ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนในประเทศไทยประจำปี 2554 รายงานโดย บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส จำกัด

สถานการณ์ตลาดแรงงานในไทยอัตราค่าจ้างแรงงานภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงจะมีการซื้อตัวหรือแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถกันอย่างดุเดือด

กรุงเทพฯ, 23 มีนาคม 2554 / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชีย – เอเชียเน็ท / – –

ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนในประเทศไทยประจำปี 2554 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters Thailand Salary Survey 2011) พบว่าภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ภาคการธนาคาร และภาคการค้า มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดแรงงานประเทศไทย

               (โลโก้: http://www.prnasia.com/sa/2010/11/01/20101101372415-l.jpg)

               “ภายหลังการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากวิกฤตการเงินโลก โรเบิร์ต วอลเทอร์ส พบว่าตลาดการจัดหางานในประเทศไทยจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจในภาคการธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่ถูกเลิกจ้างหรือถูกระงับการจ้างในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลก” เจมส์ เวสซีย์ (James Vessey) ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ บริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส กล่าวว่า “บุคลากรที่มีความสามารถยังคงเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานไทย โรเบิร์ต วอลเทอร์ส จึงคาดการณ์ว่าระดับค่าจ้างแรงงานในประเทศจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้”

               “ผู้ที่มีความชำนาญในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นบุคลากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรในประเทศไทย โดยผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานที่มีประสบการณ์ในทักษะเฉพาะทางด้านต่างๆ สามารถเรียกเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ราว 20-30% เนื่องจากบุคลากรที่มีความสามารถนั้นยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่อแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อไป และบริษัทต่างๆจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นกับกลยุทธ์เพื่อรักษาบุคลากรไม่ให้ออกจากองค์กร”

               ผลสำรวจอัตราเงินเดือนในช่วงปี 2553 ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลโดยทีมงานฝ่ายวิจัยซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดจ้างบุคลากรทั้งแบบประจำ ชั่วคราว และแบบสัญญาจ้าง จากหลากหลายพื้นที่และสาขาอาชีพ สำหรับการสำรวจประจำปี 2554 นี้ ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12 ของการสำรวจระดับเงินเดือนทั่วโลกและนับได้ว่าเป็นปีที่มีการสำรวจอย่างครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เคยทำมา

               รายงานผลสำรวจการจ้างงานระดับภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่

               สิงคโปร์: ในสถานการณ์ที่มีอัตราการขาดแคลนแรงงาน จึงถือได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ตลาดแรงงานในสิงคโปร์ต้องเผชิญกับสงครามการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ ในขณะเดียวกันทุกบริษัทก็ต่างพยายามรักษาบุคลากรชั้นยอดของตนเอาไว้ แม้บุคลากรที่มีความสามารถบางส่วนจะย้ายไปทำงานในจีนและฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าทั้ง 2 ประเทศเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ยังมีบุคคลากรที่มีความสามารถเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบุคลากรที่มีความสามารถทั้งจากเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป ต่างหลั่งไหลเข้ามาทำงานในสิงคโปร์ รวมถึงชาวสิงคโปร์เองที่เดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศด้วย

               มาเลเซีย: อัตราการจ้างแรงงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2553 และยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี โรเบิร์ต วอลเทอร์ส คาดการณ์ว่าการจ้างงานจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมาเลเซียมีแผนการดำเนินการณ์ตามนโยบายโครงการของภาครัฐต่างๆหลายโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะมาเลเซียต้องการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและแลกเปลี่ยนงานบริการต่างๆภายในประเทศ

จีน: ในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2553 การจัดจ้างแรงงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และทะยานพุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน และสามารถรักษาระดับต่อไปในช่วงครึ่งปีหลัง อัตราระดับการขึ้นเงินเดือนมีแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 10% ในทุกภาคอุตสาหกรรมและทุกตำแหน่งงานในจีน ขณะที่ผู้สมัครงานในตำแหน่งสูงจะมีอำนาจในการต่อรองเงินเดือนได้เพิ่มขึ้นราว 15-30%

            ฮ่องกง: โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เล็งเห็นว่าตลาดแรงงานมีความต้องการในตำแหน่งงานผู้บริหารระดับกลาง ที่มีทักษะความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด หรือสร้างความแตกต่างทางธุรกิจกับคู่แข่ง นอกจากนี้โรเบิร์ต วอลเทอร์สยังคาดการณ์ด้วยว่า ตลาดแรงงานกำลังต้องการพนักงานในตำแหน่งที่ทำรายได้ให้องค์กรมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมด้านสถาบันการเงินและการพาณิชย์ รวมถึงตำแหน่งด้านการตลาดเพื่อช่วยให้องค์กรของพวกเขามีความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง

           
รายงานข้อมูลเฉพาะตามอุตสาหกรรมในประเทศไทย:

            ด้านบัญชีและการเงิน
            — โรเบิร์ต วอลเทอร์ส คาดการณ์ว่า ตำแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการบัญชีและการเงินที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงมีความสามารถด้านการตรวจสอบบัญชีและมีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชี (CPA) จะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน นอกจากนี้บุคลากรในกลุ่มนี้ที่มีทักษะด้านการจัดการ การตรวจสอบบัญชีภายในองค์กร และการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นที่ต้องการอย่างมาก
— ภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) เทโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และเวชภัณฑ์มีแนวโน้มในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจต่างๆในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในระดับจูเนียร์เพิ่มมากขึ้น
            — อัตราการขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่มีแนวโน้มอยู่ระหว่าง 10-15% สำหรับผู้ที่มีความถนัดเฉพาะทางสามารถเจรจาขอเพิ่มอัตราเงินเดือนโดยรวมได้ถึง 20-25%

ด้านสถาบันการเงินและการธนาคาร
            — โรเบิร์ต วอลเทอร์ส คาดการณ์ว่าในกลุ่มธุรกิจนี้จะมีความต้องการเจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และไอที เนื่องจากอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
            — อัตราการขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเดิมสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 8-15% ส่วนผู้ที่ย้ายงานไปทำงานในตำแหน่งงานใหม่อาจได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นราว 20-30% เนื่องบุคลากรที่มีความสามารถมีอยู่อย่างจำกัด

            ด้านทรัพยากรบุคคล
            — บุคคลากรด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาองค์กรจะเป็นที่ต้องการอย่างมากและมีการแข่งขันอย่างดุเดือด เนื่องจากปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
            — โรเบิร์ต วอลเทอร์ส คาดการณ์ว่ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ธนาคาร และการค้า จะเป็นกลุ่มที่มีการจัดจ้างบุคลากรมากเป็นพิเศษ
            — ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษามาก่อนจะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างมากต่อองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และสามารถเจรจาขอขึ้นเงินเดือนได้ราว 20-30% รวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่เป็นส่วนของผลตอบแทนทั้งหมด

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
— โรเบิร์ต วอลเทอร์ส คาดการณ์ว่าในปี 2554 นี้การจัดจ้างพนักงานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในธุรกิจธนาคาร บริการด้านไอที โทรคมนาคม และธุรกิจการท่องเที่ยว
— เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านการบริหารการจัดการโครงการจะเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดแรงงานเพราะอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีการขยายโครงการกันอย่างต่อเนื่อง
— ประเทศไทยถือได้ว่ายังมีล้าหลังในเรื่องเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในเขตภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่ทักษะสำคัญจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครงานขอขึ้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนได้เป็นจำนวนมาก

การขายและการตลาด
— โรเบิร์ต วอลเทอร์ส คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการบุคลากรด้านการตลาด (ซึ่งรวมถึงการตลาดแบบดิจิตอล) และพนักงานขายระดับผู้บริหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นความต้องแรงงานด้านวิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์ในด้านการขายด้วย
— ปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงระบบดิจิตอลได้มากขึ้น จึงมีแนวโน้มว่าองค์กรต่างๆของประเทศไทยจะมีการพัฒนาช่องทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลายทางได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดแบบดิจิตอลจึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วย
— โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ยังคาดการณ์ด้วยว่า ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) เคมี การผลิต บริการด้านไอที และอิเล็กทรอนิกส์ จะยังคงมีการจ้างงานต่อไป เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีความประสงค์ในการนัดสัมภาษณ์งาน กรุณาติดต่อ คุณฟิโอน่า ชอง (Fiona Cheong) เจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการ บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส จำกัด โทร. +65-6228-5313 อีเมล fiona.cheong@robertwalters.com.sg

เกี่ยวกับโรเบิร์ต วอลเทอร์ส
โรเบิร์ต วอลเทอร์ส เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับมืออาชีพแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงาน 43 สาขา ใน 20 ประเทศ สำนักงานสาขาประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการคัดสรรบุคลากรเพื่อการจ้างงานแบบพนักงานประจำในสายงานด้านต่างๆ ได้แก่ สายงานบัญชีและการเงิน สายงานธนาคารและสถาบันการเงิน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานการขายและการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่www.robertwalters.com.th

ท่านสามารถดาวน์โหลดผลการสำรวจระดับเงินเดือนทั่วโลกประจำปี 2554 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters Global Salary Survey 2011) ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ได้ที่ www.robertwalters.com/salarysurvey และสามารถดูรายงานดัชนีการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters Asia Job Index) ฉบับล่าสุด ได้ที่ www.asiajobindex.com

ติดต่อ
ฟิโอน่า ชอง
โทร. +65-6228-5313
อีเมล fiona.cheong@robertwalters.com.sg

แหล่งข่าว โรเบิร์ต วอลเทอร์ส

AsiaNet 43829