เชิญสื่อมวลชนร่วมการประชุม St. Gallen International Breast Cancer Conference ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม พ.ศ.2554

เซนต์กัลเลน, สวิตเซอร์แลนด์, 11 ม.ค. / พีอาร์นิวสไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

การประชุมซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้งนี้จะมุ่งหารือถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น (Early Breast Cancer หรือ EBC) โดยการประชุมดังกล่าวจะกำหนดแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หลังจากนั้นจะมีการจัดทำเผยแพร่คู่มือชี้แนะให้กับประชาคมโลก ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจากทั่วโลกต่างรอคอยที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางใหม่ๆ ในการรักษาโรคที่การประชุมครั้งนี้

สาระสำคัญ:
1. ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive มักถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นที่มีความร้ายแรงน้อยกว่า แต่ปัจจุบัน ผู้ป่วยบางส่วนในกลุ่มนี้อาจได้รับการรักษาให้หายจากโรคดังกล่าว
2. การรักษาด้วยวิธีการใหม่ (ยารักษามะเร็งในกลุ่ม PARP inhibitors) จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางคลินิก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด tripple-negative
3. ยา Bisphosphonates ถูกนำไปใช้เพื่อรักษามะเร็งร้ายแรงระยะลุกลามไปยังกระดูก ซึ่งคาดว่ายาดังกล่าวสามารถป้องกันการกำเริบของมะเร็งได้
4. ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยมะเร็งในระดับโมเลกุลช่วยให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการรักษาอย่างตรงจุด ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดจำนวนสตรีที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด แต่จะเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมนแทน

สรุปสาระสำคัญ: กระบวนการทางการแพทย์ ความยุ่งยากซับซ้อน การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนการกำหนดแนวทางการรักษาโรครักษามะเร็งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษามะเร็งที่ศูนย์รักษามะเร็งเต้านมที่ผ่านการรับรอง Prof. Dr. med. Hans-Jorg Senn ประธานการประชุม St. Gallen Breast Cancer Conference และหุ้นส่วนประจำศูนย์รักษาเนื้องอกและมะเร็งเต้านม ZeTuP ในเซนต์กัลเลนกล่าว

การประชุมนานาชาติที่มีผู้เชี่ยวชาญ 4500 – 5000 รายจากทั่วโลกเข้าร่วม จัดโดย Foundation St. Gallen Oncology Conferences (SONK) โดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีความสำคัญที่สุดระดับโลก เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้:

1. ข้อเสนอแนะด้านการวินิจฉัยและรักษาโรค EBC จะได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นแบบเปิด กล่าวคือ คณะผู้อภิปรายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจากทั่วโลกกว่า 40 รายจะร่วมกันหารือในประเด็นนี้ โดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมหลายพันคนเป็นเวลาหลายชั่วโมง หลังจากนั้นคณะผู้อภิปรายจะเรียบเรียงแนวทางการรักษาโรคที่ได้มาจากแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ใน 2 เดือนถัดไป
2. การประชุม Consensus Conference และข้อเสนอแนะต่างๆ อ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่ได้จากการรักษาผู้ป่วย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเมืองและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม

สำคัญ: สื่อมวลชนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมทำข่าวการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.oncoconferences.ch)

ผู้เผยแพร่: Prof. Dr. med. Hans-Jorg Senn ประธานการประชุม จากเมืองเซนต์กัลเลน สวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูล: Dr.medThomas Ferber ตัวแทนสื่อมวลชน info@oncoletter.ch
ผู้จัดการการประชุม: Judith Eberhardt อีเมล judith.eberhardt@oncoconferences.ch โทร +41-71-243-02-81

แหล่งข่าว: St. Gallen Oncology Conferences (SONK)

AsiaNet 42860