นานาชาติร่วมมือเพื่อระบุทรัพย์สินส่วนตัวของชาวยิวที่ถูกยึดไปโดยนาซี

เยรูซาเล็ม 24 ก.พ. 2554 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ —

– หน่วยงานเฉพาะกิจจัดคืนทรัพย์สินจากยุคล้างชาติ – โครงการ HEART

วันนี้ได้มีการเปิดตัวโครงการจัดคืนทรัพย์สินจากยุคล้างชาติโครงการใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
ผู้เสียหายที่โดนนาซียึดทรัพย์สินไป

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110223/CG51872-a)
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110223/CG51872LOGO-f)

ภายใต้การนำขององค์กรชาวยิวเพื่ออิสราเอล (Jewish Agency for Israel: JAFI) และการสนับสนุนของรัฐบาลอิสราเอล หน่วยงานเฉพาะกิจจัดคืนทรัพย์สินจากยุคล้างชาติ – โครงการ HEART จึงเกิดขึ้นโดยมุ่งหมายที่จะให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ กลยุทธ์และข้อมูล เพื่อให้รัฐบาลอิสราเอล โครงการและพันธมิตรต่างๆ นำความยุติธรรมส่วนหนึ่งกลับมาให้กับทายาทของผู้เสียหายชาวยิว ตัวผู้เสียหายเอง และประชาชนชาวยิวทุกคน

ในขั้นต้นโครงการ HEART จะมุ่งเน้นที่การระบุหาตัวบุคคลซึ่งมีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินส่วนตัวประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งยังไม่ได้รับการชดใช้คืนหลังจากยุคล้างชาติ ได้แก่ (1)ทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งอยู่ในประเทศที่เคย ถูกควบคุมโดยกองกำลังนาซีหรือฝ่ายอักษะในช่วงยุคล้างชาติ และ (2)ทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งเป็นของชาวยิว ตามที่ระบุโดยกฎหมายเชื้อชาติของนาซี/ฝ่ายอักษะ และ (3) ทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งถูกยึด ช่วงชิง หรือบังคับขาย
โดยกองกำลังนาซีหรือฝ่ายอักษะในช่วงยุคล้างชาติ

“ผู้เสียหายหลายรายจากการล้างชาติกลับบ้านไปโดยพบว่าพวกเขาไม่สามารถเรียกทรัพย์สินของพวกเขา คืนมาได้” นาธาน ชารันสกี ประธานองค์การชาวยิวเพื่ออิสราเอล กล่าว “โครงการ HEARTคือโครงการที่ครอบคลุม โดยทั่วไปซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้วยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการชดเชยทรัพย์สินที่ถูกช่วงชิง ขโมยหรือ บังคับขายไปในระหว่างการล้างชาติ”

ผู้เสียหายจากการล้างชาติชาวยิวและทายาทของผู้เสียหายทั่วโลกซึ่งครอบครัวเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ถูกยึดช่วงชิง หรือบังคับขายไปในประเทศที่เคยถูกปกครองหรือยึดครองโดยกองกำลังนาซีหรือฝ่ายอักษะในช่วงยุคล้างชาติต่างมีสิทธิ์ในโครงการนี้ ข้อจำกัดเดียวในการยื่นความจำนงต่อโครงการคือ ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายได้รับการชดเชยสำหรับทรัพย์สินแล้วภายหลังจบยุคล้างชาติเท่านั้นที่จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการเรียกร้องการชดเชยใดๆที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินดังกล่าว

“การจะยื่นขอชดเชยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น หากบุคคลนั้น เชื่อว่าตนเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้รับสืบทอดทรัพย์สินดังกล่าว เขาสามารถเข้าทำแบบสอบถามได้”อันย่า เวอร์คอฟสกายา ผู้อำนวยการโครงการ กล่าว

ทรัพย์สินที่โครงการ HEART รับชดเชยนั้นครอบคลุมถึงทรัพย์สินส่วนตัวทุกชนิด ได้แก่

(1) อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ทำลายหรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินนั้น ซึ่งรวมถึงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินจัดสรรและอาคารใดๆ บนที่ดินนั้น และที่ดินซึ่งไม่มีสิ่งปลูกสร้าง

(2) สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินใดๆ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ อาจรวมถึง งานศิลป์ สิ่งที่เกี่ยวกับยิว ปศุสัตว์ เครื่องมือช่าง โลหะมีค่า เพชรพลอย อัญมณี และทรัพย์สินเคลื่อนที่ได้อื่นๆ

(3) ทรัพย์สินส่วนตัวที่ไม่มีตัวตน ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ไม่อาจเคลื่อนย้าย จับต้อง หรือรู้สึกได้ แต่เป็นการแทนค่าสิ่งที่มีมูลค่า ซึ่งอาจรวมถึงตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เช่น หุ้น พันธบัตร กรมธรรม์ประกันภัย บัญชีเงินฝาก สิทธิบัตร สินสมรส และทรัพย์สินส่วนตัวที่ไม่มีตัวตนอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงหนี้สิน-สินทรัพย์ ติดลบและหนี้ค้างชำระต่อบุคคลธรรมดา เช่น เงินกู้ค้างชำระและการจำนอง

“เนื่องจากความเสียหายที่ไม่อาจประเมินได้ที่ประชาชนและชุมชนชาวยิวได้รับนับแต่ทรัพย์สินของพวกเขา ถูกยึดไป โครงการ HEART จึงเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มในการยื่นมือเข้าไปช่วยผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างที่เราไม่อาจจินตนาการได้ แต่เราสามารถมีส่วนช่วยในด้านการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้พวกเขาได้คืนในสิ่งที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของตนในที่สุด” บ็อบบี้ บราวน์ จาก JAFI กล่าว “ถึงจะช้าไปบ้าง แต่ก็นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขการกระทำอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วง ยุคล้างชาติสำหรับส่วนของการชดใช้ทรัพย์สินซึ่งดำเนินการโดยโครง HEART”

ทั้งนี้ได้มีการตั้งกระบวนการตรวจสอบอย่างง่ายขึ้นมา โดยให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกรอกแบบสอบถาม ซึ่งสามารถหาได้จากเว็บไซต์ http://www.heartwebsite.org

แบบสอบถามต่างๆ จะถูกนำไปประมวลผลตามข้อตกลงที่มีต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความพยายามที่จะดำเนินการชดเชยให้สำเร็จ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ อันย่า เวอร์คอฟสกายา ผู้อำนวยการโครงการ HEART ทางอีเมล์ press@heartwebsite.org หรือโทร. +1-414-961-7417 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์
http://www.heartwebsite.org

ที่มา หน่วยงานเฉพาะกิจจัดคืนทรัพย์สินจากยุคล้างชาติ – โครงการ HEART

ติดต่อ: อันย่า เวอร์คอฟสกายา ผู้อำนวยการโครงการ HEART โทร. +1-414-961-7417 อีเมล press@heartwebsite.org

AsiaNet 43406