การตัดสินใจครั้งสำคัญผลักดันให้ออสเตรเลียเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทระดับโลก

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย, 14 มี.ค.2554 / มีเดียเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล – เอเชียเน็ท / – –

รัฐบาลออสเตรเลียแต่งตั้งให้สำนักงานอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (Australian Centre for Commercial International Arbitration: ACICA) เป็นหน่วยงานแห่งเดียวที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แก้ไขข้อพิพาททางการค้าภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฉบับใหม่

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ช่วยให้ฝ่ายต่างๆไม่ต้องดำเนินการผ่านศาลสูงสุดของรัฐหรือดินแดน หรือศาลรัฐบาลกลาง ในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายดังกล่าว

ศาสตราจารย์ ดั๊ก โจนส์ (Professor Doug Jones) ประธาน ACICA และหัวหน้าฝ่ายโครงการใหญ่และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Major Projects and International Arbitration) ของบริษัท Clayton Utz กล่าวว่า “การที่มีหน่วยงานรวมศูนย์แห่งเดียวจะช่วยลดต้นทุนและเวลาลงได้อย่างมาก ทั้งยังทำให้มั่นใจว่าขั้นตอนการแต่งตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องแน่นอน รวมทั้งเป็นที่ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมด”

สำหรับระบบแต่งตั้งผ่านศาลแบบเดิมนั้น ฝ่ายต่างๆต้องตัดสินใจดำเนินการผ่านศาลใดศาลหนึ่งจากทั้งหมดเก้าศาล

“ACICA คิดค่าบริการ 1,000 ดอลลาร์ในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ขณะที่การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผ่านศาลอาจเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าข้อพิพาทมีการฟ้องร้องกันหรือไม่” ศจ.โจนส์ กล่าว

ขณะเดียวกันเขากล่าวถึงอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ทวีความสำคัญมากขึ้นว่า “อนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศกลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศทั่วโลก นักลงทุนต้องการหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องดำเนินคดีในระบบศาลต่างประเทศเนื่องจากไม่คุ้นเคย ทั้งยังมีความไม่แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายนอกขอบเขตอำนาจศาล”

ในปี 2551 ผลสำรวจของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PricewaterhouseCoopers) ในหัวข้อ “อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ: ทัศนคติและแนวปฏิบัติขององค์กร” (International Arbitration: Corporate attitudes and practices) ระบุว่า 73% ขององค์กรเลือกใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศแทนที่จะใช้การฟ้องร้องดำเนินคดี นอกจากนั้นยังเห็นว่าอนุญาโตตุลาการเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอัยการสูงสุด ผู้พิพากษาสูงสุดของศาลสูงและศาลรัฐบาลกลาง ประธานสมาคม Australian Bar Association ประธานสภากฎหมายแห่งออสเตรเลีย และผู้แทนอีกหลายท่านในอุตสาหกรรม จะทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

ACICA ลงนามในข้อตกลงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการกว่า 50 แห่งทั่วโลก และมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการที่มีชื่อเสียงในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆ

การแต่งตั้งของ ACICA ส่งสัญญาณถึงการปฏิรูปการบัญญัติกฎหมายขั้นสุดท้าย พร้อมกับการก่อตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (Australian International Disputes Centre: AIDC) (www.disputescentre.com.au) เพื่อยกระดับออสเตรเลียในฐานะศูนย์กลางการแก้ไขข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศที่มีความเป็นกลาง

“จากมุมมองเชิงธุรกิจและกฎหมาย ออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่น่าปรารถนากว่าสถานที่ใดในภูมิภาค” ศจ.โจนส์ กล่าว

ติดต่อ:
จันนา โททาโร (Gianna Totaro)
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์ของ ACICA
โทร: +61 (0)438 337 328 
อีเมล: gtotaro@acica.org.au

แหล่งข่าว: สำนักงานอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย

AsiaNet 43734