แนวทางใหม่ในการจัดการกับการขาดการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับ SME ของ G-20

วอชิงตัน, 28 ตุลาคม /พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/ —

หากการลดความยากจนในโลก การสร้างงานและความมั่งคั่ง รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีกุญแจสำคัญอยู่เพียงประการเดียว กุญแจสำคัญประการนั้นก็น่าจะหมายถึง การทำให้แน่ใจว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของโลก
จะประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ภาคการเงินยังคงเพิกเฉยต่อธุรกิจเหล่านี้ เนื่องจากเป็นที่เชื่อกันว่า ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ไม่เป็นทางการหรือมีความเสี่ยงมากเกินไป มีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่มากเกินไป และส่วนใหญ่จะล้มเหลวหากไม่มีเงินทุนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

ปัญหานี้ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง ประเทศสมาชิกกลุ่ม G-20 หลายประเทศทราบปัญหานี้ แต่การรับมือกับความท้าทายที่ยุ่งยากซับซ้อนนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ยาก จนกระทั่งบัดนี้

G-20 ได้เปิดรับข้อเสนอสำหรับวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยไขปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs โดยการร่วมมือกับอโชคา เชนจ์เมคเกอร์ (Ashoka’s Changemakers) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการแข่งขันเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมระดับโลกผ่านระบบออนไลน์ ที่มีชื่อเรียกว่า ความท้าทายด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับ SME ของ G-20 (The G-20 SME Finance Challenge) (http://www.changemakers.com/g20media)ข้อเสนอทุกข้อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
ความคิดสร้างสรรค์สูงและจะแก้ไขจากหลายแง่มุม ข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้รับการยกระดับและขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์และมีการเปิดตัวให้เป็นที่รับทราบในการประชุม ณ กรุงโซล (Seoul Summit)

วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้จะนำเงินหลายล้านมาสู่ชนชั้นกลางและทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเสถียร แม้ในขณะนี้ SMEs จะมีพลังขับเคลื่อนได้มากกว่านั้นก็ตาม

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเฮติ เมื่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้กระตุ้นให้โลกยื่นมือให้ความช่วยเหลือ SMEs ก็ได้พยายามทำให้สถานการณ์กลับคืนเป็นปกติ ทั้งนี้ต้องขอบคุณความสัมพันธ์ที่มีกับประชากรที่ได้รับผลกระทบและความสนใจในการส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สำคัญ และธุรกิจดังกล่าวยังคงอยู่ภายหลังจากที่กล้องโทรทัศน์ต่างๆ หยุดถ่ายทำไปแล้ว บริษัทในท้องที่กำลังเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าของชาติที่เสียหายยับเยินขึ้นใหม่ เช่น รีพาวเวอร์ เฮติ (RePower Haiti) (http://www.changemakers.com/g20media/post-disaster) ซึ่งจะมอบสัญญาราคาตายตัวระยะยาวให้แก่ SMEs ด้านพลังงานทดแทนที่ซ่อมแซมสถานีจ่ายไฟฟ้าและสร้างงาน

SMEs ใช้แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่โลกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก แต่ประสบปัญหาในด้านการดำเนินการ ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และความก้าวหน้าทางสังคม

SME แห่งหนึ่งในประเทศบราซิลปกป้องป่าฝนแอมะซอน (Amazon) โดยการว่าจ้างคนเก็บยางที่เป็นชนพื้นเมืองให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามภูมิปัญญาเดิมในการผลิตน้ำยางดิบพร้อมกับการอนุรักษ์ผืนป่าดังกล่าวไปในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ จากจำนวน
ประชากรโลกทั้งหมดมีเพียงร้อยละห้าเท่านั้นที่มักอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกของเรา แต่สำหรับประชากรพื้นเมืองที่ยากจนมาก (http://www.changemakers.com/g20media/indigenousSMEs) กลับมีมากถึงเกือบหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว วิธีแก้ปัญหาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กประเภทนี้ ซึ่งมีการดำเนินการซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งจะเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ SMEs อื่นๆ ก็กำลังแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของโลก (http://www.changemakers.com/g20media/housing) แก้ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ (http://www.changemakers.com/g20media/propertyrights) และพัฒนาสตรี

SMEs ให้โอกาสสตรีในการทำงาน
(http://www.changemakers.com/g20media/womenSMEs) เราต้องการสตรีจำนวนมากขึ้น
ผู้ประกอบการที่เป็นสตรีชำระคืนเงินกู้ของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอมากกว่าบุรุษและลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของพวกเขาโดยใช้กำไรที่พวกเขาได้ในจำนวนที่มากกว่า แรงงานสตรีใช้รายได้ของพวกเขาในการใช้จ่ายภายในครอบครัวและการศึกษาของพวกเขา การปรับปรุงจุดยืนของพวกเขา รวมทั้งเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางสังคมของชุมชนของพวกเขามากกว่า ซึ่งมากถึงร้อยละ 90

การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากด้านแหล่งเงินทุนของ SME นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกสั่นคลอน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศลดน้อยลง และเราทุกคนก็เชื่อมต่อกันมากขึ้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังนำทางไปสู่อนาคตของเรา ดังนั้น ธุรกิจดังกล่าวจึงต้องประสบความสำเร็จ

สามารถรับทราบวิธีแก้ปัญหา สถิติ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายได้จาก ซาราห์ มินทซ์ (Sarah Mintz) (smintz@ashoka.org) ที่หมายเลขโทรศัพท์ +1-415-939-0028 และจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ (http://www.changemakers.com/g20media)

ภาษาสเปน (http://www.changemakers.com/es/g20media-es)

ภาษาฝรั่งเศส (http://www.changemakers.com/fr/g20media-fr)

ภาษาโปรตุเกส (http://www.changemakers.com/pt-br/g20media-pt)

แหล่งข่าว Ashoka’s Changemakers

ติดต่อ: ซาราห์ มินทซ์ (Sarah Mintz)
โทร: +1-415-939-0028
อีเมล: smintz@ashoka.org