บิล เกตส์ เผยแพร่จดหมายประจำปีฉบับที่สาม เรียกร้องความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาทั่วโลก

นิวยอร์ก 31 มกราคม, 2011 /พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/ —

ณ Historic Roosevelt House บิล เกตส์ ชี้แจงเหตุผลว่าทำไมโลกจึงควรให้ความสำคัญกับวัคซีนและการกำจัดโรคโปลิโอ

บิลล์ เกตต์ ประธานร่วมแห่งมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ อภิปรายเรื่องการกำจัดโรคโปลิโอและการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก ในจดหมายประจำปี ฉบับที่สาม ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ โดยจดหมายซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ ประกอบด้วยข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ลงทุนให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากำลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม

“หากสังคมไม่สามารถมอบสุขภาวะพื้นฐานที่ดีให้กับประชาชน หากพวกเขาไม่สามารถให้อาหารและการศึกษาแก่ผู้คน จำนวนประชากรและปัญหาจะเพิ่มมากขึ้น และโลกใบนี้จะกลายเป็นสถานที่ซึ่งความมั่นคงลดน้อยลงกว่าเดิม” เกตส์กล่าวไว้ในจดหมาย “ไม่ว่าคุณจะเชื่อในกฎแห่งคุณธรรม หรือเชื่อในผลประโยชน์ส่วนตนในโลกแห่งความร่ำรวยก็ตาม การคงไว้ซึ่งเงื่อนไขที่นำไปสู่อนาคตที่ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความมั่งคั่ง คือเป้าหมายของทุกคน ผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น”

เกตส์ยังได้ย้ำถึงความจำเป็นของการปรับปรุงโรงเรียนในสหรัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมภาวะผู้นำ นวัตกรรม และการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพแม่และเด็ก มาลาเรีย โรคเอดส์/เอชไอวี และการเกษตร

เกตส์ให้ความสำคัญกับการขจัดโรคโปลิโอว่าเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัคซีน ต้องยกความดีความชอบให้แก่โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กทั่วโลกที่ทำให้ปริมาณของผู้เป็นโรคโปลิโอลด จำนวนลงถึงร้อยละ 99 และกำลังจะกลายเป็นโรคร้ายโรคที่สองที่กำลังจะหายไปจากโลกใบนี้

“การกำจัดโรคโปลิโอออกไปอย่างสมบูรณ์หมายความว่าเราจะไม่มีเด็กคนใดเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตเพราะโรคนี้ อีกต่อไป” เกตส์แสดงความคิดเห็น “ความก้าวหน้าของมนุษย์ครั้งสำคัญล้วนเกิดจาก ผู้นำที่มุ่งมั่นและกล้าหาญ เรากำลังเข้าเดินสู่เส้นชัยแล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือการก้าวเท้าครั้งสุดท้ายเท่านั้น ”

สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศอังกฤษและชีคโมฮัมเหม็ด บิน ซาเหย็ด อัล นายัน มกุฏราชกุมารแห่งอาบูดาบี ได้ประกาศการบริจาคเงินครั้งใหม่ซึ่งสามารถลดช่องว่างมูลค่า 720 เหรียญสหรัฐซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนในการทำงานเพื่อกำจัดโรคโปลิโออย่างสมบูรณ์ไปจนกระทั่งถึงกลางปี 2012 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า หากสามารถกำจัดโปลิโอไปจากโลกนี้ได้หมดสิ้น ทั้งโลกจะสามารถประหยัดเงินได้สูงสุดถึงประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งจากการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการเพิ่มผลิตภาพของประชากร

เกตส์เผยแพร่จดหมายของตัวเอง พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Historic Roosevelt House บ้านในกรุงนิวยอร์กของ ชายหนุ่มผู้ซึ่งกลายมาเป็นประธานาธิบดีแฟรงกลิน เดลาโน รูสเวลต์ ในเวลาต่อมาใช้ พักรักษาตัวหลังจากที่เป็นโรคโปลิโอเมื่ออายุ 39 ปี รูสเวลต์และหุ้นส่วนด้านกฎหมายของเขา เบซิล โอ’ คอนเนอร์ได้ก่อตั้งมูลนิธิโรคโปลิโอขึ้น โดยมูลนิธิดังกล่าวได้ทำโครงการ March of Dimes เพื่อผลักดันให้ประเทศ ลุกขึ้นมาต่อต้านโรคโปลิโอและระดมทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐมาสนับสนุนการวิจัยหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

ครั้งหนึ่ง โปลิโอเคยเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ทั่วโลก แต่ปัจจุบันมีเพียงสี่ประเทศเท่านั้นที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโปลิโอ ได้แก่ อัฟกานิสถาน อินเดีย ไนจีเรีย และปากีสถาน ปีที่ผ่านมา เราสามารถมองเห็นความก้าวหน้าที่สำคัญในไนจีเรียและอินเดีย ซึ่งผู้เป็นโรคโปลิโอมีจำนวนลดลงถึง 95% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2009 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผู้ป่วยบางรายที่ยังคงไม่ได้รับการรักษา เช่นเดียวกัน อาจมีการระบาดอย่างกะทันหันขึ้น

บิล เกตส์ ยังได้ย้ำว่า ความสำเร็จในการกำจัดโรคโปลิโอจะส่งเสริมด้านสุขภาวะของโลก ด้วยการแสดงให้เห็นถึงผลที่แท้จริงของการลงทุนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในวัคซีน ปีที่แล้ว เกตส์ได้เรียกช่วงเวลา อีกสิบปีข้างหน้าว่า “ทศวรรษแห่งวัคซีน” อันเป็นภาพอนาคตของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้าที่สังคมสุขภาพทั่วโลกจะร่วมมือกันเพื่อส่งมอบวัคซีนช่วยชีวิตให้แก่เด็กทุกคนที่ต้องการ รวมถึงลงทุนเพื่อคิดค้นวัคซีนใหม่ๆ ขึ้นมา

“ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้ามาทำงานในสาขานี้ หรือแม้แต่บริจาคเงิน แต่เราทุกคนสามารถให้การสนับสนุนประชาชนเสียงเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินได้” เกตส์ เขียนในจดหมาย “ผมขอสนับสนุนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการทำงานเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่คนเหล่านี้กำลังเผชิญ และทำงานเพื่อมอบชีวิตให้กับผู้อื่น”

เกี่ยวกับจดหมายประจำปี
– สามารถอ่านจดหมายประจำปี 2011 จาก บิล เกตส์ ได้ที่:
http://www.gatesfoundation.org/annualletter
– เว็บคาสต์สดเรื่อง “การกำจัดโรคโปลิโอและความยิ่งใหญ่ของวัคซีน” ในงานวันที่
31 มกราคม 2011 สามารถรับชมได้ที่: http://www.gatesfoundation.org เวลา
9:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก / 6:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันตก

เกี่ยวกับมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์
ด้วยความเชื่อที่ว่าชีวิตของทุกคนมีค่าเท่าเทียมกัน มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ ทำงานเพื่อช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในประเทศที่กำลังพัฒนา มูลนิธิจะเข้าไปพัฒนาสุขภาวะของผู้คนและมอบโอกาส ในการหลุดพ้นจากความหิวโหยและความแร้นแค้น ในสหรัฐอเมริกา ทางมูลนิธิช่วยทุกคนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิต มูลนิธิมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน บริหารงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจฟฟ์ เรคส์ และประธานร่วม เซอร์วิลเลี่ยม เอช. เกตส์ ภายใต้คำแนะนำของบิล และเมลินดา เกตส์ และวอร์เรน บัฟเฟตต์

สำหรับภาพนิ่งความละเอียดสูงและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงโปรดเยี่ยมชมที่: http://www.gatesfoundation.org/press-room/Pages/news-market.aspx

ที่มา: มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์

ติดต่อ: มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์
โทร +1-206-709-3400
อีเมล media@gatesfoundation.org

AsiaNet 43072