ผู้จัดนิทรรศการในงาน 2010 ASOCIO ICT Summit เตรียมอวดโฉมผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม

ไทเป, 23 พ.ย. 2553 / พีอาร์นิวสไวร์ – เอเชีย – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รวมถึงองค์กรและธุรกิจที่ให้บริการด้านไอที จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีที่ถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้าน e-Government, e-Business, e-SME, Cloud Computing และ Digital Opportunity

สมาคมซอฟต์แวร์เอกชนไต้หวัน (Information Service Industry Association of Chinese Taipei: CISA) เตรียมจัดการประชุม 2010 ASOCIO ICT Summit ที่กรุงไทเป ไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติไทเป (Taipei International Convention Center) โดยแนวคิดหลักของการประชุมในปีนี้ คือ ASOCIO ICT Best Practices ซึ่งจะมุ่งนำเสนอ Best ICT Practices จากประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย และเกาหลีใต้

สำหรับ 5 หัวข้อที่จะมีการอภิปรายในที่ประชุมประกอบด้วย: e-Government, e-Business, e-SME, Cloud Computing, และ Digital Opportunity ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการจะแบ่งเป็น 7 พาวิลเลียน ได้แก่

Smart Life: บริษัท Chunghwa Telecom ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลกจะสาธิตการทำงานของแอพพลิเคชั่น Smart Life Applications ซึ่งประกอบด้วย iEN, i-Family Phone, e-Home, และ Hami eBooks

Leading Edge Technology: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันจะสาธิตการทำงานของเทคโนโลยี OSGi Gateway ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเปิดที่ทำงานกับเทคโนโลยี OSGi ได้ทุกรุ่น และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ดิจิตอลภายในบ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทำงานจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและใช้เป็นแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการวงจรชีวิตได้

Cloud Services: Inventec บริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำ จะสาธิตการทำงานของระบบ Education Cloud ที่ทำงานบนซอฟต์แวร์แปลข้อมูล Dr. Eye ซึ่งมีระบบการทำงานแบบ Handheld Mobile Internet Terminal ที่พัฒนาจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รวมถึงระบบ Internet Banking และ Wealth Management สำหรับสถาบันการเงิน และระบบปฏิบัติการสำหรับศูนย์ข้อมูลมือถือ (Operating System for Mobile Data Center)

Innovative Services: สถาบันอุตสาหกรรมข้อมูล ซึ่งดำเนินงานในฐานะสถาบันวิจัยเกี่ยวกับนโยบายด้านไอซีที และเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในภาคอุตสาหกรรมไอซีที จะสาธิตการทำงานของเทคโนโลยี Wide Area Differential GPS (WADGPS), Web Application Security Guard and Security Sandbox for Enterprise, 3D Virtual Teaching Environment และ Classroom of the Future

e-Government: คณะกรรมาธิการด้านการวิจัย พัฒนา และประเมินผล (Research, Development and Evaluation Commission: RDEC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กรรวบรวมและประสานงานด้านนโยบายให้กับสภาบริหารแห่งไต้หวัน จะสาธิตการทำงานของบริการและเทคโนโลยี eGov, G2A, G2B, G2C, G2D, G2E และ G2F

ICT for Local Business: สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกิจการเศรษฐกิจของไต้หวันจะจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “Taiwan e-SME: Embed Culture into Business” ซึ่งจะใช้ระบบไอซีทีเป็นสื่อในการนำเสนอภาพภูมิประเทศดั้งเดิมของไต้หวัน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายในงาน

Information Security: สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Bureau) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกิจการเศรษฐกิจของไต้หวัน จะให้การสนับสนุนบริษัทในไต้หวัน 10 แห่งที่ดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย สาธิตการทำงานของเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบบคลาวด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.asocio2010.org.tw

CISA
สมาคมซอฟต์แวร์เอกชนไต้หวัน (CISA) เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมบริการข้อมูลของไต้หวัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของสมาคม 750 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านระบบซอฟต์แวร์ การจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการด้านข้อมูลและเครือข่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.cisanet.org.tw/En/Background

ASOCIO
องค์กร ASOCIO ดำเนินงานเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และดูแลความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมไอทีจากเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่เป็นสมาชิกขององค์กร นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรขึ้นในปีพ.ศ.2527 วัตถุประสงค์หลักของ ASOCIO คือการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านคอมพิวติ้งในภูมิภาค ทั้งนี้ ASOCIO เป็นองค์กรกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทไอทีต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.asocio.org

แหล่งข่าว: สมาคมซอฟต์แวร์เอกชนไต้หวัน (CISA)