ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นที่ 42 จาก 44 ประเทศ

ในดัชนีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ลูเซิร์น, สวิตเซอร์แลนด์—30 มี.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท
ดัชนีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ EF Education เผยให้เห็นช่องว่างที่ห่างกัน
ในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก

EF Education First สถาบันสอนภาษาชั้นนำระดับโลกเปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษครั้งแรกในหมู่ประชากร 44 ประเทศและดินแดนทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

EF English Proficiency Index (EF EPI) เป็นดัชนีแรกที่เปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆ โดยใช้ชุดข้อมูลการทดสอบแบบเฉพาะกิจ (ดูระเบียบวิธีการศึกษา) ซึ่งได้มาจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนใน 44 ประเทศที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโดยวิธีออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีพ.ศ. 2550-2552)

ผลการทดสอบของเอเชียนั้นออกมาต่ำเกินคาด ทั้งที่ภูมิภาคนี้ได้มีการใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว มากกว่านี้แม้ว่าประเทศแถบยุโรปมีแนวโน้มทำแบบทดสอบได้ดีมาก แต่สเปนและอิตาลีกลับล้าหลังประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตก ดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ EF ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เด่นชัดอย่างน่าสนใจระหว่างความสามารถด้านภาษาอังกฤษของประเทศหนึ่งและรายได้ต่อหัวของประชากรประเทศนั้น รวมทั้งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับการศึกษาและความแข็งแกร่งด้านการส่งออก

“ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบัน ยิ่งทำให้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแรงงานทั้งหมด” บิล ฟิชเชอร์ (Bill Fisher) ประธานของ Englishtown ซึ่งเป็นส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ของ EF กล่าว “ความสามารถในการผลิตนักศึกษาจำนวนมากที่มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมระดับโลกที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง”

สำหรับผลการจัดอันดับประเทศทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในดัชนีที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ สามารถดูได้ที่
http://www.ef.com/epi/ef-epi-ranking/
กราฟแบบอินเตอร์แอคทีฟและบทวิเคราะห์เพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่ http://www.ef.com/epi/

ประเทศและดินแดน 44 แห่งที่รวมอยู่ในดัชนี EF EPI ครั้งแรกนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านทักษะภาษาอังกฤษทั่วโลกในปัจจุบัน การเปรียบเทียบประเทศต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศคู่ค้า และพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดถือเป็นการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญและนโยบายด้านการศึกษาที่มีความแตกต่างกันทั่วภูมิภาคยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกา

ผลการศึกษาที่สำคัญบางประการสำหรับภูมิภาคเหล่านี้ประกอบด้วย

* ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในเอเชียอยู่ในระดับต่ำอย่างน่าแปลกใจ

ทุกวันนี้คนอินเดียไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าคนจีนซึ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วอีกต่อไปแล้วทั้งที่อินเดียเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและมีชื่อเสียงในฐานะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้แม้ว่าเป็นเรื่องยากมากในการประเมินจำนวนผู้ใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศ แต่ถึงกระนั้นยังพบว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีจำนวนผู้พูดภาษาอังกฤษเท่าๆกัน และมีแนวโน้มว่าจีนจะแซงหน้าอินเดียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

* สเปนและอิตาลีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษน้อยกว่าประเทศอื่นในยุโรปตะวันตก

ยุโรปเหนือมีความโดดเด่นในเรื่องความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยแทบทุกประเทศมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษสูงสุดในโลกแต่นั่นก็ไม่ใช่ภาพรวมของยุโรป ปัจจุบันนักเรียนกว่า 90% ในยุโรปต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ นอกจากนั้นบริษัทข้ามชาติและโรงงานต่างๆในยุโรปได้เลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในที่ทำงาน อย่างไรก็ตามสเปนและอิตาลีกลับมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปตะวันตก

* ภาษาสเปนได้รับความนิยมมากกว่าภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลในลาตินอเมริกา

ลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษน้อยที่สุด โดยคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยแทบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษาสเปนมีความสำคัญมากในภูมิภาคนี้ การที่สามารถใช้ภาษาสเปนในการค้าระหว่างประเทศ การทูต และการเดินทางได้นั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

* ประเทศที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าจะมีรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวสูงกว่า

ดัชนี EF EPI แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในเชิงบวกอย่างเด่นชัดระหว่างระดับรายได้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทั้งเหตุและผลซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่มีความร่ำรวยกว่ามีการใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลกมากกว่า ส่วนในระยะยาวนั้น การมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจะเป็นการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ และจะส่งผลให้รายได้ประชาชาติเฉลี่ยสูงขึ้นตามไปด้วย

ประเทศและระเบียบวิธีการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศต่างๆที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนี EF EPI รวมถึงระเบียบวิธีการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://www.ef.com/epi/

ความเป็นมาของ EF Education First

EF Education First ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ในฐานะผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ทางบริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการทลายกำแพงระหว่างมนุษยชาติอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของภาษาวัฒนธรรม และภูมิลำเนา เพื่อช่วยให้นักเรียนกว่า 15 ล้านคนได้เรียนรู้ภาษาใหม่และเดินทางไปยังต่างประเทศ EF มีเครือข่ายโรงเรียนและสำนักงาน 400 แห่งทั่วโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกภาษา การเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ปริญญาบัตร และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ef.com

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Mr. Olivier Lutz
โทร: +66-2-664-9966
อีเมล: Olivier.lutz@ef.com
แหล่งข่าว: EF Education First
AsiaNet 43743