ผลวิจัยชี้การดื่มยาคูลท์ซึ่งมีแลคโตบาซิลลัส คาเซอิ สายพันธุ์ ชิโรต้า (LcS) เป็นประจำทุกวันช่วยลดการเกิดไข้หวัด

โตเกียว, 7 ม.ค. / เกียวโด เจบีเอ็น – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

– การทดลองยาคูลท์ที่มหาวิทยาลัยลาฟเบอเรอ (Loughborough University) สหราชอาณาจักร –

ผลของการทดลองซึ่งจัดทำเมื่อเร็วๆนี้โดยศาสตราจารย์ไมเคิล กลีสัน (Michael Gleeson) แห่งมหาวิทยาลัยลาฟเบอเรอ สหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่า การดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์ ซึ่งมีส่วนประกอบของโพรไบโอติกในกลุ่มแลคโตบาซิลลัส คาเซอิ สายพันธุ์ ชิโรต้า (LcS) และมีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับนักกีฬา โดยนักกีฬากลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาอย่างหักโหมเป็นประจำ อาทิ ขี่จักรยาน ไตรกีฬา วิ่งหรือว่ายน้ำในระยะกลาง-ระยะไกล
ผลการทดลองยืนยันว่า การดื่มยาคูลท์เป็นประจำทุกวันสามารถลดการเกิดไข้หวัด (การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หรือ URTIs) ในกลุ่มนักกีฬาได้ สำหรับการวิจัยที่มีขึ้นในก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่า นักกีฬาเป็นกลุ่มที่สภาพร่างกายไวต่อการติดเชื้อ อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพที่ลดลงของระบบภูมิคุ้มกัน
การศึกษาได้อธิบายข้อมูลอย่างละเอียดและได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism

[บทคัดย่อ]
การศึกษาเปรียบเทียบแบบ double-blind ได้ทำการทดสอบนักกีฬาที่มีความแข็งแรงจำนวน 84 คน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยนักกีฬา 42 คนในกลุ่มแรกได้ดื่มยาคูลท์ (6.5 x 10 (9) = ให้พลังงานเพิ่มขึ้นจาก 10 ถึง 9 = จุลินทรีย์ที่มีชีวิตของพรีไบโอติกสายพันธุ์ LcS ในแต่ละขวด) และนักกีฬาที่เหลืออีก 42 คนเป็นกลุ่มที่ดื่มยาหลอก หลังจากที่แบ่งกลุ่มให้นักกีฬาดื่มยาคูลท์และยาหลอกวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 16 สัปดาห์ จึงได้เริ่มขั้นตอนการวัดผลจากการดื่มยาคูลท์ที่มีต่อโรค URTIs และชี้วัดปัจจัยที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

สรุปผลการทดลองมีดังต่อไปนี้:
1.การเกิดโรค URTI (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อไข้หวัด)
สัดส่วนของนักกีฬาในกลุ่มที่ดื่มยาคูลท์ซึ่งมีอาการของโรค URTI ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไปอยู่ที่ 66% ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มนักกีฬาที่ใช้ยาหลอก (90%)

2. ผลกระทบที่มีต่อปัจจัยด้านภูมิคุ้มกัน
ความเข้มข้นของสาร Saliva IgA ในน้ำลาย (1) ซึ่งจะปรับตัวลดลงเมื่อร่างกายเล่นกีฬาอย่างหนักเป็นเวลานานในกลุ่มผู้ที่ดื่มยาคูลท์นั้นปรับตัวสูงกว่ากลุ่มที่ดื่มยาหลอก

3. การอภิปราย
นักวิจัยได้ข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ว่า การดื่มนมเปรี้ยวที่มีส่วนประกอบของ LcS เป็นประจำทุกวันช่วยลดการเกิดโรค URTIs ในกลุ่มนักกีฬาที่เล่นกีฬาอย่างหักโหมเป็นเวลานาน โดยจำนวนแอนติบอดี sIgA ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองครั้งนี้

*ยาหลอกไม่มีส่วนผสมของ LcS แต่ทั้งยาหลอกและ ยาคูลท์มีสีและรสชาติเหมือนกัน การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการดื่มเครื่องดื่มทั้งสองชนิดสามารถวัดประสิทธิภาพของยาคูลท์ได้ในทางวิทยาศาสตร์

(1) sIgA เป็นแอนติบอดีที่อยู่ในน้ำลายและเมือกหรือน้ำมูกในช่องทางเดินหายใจ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส

[ความเห็นจากศาสตราจารย์ไมเคิล กลีสันจากมหาวิทยาลัยลาฟเบอเรอ]
ศาสตราจารย์ไมเคิล กลีสัน (ภาควิชา Exercise Biochemistry แห่ง School of Sport,
Exercise and Health Sciences) ซึ่งเป็นผู้นำโครงการทดลองที่มหาวิทยาลัยลาฟเบอเรอให้ความเห็นว่า: “มีหลักฐานไม่กี่ชิ้นที่แสดงถึงประสิทธิภาพด้านโภชนาการที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มนักกีฬา แต่การศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของพรีไบโอติกช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ นักกีฬาไม่ต้องการที่จะเป็นหวัด หรือแม้แต่การเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการซ้อมและการเล่นกีฬา จนถึงขั้นทำให้พวกเขาไม่สามารถลงแข่งได้”

[ความเห็นจากดร.ฮารุจิ ซาวาดะ (Dr. Haruji Sawada) นายแพทย์ผู้อำนวยการประจำสถาบันวิจัย Yakult Central Institute for Microbiological Research (YCIMR)]
บริษัท ยาคูลท์ ฮอนช่า จำกัด (Yakult Honsha Co., Ltd.) เข้าร่วมทำการศึกษาในครั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนเงินทุนและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสำหรับใช้ในการทดลอง
ดร.ฮารุจิ วาซาดะ จากสถาบัน YCIMR แสดงความเห็นว่า “ผลการทดลองในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า การดื่มยาคูลท์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประจำทุกวันนั้นช่วยรักษาความแข็งแรงของระบบทางเดินหายใจส่วนบนของผู้เล่นกีฬาให้อยู่ในสภาพดี โดยการศึกษาครั้งนี้แสดงผลออกมาในลักษณะของข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ถึงประโยชน์ของการดื่มยาคูลท์ซึ่งส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกัน”

แหล่งข่าว: ยาคูลท์ ฮอนช่า จำกัด

ติดต่อ:
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาฉบับนี้
Hannah Baldwin
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
แผนกการตลาดและสื่อสาร
มหาวิทยาลัยลาฟเบอเรอ
www.lboro.ac.uk
โทรศัพท์: +44-1509-222239
โทรสาร: +44-7971-163522
อีเมล: H.Baldwin@lboro.ac.uk

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาคูลท์
Isamu Sasaoka
แผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท ยาคูลท์ ฮอนช่า จำกัด
โทร. +81-3-3574-8920 (ภาษาญี่ปุ่น)
อีเมล strain-shirota@yakult.co.jp (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

Takuro Mori, Gary Lo
แผนกขาย
บริษัท ฮ่องกง ยาคูลท์ จำกัด
โทรศัพท์: +852-2342-7111
อีเมล: t.mori@yakult.com.hk

Kazunari Maruhashi
แผนกขาย
บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: +66-2-619-8008
อีเมล: info@yakult.co.th

Juvy Ann N. Aquino
แผนกการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษัท ยาคูลท์ ฟิลิปปินส์ จำกัด
โทรศัพท์: +63-2-521-1722
อีเมล: aquino_juvy@yahoo.com

Kuek Kok Ti
แผนกประชาสัมพันธ์และโฆษณา
บริษัท ยาคูลท์ (สิงคโปร์) พีทีอี. จำกัด
โทรศัพท์: +65-6756-1033
อีเมล: yakult@pacific.net.sg

Dinah Woon
แผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท ยาคูลท์ ออสเตรเลีย พีทีวาย. จำกัด
โทรศัพท์: +61-3-9238-4700
อีเมล: dwoon@yakult.com.au

Mazlyn Mena binti Mustapha
แผนกประชาสัมพันธ์และวิทยาศาสตร์
บริษัท ยาคูลท์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี.
โทรศัพท์: +60-3-5569-8960
อีเมล: customerservice@yakult.com.my

Shefali Sapra
แผนกสื่อสารองค์กร
บริษัท ยาคูลท์ ดานอน อินเดีย ไพรเวท จำกัด
โทรศัพท์: +91-11-4062-6262
อีเมล: shefali.sapra@yakult.co.in

Yasumi Kimura
แผนกวิจัยและพัฒนา
บริษัท ยาคูลท์ เอส/เอ ไอเอ็นดี. อี. คอม.
โทรศัพท์: +55-11-5584-4700
อีเมล: yasumi.kimura@yakult.com.br

Liu Zhifeng
แผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท ยาคูลท์ (ไชน่า) คอร์ปอเรชั่น
โทรศัพท์: +86-21-50108358, ext.131
อีเมล: zhifeng-liu@yakult.com.cn

Chen Baiduan
แผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท ยาคูลท์ จำกัด
โทรศัพท์: +886-2-2505-4325
อีเมล: pojui.chen@yakult.com.tw

AsiaNet 42782