สมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดสากลสนับสนุนโครงการปีสากลแห่งการต่อต้านความเจ็บปวด

ซีแอตเทิล, 18 ต.ค. / พีอาร์นิวสไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

โครงการสนับสนุนการพัฒนาแนวทางรับมือกับความเจ็บปวดผ่านการศึกษาและเพิ่มการรับรู้

สมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดสากล (International Association for the Study of Pain หรือ IASP) สนับสนุนการเปิดตัวโครงการปีสากลแห่งการต่อต้านความเจ็บปวด (the Global Year Against Acute Pain) ในวันนี้ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งให้ความสำคัญกับอาการเจ็บปวดที่หลายคนมองข้ามและละเลยต่อการรักษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ โครงการที่จัดขึ้นเป็นเวลา 12 เดือนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ และผู้นำภาครัฐ รวมถึงสร้างความรับรู้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อลดช่องว่างระหว่างความรู้ที่มีอยู่เดิมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอาการเจ็บปวดและการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับความเจ็บปวดที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ความเจ็บปวดถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้าห้องฉุกเฉิน และยังเป็นอาการที่พบเห็นได้ทั่วไปในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม ความเจ็บปวดเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นจากภาวะโรคภัยไข้เจ็บ การคลอดบุตร บาดแผลจากการเล่นกีฬาและการผ่าตัด แม้ว่าวิวัฒนาการด้านการศึกษาวิจัยเรื่องความเจ็บปวดจะก้าวหน้าไปมากในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา แต่การรับมือกับความเจ็บปวดยังคงขาดประสิทธิภาพอยู่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากเราไม่สามารถรับมือกับอาการเจ็บปวดได้ดีพอ ผู้ป่วยอาจต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานขึ้น และอาการเจ็บปวดแบบเฉียบพลันอาจลุกลามเป็นความเจ็บปวดแบบเรื้อรังได้

“เราหวังว่าบรรดานักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสุขภาพ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั่วโลก จะเข้าร่วมโครงการของเรา เพื่อปฏิบัติภารกิจยกระดับการศึกษาและให้ความรู้ด้านแนวทางรับมือกับความเจ็บปวด” Eija A. Kalso (ฟินแลนด์) ประธานของ IASP กล่าว ทั้งนี้ โครงการซึ่งจัดขึ้นระหว่างปีค.ศ.2010 – 2011 ด้วยแนวคิดหลัก “Anticipate, Assess, Alleviate” นั้น มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการรับมือกับความเจ็บปวดทั่วโลก นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านความเจ็บปวดอย่าง ดร. Edmund Neugebauer (เยอรมนี) ดร. Tim Brennan (สหรัฐอเมริกา) ดร. Henrik Kehlet (เดนมาร์ก) และ ดร. Stephan Schug (ออสเตรเลีย) เป็นแกนนำการรวมพลังสมาชิกของสมาคม IASP จำนวน 7,500 คน และตัวแทนจากองค์กรสำคัญระดับชาติ 85 แห่ง ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ:
– เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวดทั่วโลก
– ให้ความรู้แก่นักวิจัยด้านความเจ็บปวด และผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสุขภาพมือใหม่ที่ดูแลอาการที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วย
– เพิ่มความรับรู้เรื่องความเจ็บปวดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐบาล สื่อมวลชน และประชาชนทั่วโลก
– สนับสนุนให้ผู้นำรัฐบาล สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่างๆ กำหนดนโยบายที่ช่วยปูทางให้เกิดการกระตุ้นการรักษาอาการเจ็บปวดได้ดีขึ้น

IASP ตีพิมพ์รายงานเอกสารข้อเท็จจริงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด ซึ่งประกอบด้วย การให้คำจำกัดความของปัญหาและผลกระทบของความเจ็บปวด ข้อดีและอุปสรรคของการปรับปรุงวิธีการรับมือกับความเจ็บปวด หลักฐานด้านการรักษาความเจ็บปวด ช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ กลไกของความเจ็บปวด และแนวทางการสร้างความเปลี่ยนแปลง เอกสารข้อเท็จจริงเหล่านี้จะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ IASP ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดโครงการปีสากลแห่งการต่อต้านความเจ็บปวด ทางสมาคมฯ จะเผยแพร่เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเจ็บปวดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ อาทิ จดหมายข่าวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ซึ่งจะมีข้อมูลเรื่องความเจ็บปวด นอกจากนั้นแล้ว ทางสมาคมฯ และแผนกอื่นๆ ในองค์กรจะเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุม การสัมนา การเข้าค่าย การสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ และการดำเนินงานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด

เกี่ยวกับ IASP: IASP เป็นสมาคมที่มีสมาชิกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายรวมตัวกันเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดและถ่ายทอดความรู้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของคนทั่วโลก IASP จัดการประชุม World Congress on Pain(R) เป็นประจำทุกๆ 2 ปี ให้เงินทุนสนับสนุน จัดประชุมสัมนา และโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านความเจ็บปวด รวมถึงตีพิมพ์หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า PAIN(R) ทั้งนี้ สมาคม IASP เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีสำนักงานในซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่วยงาน NGO ที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การยอมรับ ในวันจันทร์ที่สามของเดือนตุลาคม IASP เปิดตัวแคมเปญปีสากลเพื่อเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของความเจ็บปวด สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.iasp-pain.org/GlobalYear/Acute

แหล่งข่าว: สมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดสากล

ติดต่อ: Karen Smaalders ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ IASP
โทร +1-206-283-0311 ต่อ 225
แฟกซ์ +1-206-283-9403
อีเมล Karen.smaalders@iasp-pain.org