การประชุม ASEAN-USP ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพยาโลก เปิดฉากที่กรุงเทพฯ

ร็อควิลล์, แมรีแลนด์, 26 เมษายน 2554 / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

มาตรฐานคุณภาพยามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสาธารณสุขในภูมิภาค

               U.S. Pharmacopeial Convention (USP) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-USP Scientific Symposium ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คุณภาพยาเพื่อสาธารณสุข” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2554 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสาธารณสุขโลก โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติดในการตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะทำงานเฉพาะกิจของ ASEAN Working Group on Pharmaceutical Development ได้ร่วมมือกับ USP จัดการประชุมครั้งปฐมฤกษ์นี้ขึ้น สำหรับประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมประกอบด้วย การปลอมปนยา วิธีวิเคราะห์และตรวจสอบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา และวิทยาศาสตร์การพัฒนาวัสดุอ้างอิง (reference material) รวมถึงกิจกรรมของ USP ในเรื่องดังกล่าว การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานด้านการกำกับดูแล นักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพ และผู้ผลิตจากทั่วภูมิภาคอาเซียน

               USP ในฐานะองค์กรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นผู้พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความบริสุทธิ์ ความแข็งแกร่ง และเอกลักษณ์ของยา อาหาร ส่วนผสมต่างๆ รวมถึงอาหารเสริม มาตรฐานของ USP มีผลบังคับใช้โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐ และยังถูกนำไปใช้ในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

               นายแพทย์โรเจอร์ แอล. วิลเลียมส์ (Roger L. Williams) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ USP กล่าวว่า “USP มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาสาธารณสุขโลก เราร่วมมือกับพันธมิตรในอาเซียนเพื่อช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคได้ใช้ยาคุณภาพ ขณะเดียวกันเราก็เล็งเห็นว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิทยาศาสตร์อย่างเปิดกว้างว่าด้วยเรื่องมาตรฐานยาเป็นสิ่งสำคัญ เราหวังว่าผู้ร่วมประชุมจากนานาประเทศในอาเซียนจะเห็นว่า การประชุมนี้มีประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถในการควบคุมคุณภาพยาในประเทศของตน”

               “การประชุมนี้ตอกย้ำให้เห็นความสำคัญว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต้องพูดคุยกัน และต้องสื่อสารกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง USP ว่าด้วยเรื่องคุณภาพยาในภูมิภาค” นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว “ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศมีปัญหาสาธารณสุขแตกต่างกันไป แต่มาตรฐานคุณภาพยาที่ดีถือเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศอาเซียน”

               ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและ USP ได้ร่วมมือกันสนับสนุนความพยายามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข โดยในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างพันธมิตรระบุว่า การแลกเปลี่ยนเชิงวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านการทำงานร่วมกัน ซึ่งแผนการทำงานร่วมกันระหว่าง USP และอาเซียน ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานอ้างอิงในอาเซียน (ตัวอย่างทางกายภาพที่บริสุทธิ์มาก) การส่งเสริมการประเมินและพิสูจน์ความสอดคล้องกันในห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคการเทียบมาตรฐานและการวัดสมัยใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพแห่งชาติ

               สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mediarelations@usp.org

               USP – พัฒนาสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2363
               United States Pharmacopeial Convention (USP) เป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ระดับมาตรฐานที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งทุ่มเทให้กับการพัฒนาสาธารณสุขผ่านมาตรฐานสาธารณะและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่ายาและอาหารมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรฐานต่างๆของ USP เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USP ได้ที่ http://www.usp.org

               ติดต่อ:
               เทเรซา ลารานัง-มัตลู (Theresa Laranang-Mutlu)
               301/816-8167
               trl@usp.org

               แหล่งข่าว: U.S. Pharmacopeial Convention

               AsiaNet 44346