(ISC)2 เปิดรับผู้เข้าชิงรางวัลในโครงการความสำเร็จของผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในเอเชียแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ 5

            ฮ่องกง, 3 มี.ค. 2554 / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชีย / – –

(ISC)2( https://www.isc2.org )(R) องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ออกใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISSP(R))(https://www.isc2.org/cissp/default.aspx) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อชิงรางวัลในโครงการความสำเร็จของผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในเอเชียแปซิฟิก (ISLA) ประจำปี ครั้งที่ 5 (http://www.isc2.org/isla) นับตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัล ISLA ได้มีการมอบรางวัลให้ผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีผลงานโดดเด่นกว่า 80 ท่าน จากกว่า 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ที่ www.isc2.org/isla

โครงการ ISLA เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบรางวัลระดับโลก (Global Awards Program) ของ (ISC)2 ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในเอเชียแปซิฟิก ในการสร้างบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมและความสามารถควบคู่กัน ทั้งนี้ การมอบรางวัล ISLA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองผู้เชี่ยวชาญ และการเสนอชื่อผู้ชิงรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่:

— ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับอาวุโส (อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไอที หรือผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอทีอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) โดยต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไอทีเป็นสำคัญ ด้วยการแสดงบทบาทผู้นำในแนวคิดริเริ่ม โครงการ หรือแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไอที ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขานี้ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งเป็นการทำงานโดยตรงด้านความมั่นคงปลอดภัยไอทีเป็นเวลา 7 ปี

— ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อาทิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรม/โครงการ เป็นต้น) โดยต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไอทีอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการแสดงบทบาทผู้นำในแนวคิดริเริ่ม โครงการ หรือแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไอทีภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขานี้ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี และดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสภายในองค์กร

— เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีผลงานโดดเด่นจนทำให้งานสำเร็จลุล่วง และ/หรือจัดการให้การใช้งานโปรแกรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสำเร็จลุล่วง (อาทิ ผู้ดูแลเรื่องการตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและโปรแกรมการฝึกทักษะ ผู้ที่ทำการประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งมีความซับซ้อนและยากลำบาก เป็นต้น) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขานี้ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ซึ่งเป็นการทำงานโดยตรงด้านความมั่นคงปลอดภัยไอทีเป็นเวลา 3 ปี

            ในปี 2553 (ISC)2 ได้เพิ่มรางวัลพิเศษในสาขาดาวเด่นด้านการอุทิศตนเพื่อสังคม (Community Service Star) ให้กับโครงการของผู้ได้รับรางวัลที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างและเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในชุมชนของพวกเขาเองหรือชุมชนอื่นๆในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

            คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าชิงรางวัล (NRC) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งเอเชีย (AAB) ของ (ISC)2 จะพิจารณาและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจาก 3 สาขาดังกล่าวตามเกณฑ์การตัดสินและคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถดูรายชื่อของสมาชิก NRC ได้ที่ https://www.isc2.org/InnerPage.aspx?id=6120
           
            “(ISC)2 ภูมิใจที่ได้เห็นการขยายตัวอย่างดีเยี่ยมและชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นของโครงการ ISLA ในเอเชีย-แปซิฟิก รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งกระตุ้นให้เราพยายามที่จะรักษาคุณภาพของโครงการเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับบรรดาผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรมนี้” ดับเบิลยู ฮอร์ด ทิปตัน (W. Hord Tipton), CISSP-ISSEP, CAP, CISA, กรรมการบริหารของ (ISC)2 กล่าวห

 “ผมรอคอยที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าชิงรางวัล ISLA อีกครั้งในปีนี้ เพื่อสานต่อความเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเฟื่องฟูและครั้งหนึ่งเคยเป็นภาคอุตสาหกรรมที่แทบไม่เป็นที่รู้จักให้ขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้า” ดร.ลี แจ-วู (Dr. Lee Jae-woo) ประธานร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งเอเชียและสมาชิกของ (ISC)2 กล่าว

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ISLA ประจำปี 2553 มีดังต่อไปนี้:
            — สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับอาวุโส และดาวเด่นด้านการอุทิศตนเพื่อสังคม ได้แก่ ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต เอช เติ้ง (Prof. Robert H. Deng), Ph.D., ศาสตราจารย์และรองคณบดี Faculty & Research School of Information Systems, Singapore Management University, ประเทศสิงคโปร์                
            — สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับอาวุโส ได้แก่ นาย ดง ฮุน ปาร์ก (Mr. Dong Hoon Park), ซีอีโอ บริษัท เอ็นไอซีเอส เทค, ประเทศเกาหลีใต้
            — สาขาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ นาย ริวอิจิ อินางากิ (Mr.Ryuichi Inagaki) ทนายความสำนักงานกฎหมายริวอิจิ อินางากิ, ประเทศญี่ปุ่น
            — สาขาผู้ประกอบการด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ นาย แฟรงค์ ไค ฟัต โจว (Mr. Frank Kai Fat Chow), CISSP-ISSAP, ISSMP, CSSLP, ผู้จัดการอาวุโสด้านระบบ บริษัท ออโตเมเต็ด ซิสเต็มส์ จำกัด, ฮ่องกง

            สามารถดูรายละเอียดผลงานของผู้ได้รับรางวัลที่ https://www.isc2.org/isla-showcased-projects.aspx และอ่านบทบรรณาธิการ 2010 ISLA ได้ที่

            สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้ที่ www.isc2.org/isla หมดเขตส่งรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ (ISC)2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ISLA อย่างเป็นทางการที่งานเลี้ยงอาหารค่ำในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับการประชุม (ISC)2 SecureAsia@Jakarta( http://www.informationsecurityasia.com ) ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับ (ISC)2(R)
(ISC)2 เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทำหน้าที่รับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับโลก ด้วยจำนวนสมาชิกร่วม 75,000 ราย ในกว่า 135 ประเทศทั่วโลก ทางองค์กรได้ออกใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CISSP(R)) และใบรับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นการรับรองมาตรฐานชั้นนำ รวมถึงใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์ (CSSLP(R)), ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุมัติการเข้าถึง (CAP(R)) และใบรับรองผู้ปฏิบัติงานในระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SSCP(R)) ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ใบรับรองของ (ISC)2 เป็นหนึ่งในใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันดับแรกๆ ที่ได้มาตรฐาน ANSI/ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ใช้ในการประเมินและรับรองบุคลากร นอกจากให้การรับรองแล้ว ทางองค์กรยังนำเสนอโปรแกรมให้การศึกษาและบริการต่างๆ บนพื้นฐานของ CBK(R) ซึ่งเป็นการสรุปหัวข้อเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isc2.org
 
(C) 2011, (ISC)2 Inc. (ISC)2, CISSP, ISSAP, ISSMP, ISSEP และ CSSLP, CAP, SSCP และ CBK เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนของ (ISC)2, Inc.

ติดตาม (ISC)2 บนทวิตเตอร์ได้ที่ https://twitter.com/ISC2 และบนยูทูบที่ http://www.youtube.com/isc2tv

สื่อมวลชนติดต่อ:
คิตตี้ ชุง
(ISC)2 Asia-Pacific
โทร: +852-3520-4001
อีเมล: kchung@isc2.org

แหล่งข่าว: (ISC)2
 
AsiaNet 43456