ผลการศึกษาฉบับใหม่เผยจุลินทรีย์สุขภาพชนิด Lactobacillus reuteri Protectis มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

สตอกโฮล์ม, 10 พ.ย. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

รายงานการศึกษาบ่งชี้ว่า การใช้จุลินทรีย์สุขภาพชนิด L. reuteri Prodentis ร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานด้วยวิธีขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน (scaling and root plaining หรือ SRP) ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการลดความลึกของร่องเหงือก (probing pocket depth หรือ PPD) และค่าระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ (clinical attachment level หรือ CAL) ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาการทั้งสองนี้ถือเป็นอาการบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดในการประเมินระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบ นอกจากนี้ จุลินทรีย์ L. reuteri Prodentis ยังเป็นจุลินทรีย์สุขภาพชนิดแรกที่ช่วยลดการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรัง และผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันด้วยว่า จุลินทรีย์สุขภาพ L. reuteri Prodentis มีฤทธิ์ป้องกันโรคเหงือกอักเสบ

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20101110/418565

กว่า 40% ของประชากรวัยผู้ใหญ่มักป่วยเป็นโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรัง โดยวิธีการรักษาตามมาตรฐานมุ่งเน้นไปที่การขูดคราบหินปูนในร่องลึกปริทันต์เพื่อลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมและการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรียได้

ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง 30 รายได้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกแบบปิดสองทาง โดยใช้วิธีการสุ่ม และมียาหลอกเป็นตัวควบคุมเป็นเวลา 42 วัน สำหรับวิธีการทดลองนั้นได้มีการแบ่งฟันของผู้ป่วยออกเป็นสองส่วน โดยครึ่งหนึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธี SRP และอีกครึ่งหนึ่งปล่อยไว้ตามปกติ และตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 42 ผู้ป่วยได้รับการรักษาเสริมด้วยยาอมจุลินทรีย์สุขภาพชนิด L. reuteri Prodentis (1X108 CFU DSM 17938 และ 1×108 CFU ATCC PTA 5289) หรือยาอมที่เป็นยาหลอกจำนวน 2 ครั้งต่อวัน

ผลการศึกษาระบุว่า การใช้จุลินทรีย์สุขภาพชนิด L. reuteri Prodentis ร่วมกับการรักษาด้วยวิธี SRP มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบได้ดีกว่าการรักษาโรคเหงือกอักเสบด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ การใช้จุลินทรีย์สุขภาพชนิด L. reuteri Prodentis เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธี SRP ยังช่วยลดจำนวนแบคทีเรียสามชนิดที่ก่อให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งได้แก่ แบคทีเรีย Aggregibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis และ Prevotella intermedia ได้กว่า 90% เมื่อเทียบกับการรักษาในรูปแบบทั่วไปที่ไม่ใช่จุลินทรีย์สุขภาพชนิด L. reuteri Prodentis ร่วมด้วย ขณะเดียวกัน การใช้จุลินทรีย์สุขภาพ L. reuteri Prodentis ร่วมกับการรักษาด้วยวิธี SRP ยังมีประสิทธิภาพในการลดความลึกของร่องเหงือก (p