TONBELLER AG เพิ่ม Siron Know Your Customer ในพอร์ทโพลิโอโซลูชั่นเพื่อต่อต้านอาชญากรรมการเงินและการสนับสนุนเงินให้กลุ่มก่อการร้าย

เบนส์ไฮม์, เยอรมนี –9 ก.พ.–พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

TONBELLER เพิ่ม Siron Know Your Customer (KYC) ในพอร์ทโฟลิโอโซลูชั่น Siron ของบริษัท โดย SironKYC ให้การสนับสนุนสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการประเมินความเสี่ยงสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมและธุรกิจใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า Customer Due Diligence (CDD) ทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับตามหลักการ KYC ได้ถูกรวมไว้ในคู่มือและกฎหมายต่างๆ เช่น US Patriot Act หรือ 3rd EU-Money-Laundering-Directive
SironKYC ครอบคลุมขั้นตอนทั้งหมดของการรับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่การป้อนข้อมูลลูกค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงการจับคู่อัตโนมัติกับ PEP และทะเบียนรายชื่อต้องห้ามเพื่อกำหนดอัตราเสี่ยงของลูกค้า นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการนำไปผนวกรวมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ SironKYC ช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อระบุอัตราเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงดำเนินการตรวจสอบและสอบทานความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์นี้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่แท้จริงในระหว่างการรับลูกค้า และนำไปสู่การให้คำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้จัดการที่มีหน้าที่ดูแลลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพ
ทันทีที่การรับลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ สถาบันการเงินจะสามารถติดตามลูกค้าที่ขอรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง
SironKYC ช่วยให้การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าใหม่ในทันทีมีความเป็นไปได้ ข้อมูลของบุคคลและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่จัดหาโดยลูกค้าสามารถนำไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่แท้จริงของพวกเขา หากพฤติกรรมของลูกค้ามีความคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับพฤติกรรมที่ถูกระบุในระหว่างกระบวนการรับลูกค้า ระบบจำแนกความเสี่ยงก็จะเพิ่มระดับการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอน Enhanced Due Diligence (EDD) ต่อไป SironKYC สามารถใช้เป็นระบบเดี่ยว (stand-alone) หรืออาจนำไปผนวกรวมกับโซลูชั่นต่อต้านการฟอกเงิน (Anti Money Laundering) หรือโซลูชั่นต่อต้านการฉ้อโกง (Anti Fraud ) เช่น SironAML และ SironFD ได้

สามารถดูเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://www.tonbeller.com/press/

สื่อมวลชนติดต่อ:
มาร์ติน กวิสดัลลา (Martin Gwisdalla)
โทร: +49-62517000412
อีเมล: Martin_Gwisdalla@tonbeller.com

แหล่งข่าว: TONBELLER AG

AsiaNet 43158