Texas Rare Earth Resources Corp. ประกาศทำสัญญาเช่าพื้นที่แหล่งสะสมแร่โลหะหนักและธาตุหายาก ณ ภูเขาราวด์ท็อป

ไทเลอร์, เท็กซัส, 7 ต.ค. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / —

Texas Rare Earth Resources Corp. (Pink Sheets: SDSR) ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อเดิมว่า Standard Silver Corporation วันนี้ ได้ประกาศว่า บริษัทได้ทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (“สัญญาเช่า”) กับ Texas General Land Office ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาด 860 เอเคอร์ ณ ภูเขาราวด์ท็อป ในเมืองฮัดส์เพธ เท็กซัส (“ราวด์ท็อป”) นอกจากนี้ Texas Rare Earth ยังเป็นผู้ครอบครองใบอนุญาตในการสำรวจสำหรับพื้นที่ขนาดประมาณ 10,000 เอเคอร์ ที่อยู่ติดกับพื้นที่สัญญาเช่าดังกล่าว เราเชื่อว่าสภาพทางแร่ธาตุที่ดี และอัตราส่วนของแร่โลหะหนักหายากต่อแร่โลหะหายากน้ำหนักเบาในระดับ 67% จากการสุ่มตัวอย่างจากแหล่งทับถมนั้น อาจสามารถให้เป้าหมายที่น่าสนใจครอบคลุมตั้งแต่แร่สะสมเกรดต่ำมากกว่าพันล้านตันที่มีอยู่ในหินไรโอไลต์แทรกซอน (Rhyolite Intrusive) ของราวด์ท็อป จนถึงเป้าหมายในเกรดระดับสูงกว่าที่เป็นที่ต้องการโดยทั่วไปมากกว่าที่อยู่ลึกกว่านั้นในหินไรโอไลตแทรกซอนและในหินผนังคาร์บอเนต หากกระบวนการการดำเนินการกับหินไรโอไลต์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ เราเชื่อว่า ราวด์ท็อปจะมีศักยภาพที่จะกลายเป็นแหล่งโลหะที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ของประเทศในระยะยาวได้

แผนการจัดการเพื่อติดตามทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนาแร่โลหะหายาก (REE) ที่มีศักยภาพของราวด์ท็อป ราวด์ท็อปเคยเป็นพื้นที่ที่มีการขุดเจาะอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งดำเนินการโดย Cabot Corporation and Cyprus Minerals จากข้อมูลชุดตัวอย่างซึ่งมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ (Price et al 1990 GSA Special Paper 246) และจากการสุ่มตัวอย่างภายในซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบัน เราเชื่อว่า มูลค่าของหินไรโอไลต์ในพื้นที่ต่อเมตริกตันนั้น เพียงพอแล้วที่จะรับประกันว่าสมควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในการทำเหมืองเปิดขนาดใหญ่หากประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการขึ้นเพื่อมุ่งเน้นที่แร่ซึ่งอยู่ในแร่โลหะ มวลของหินไรโอไลต์ ณ ราวด์ท็อป ได้รับการประเมินโดยนักธรณีวิทยาของ Texas Bureau of Economic Geology ว่ามีอย่างน้อยเท่ากับ 1.6 พันล้านเมตริก อีกทั้ง อัตราส่วนของแร่โลหะหายากแบบหนักต่อแร่โลหะหายากแบบเบาในระดับ 67% จากที่พบเท่าที่ผ่านมาก็นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่า อาจมีการก่อตัวของแร่อื่นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบที่หายาก อาทิ ไนโอเบียม แทนทาลัม เซอร์โคเนียม ฮาฟเนียม และลิเธียม

ทั้งนี้ อาจมีเฟสต่างๆ ที่อุดมอยู่ภายในหินไรโอไลต์ เท่าที่ผ่านมา ตัวอย่างต่างๆ ที่ได้รับการวิเคราะห์นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำมาจากพื้นที่บริเวณขอบของหินไรโอไลต์ การตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับตัวอย่างที่ได้จากการขุดเจาะบ่งชี้ว่ามีรูปแบบการแปรเปลี่ยนและขนาดของเม็ดแร่ที่มีความหลากหลายอยู่ภายในหินไรโอไลต์ เราเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟสต่างๆ ของหินไรโอไลต์จะอุดมไปด้วย REE และแร่โลหะหายากอื่นๆ เรายังเชื่อว่า การรวมตัวและการปูตัวชั้นหินของ REE ในหินอัคนีที่กำลังเย็นตัวนี้ อาจมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสภาพทางธรณีวิทยาในแหล่งสะสมธอร์เลคของ Avalon

ทั้งนี้ อาจมีสิ่งสะสมแทนที่ที่มีเกรดสูงในหินปูนและสายแร่ที่สำคัญหรือหินเพกมาไทต์ภายในหินไรโอไลต์ ระบบการเกิดแร่ของราวด์ท็อปนั้น ไม่ได้มีการกัดกร่อนในระดับลึกและมีเฉพาะส่วนบนเท่านั้นที่ไม่ได้รับการปกป้อง ซึ่งนับว่าต่างจากแหล่งสะสม REE ส่วนใหญ่ซึ่งมีการสำรวจอยู่ในปัจจุบัน คุณลักษณะที่โดดเด่นของแหล่งสะสมนี้ก็คือ มีการแปรเปลี่ยนของแหล่งแร่แบบน้ำร้อนอย่างหนาแน่นและมีการเกิดหินกรวดเหลี่ยมที่เกี่ยวเนื่องกัน อีกทั้ง มีปริมาณของฟลูออไรน์ที่สูงในหินไรโอไลต์ซึ่งก็คือ 1.3% สำหรับหินไรโอไลต์ของราวด์ท็อป หินไรโอไลต์เหล่านี้ได้แทรกตัวเป็นชั้นหนาอยู่ในหินคาร์บอเนต หินคาร์บอเนตนั้นมีความไวปฏิกิริยามากที่สุดและพร้อมที่จะถูกแทนที่ด้วยฟลูออไรต์เมื่อสัมผัสโดนกับสารละลายที่มีฟลูออไรน์สูง ฟลูออไรน์เป็นแอคทีฟเอเจนต์ที่ทำงานร่วมกับ REE, แบริเลี่ยม และยูเรเนี่ยม ตลอดจนโลหะอื่นๆ ในระบบทางธรณีวิทยาในประเภทเหล่านี้ REE นั้นมีคุณสมบัติของความสามารถในการละลายที่น้อยกว่าแบริเลี่ยมหรือยูเรเนี่ยมมาก และคาดการณ์ว่าจะเป็นองค์ประกอบแรกที่สะสมตัวอยู่ในระดับที่ลึกกว่าในระบบดังกล่าว อีกทั้งคาดหมายว่า REE จะก่อตัวเป็นสิ่งสะสมแทนอยู่ในหินปูนกลุ่มแรกที่เกิดการสัมผัสกัน

ขณะนี้ เรากำลังประเมินข้อมูลจากการสำรวจแบริเลี่ยมของ Cabot Corp-Cyprus Minerals และโครงการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เพื่อหาแร่โลหะหายากและยูเรเนี่ยม ตัวอย่างต่างๆ จากการเก็บตัวอย่างเป็นเศษหินป่น (Reverse Circulation) และการเก็บตัวอย่างหินแท่ง (Core Drill) ประมาณ 200 หลุมเจาะ ซึ่งมีความลึกรวมประมาณ 45,000 ฟุตนั้น ได้นำมาจัดประเภท และข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้ว อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ถูกจัดเตรียมขึ้นสำหรับดำเนินการหยั่งธรณีใหม่โดยละเอียด เท่าที่ผ่านมา ประมาณ 44 หลุมเจาะจากหลุมเจาะทั้งหมดเหล่านี้ได้มีการหยั่งธรณีใหม่ ตัวอย่างที่เลือกมาอยู่ในการระหว่างการส่งเข้ารับการวิเคราะห์ในเชิงเคมี นอกจากเหนือจาก REE แล้ว เราเชื่อว่า พื้นที่แห่งนี้น่าจะมีแบริเลี่ยมและยูเรเนี่ยมอยู่ในระดับปริมาณที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

เพื่อจุดประสงค์ในการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งสะสมแร่โลหะหนักและธาตุหายากของราวด์ท็อป บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Texas Rare Earth Resources Corp.

ข้อมูลในลักษณะคาดการณ์อนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีมีส่วนประกอบของ ข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคต (Forward-Looking Statement) ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ สภาพทางการเงิน และโอกาสในการประสบความสำเร็จของบริษัท ข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตอาจสามารถบ่งชี้ได้จากการใช้คำศัพท์ที่แสดงถึงการคาดการณ์อนาคต เช่น “เชื่อว่า” “โครงการ” “คาดหมายว่า” “อาจจะ” “จุดมุ่งหมาย” “ประมาณ” “ควรจะ” “แผนการ” “เป้าหมาย” “ตั้งใจว่า” “น่าจะ” หรือ “คาดการณ์ว่า” หรือถ้อยคำดังกล่าวในรูปประโยคปฏิเสธ หรือรูปแบบอื่นๆ ของถ้อยคำเหล่านี้ หรือการใช้คำศัพท์เทียบเคียง หรือบ่งชี้ในลักษณะของการอภิปรายถึงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ ข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือคาดหมาย กิจกรรม แนวโน้ม หรือผลลัพธ์ เนื่องจากข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตกล่าวถึงเรื่องต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น ข้อความเหล่านี้จึงมีลักษณะของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอยู่ในตัวเอง ข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคาดหมายของบริษัทในมูลค่าต่อเมตริกตันของแหล่งสะสมแร่ เปอร์เซ็นต์ของแร่โลหะหายากแบบหนักและอัตราส่วนของ REE แบบหนักต่อ REE แบบเบา ปริมาณเมตริกตันที่มีอยู่ในหินไรโอไลต์ของราวด์ท็อป ความสามารถในการทำเหมืองแร่และการดำเนินการกับแหล่งสะสมแร่ของเราด้วยวิธีการประหยัด ความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่ของเรา กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ การเข้าถึงเงินทุน การเข้าถึงพันธมิตรร่วมทุน การแข่งขัน ความเสี่ยง ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ข้อความเหล่านี้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้สาธารณชนทราบถึงการประเมินธุรกิจบริษัทในปัจจุบันโดยฝ่ายบริหาร แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่า การคาดหมายที่แสดงอยู่ในข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตนั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่า ความคาดหมายเหล่านี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความแม่นยำ ผู้ถือหุ้นควรระมัดระวังในข้อที่ว่า ข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อความในลักษณะคาดการณ์อนาคตที่แสดงอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นการกล่าวถึงจนถึง ณ เวลาปัจจุบันของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และบริษัทขอปฏิเสธรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อข้อผูกพันหรือปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการเพื่อรายงานข่าวสารล่าสุดหรือการปรับปรุงแก้ไขข้อความเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในความคาดหมายของบริษัทหรือความเปลี่ยนของเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ที่ข้อความเหล่านี้อ้างอิงถึง ปัจจัยบางประการอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ในข้อความที่แสดงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เกี่ยวกับ Texas Rare Earth
Texas Rare Earth Resources Corp. ให้ความสำคัญมากที่สุดกับการพัฒนาแร่โลหะหายากของภูเขาราวด์ท็อป แหล่งแบริเลี่ยม และแหล่งยูเรเนียม หุ้นสามัญของ Texas Rare Earth จดทะเบียนซื้อขายอยู่ใน Pink OTC Market ภายใต้สัญลักษณ์ SDSR ทั้งนี้ มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดประมาณ 23 ล้านหุ้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Dan Gorski – ซีอีโอ: Texas Rare Earth Resources Corp.
โทร.: +1-361-790-5831
อีเมล: dgorski@texasrareearth.com

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท:

http://www.TexasRareEarth.com

ที่มา Texas Rare Earth Resources Corp.

ติดต่อ: Dan Gorski ซีอีโอของ Texas Rare Earth Resources Corp.
โทร: +1-361-790-5831
อีเมล: dgorski@texasrareearth.com