-1 ของเอ็นทีที คอม ภายในไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

VNNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารที่ทำหน้าที่กำกับดูแลโดเมนเนมและจุดชุมสายอินเทอร์เน็ต ได้เข้าหาเอ็นทีที คอม เพื่อร่วมมือกันตอบสนองความต้องการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเวียดนาม ซึ่งมีการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet traffic) เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เอ็นทีที คอม จะประสานงานกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อให้บริการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย Tier-1 ของเอ็นทีที คอม ผ่านทางโครงสร้างพื้นฐานที่ VNNIC เตรียมไว้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคอนเทนท์ มีทางเลือกใหม่ในการให้บริการกับลูกค้า ด้วยสภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นและมีการหน่วงเวลาต่ำ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับคอนเทนท์และบริการต่างๆได้ทั่วโลก โดยเครือข่ายหลัก Tier-1 IP ของเอ็นทีที คอม ช่วยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกว่า 150 ประเทศได้

การสร้างความร่วมมือครั้งนี้ยังจะทำให้ VNNIC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย IPv6 สามารถช่วยให้บริษัทในเวียดนามใช้เครือข่าย IPv6/IPv4 ควบคู่กันไปในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Tier-1 IPv6 ระดับโลกของเอ็นทีที คอม ทั้งนี้ การพัฒนาเครือข่าย IPv6 ในเวียดนามจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญขณะที่ทั่วโลกกำลังพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดของเทคโนโลยี IPv4

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เวียดนาม ในเครือเอ็นทีที คอม จะประสานงานกับ VNNIC เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่บริษัทต่างๆในการเปลี่ยนไปใช้เครือข่าย IPv6

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.ntt.com/index-e.html

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวียดนาม
ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวียดนาม (VNNIC) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 โดยมีหน้าที่บริหารจัดการ จัดสรร ควบคุมดูแล และสนับสนุนการใช้ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ต และระบบตัวเลขสำหรับการระบุเส้นทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ (ASNs) ในเวียดนาม (รวมเรียกว่า “Internet resources”) ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและข้อมูลสถิติบนอินเทอร์เน็ต และร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และภารกิจหลักของ VNNIC ได้แก่ การวางแผน การบริหารจัดการ และการจัดหาที่อยู่ไอพี (Internet Protocol หรือ IP) และ ASNs ในระดับประเทศ บริหารและจัดหาชื่อโดเมนสำหรับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงชื่อโดเมนขั้นสองภายใต้ชื่อ .VN และชื่อโดเมนขั้นสามภายใต้ชื่อโดเมนขั้นสองที่ใช้เป็นชื่อสกุล รวมทั้งเป็นผู้บริหารและดำเนินการ VNIX (Vietnam National Internet eXchange)

แหล่งข่าว:
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวียดนาม

AsiaNet 44340