สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดเวิร์คช็อป Dengue v2V ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก กรุยทางสู่การใช้วัคซีนไข้เลือดออกในอนาคต

สิงคโปร์, 2 ธ.ค. 2553 / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชีย – เอเชียเน็ท / – –

– ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติร่วมกันพัฒนาโรดแม็ปสู่การดำเนินโครงการวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

Dengue v2V กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขนานาชาติด้านโรคไข้เลือดออกและโครงการวัคซีน ร่วมกันจัดเวิร์คช็อปเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2553 เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสำหรับการใช้วัคซีนไข้เลือดออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เวิร์คช็อปครั้งนี้ได้มีการพินิจพิเคราะห์ถึงภาระต่างๆ ที่เกิดจากโรคไข้เลือดออก รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้วัคซีน และการพิจารณาจัดทำโรดแม็ปสำหรับโครงการให้วัคซีนไข้เลือดออกทันทีที่วัคซีนได้รับการรับรอง

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยงกว่า 2 ล้านคน ขณะที่จำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก และปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำเพาะ ตอนนี้มีการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกหลายตัว โดยตัวหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาทางคลินิกขั้นสุดท้าย (เฟส 3)(1)(2)

“หลายฝ่ายคาดหวังว่าวัคซีนไข้เลือดออกจะเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม โครงการวัคซีนมีความซับซ้อน จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ที่รออยู่ข้างหน้า” ศจ.ไซ คิต ลัม (Professor Sai Kit Lam) จากมหาวิทยาลัยมาลายาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเป็นประธานโครงการ Dengue v2V กล่าว “เราขอเรียกร้องให้หน่วยงานด้านภูมิคุ้มกัน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เตรียมใช้โครงการวัคซีนไข้เลือดออกทันทีที่วัคซีนได้รับการรับรอง”

โรดแม็ปสู่การให้วัคซีนไข้เลือดออก
เวิร์คช็อป Dengue v2V ในสิงคโปร์มีการพิจารณาถึงหลักฐาน ยุทธศาสตร์วัคซีน และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับแนะแนวการใช้วัคซีนไข้เลือดออก (เมื่อได้รับการรับรองแล้ว)
ขั้นตอนหลักในการปูทางสู่การให้วัคซีนไข้เลือดออก ประกอบด้วย
– การระบุถึงภาระและความเสียหายที่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโรค
– การวิเคราะห์ประโยชน์ของวัคซีนจากการศึกษาการระบาดของโรคจริงๆ และจากแบบจำลองที่ใช้ในการทำนายข้อมูล
– การพัฒนายุทธศาสตร์การเปิดตัววัคซีนให้เข้ากับโครงการวัคซีนแห่งชาติของแต่ละประเทศ
– การสร้างความมั่นใจว่าโครงการมีความยั่งยืนด้วยการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

บรรดาผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ต่างใช้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโครงการวัคซีนแห่งชาติของแต่ละประเทศในการนำเสนอทางออกที่เหมาะสมในการใช้วัคซีนไข้เลือดออก

เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
            โรคไข้เลือดออก (dengue fever) เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเดงกี่ (dengue virus) ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ และมียุงเป็นพาหะนำโรค โรคนี้สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรและเป็นอันตรายต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลก ทุกปีจะมีประชากรราว 220 ล้านคนติดเชื้อไข้เลือดออก และ 2 ล้านคนในจำนวนนี้ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็ก จะพัฒนาเป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งมีความรุนแรง (dengue hemorrhagic fever: DHF) และจะมีผู้เสียชีวิตราว 21,000 คนจากทั้งหมด(3) นอกจากนั้น ไข้เลือดออกยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นภาระต่อประเทศซึ่งขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์อยู่แล้ว ทั้งยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของเขตเมืองและการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

            เกี่ยวกับโครงการ Dengue v2V
            Dengue v2V เป็นกลุ่มการประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เมื่อวัคซีนไข้เลือดออกได้รับการรับรองในอนาคต วัคซีนจะพร้อมบรรจุเข้าสู่โครงการวัคซีนของหลายประเทศที่ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ชื่อ Dengue v2V สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการนำวัคซีนไปสู่การให้วัคซีน ทั้งนี้ Dengue v2V ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนปี 2552 และได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างไม่จำกัดจาก ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ (sanofi pasteur)(4)

            สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ Dengue v2V โดยอีเมลมาที่ info@denguev2v.org

            อ้างอิง
1. Lang J. Recent progress on sanofi pasteur’s dengue vaccine candidate. J Clin
Virol 2009;46(S2):S20-S24
2. Sanofi Pasteur’s dengue vaccine in final stage of clinical development –
first Phase 3 study underway in Australia. Accessible at: http://www.sanofipasteur.com/sanofi-pasteur2/front/index.jsp?siteCode=SP_CORP&codePage=PAG_34_PR14&lang=EN&codeRubrique=34
3. PDVI Newsletter No. 7, April 2010. Accessible at http://www.pdvi.org/PDVI_newsletter/newsletter.asp
4. Lam SK. Dengue v2V – New global initiative supporting transition from vaccine to vaccination. Vaccine 2010;28:2060-1

แหล่งข่าว: Dengue v2V

AsiaNet 42424