CDMA Certification Forum แก้ไขคำแนะนำการรับรองใหม่

– CCF ขยายคำแนะนำสำหรับกระบวนการรับรองเพื่อให้ผู้ให้บริการ CDMA จำนวนมากขึ้นได้รับประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน

ซานดิเอโก้, 29 กันยายน /พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท/–

CDMA Certification Forum(R) (CCF) ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองอุปกรณ์ CDMA2000(R) ทั้งหมด ได้ประกาศ Declaration of Certification ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สำหรับกระบวนการการรับรองที่จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถประกาศ
การรับรองตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การรับรองของ CCF ได้ด้วยตนเอง

กระบวนการรับรองของ CCF รวบรวมไว้เป็นกระบวนการเดียวที่ชัดเจน
ถึงประสิทธิภาพขั้นต่ำ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน และการทดสอบความสอดคล้อง
ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ CDMA2000 พร้อมสำหรับการพาณิชย์ ในราคาที่รับได้และทันท่วงที

ผู้ผลิต CDMA ที่ใช้กระบวนการรับรองของ CCF สามารถประกาศการรับรองด้วยตนเองได้โดยการปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

1 ใช้สถานที่ทดสอบ ISO/IEC 17025 ที่ได้รับการรับรอง
ใช้แพลทฟอร์มการทดสอบที่ผ่านการรับรองโดย CCF และสามารถปฏิบัติตาม
แผนการทดสอบของ CCF ได้
2 ใช้ฐานข้อมูลการทดสอบออนไลน์ของ CCF เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ตรงตาม
กรณีที่ทดสอบล่วงหน้าซึ่งจะถูกดำเนินการระหว่างการทดสอบ
โดยอัตโนมัติ
3 ผ่านกรณีการทดสอบต่างๆ ที่กำหนดไว้เพื่อให้ครบถ้วนตาม
ประกาศการรับรองของ CCF

แนวทางการดำเนินงานมีอยู่ที่เว็บไซต์ของ CCF ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และการรับรองการตลาด เช่น
การรับรองการตลาดของ CTIA

“ก่อนการปรับปรุงนี้ เฉพาะสถานที่ทดสอบรับอนุญาต (ATF) ของ CCF เท่านั้น
ที่จะสามารถทำการทดสอบเพื่อการรับรองของ CCF ได้ และการทดสอบทั้งหมดต้อง
ได้รับการรับรองอิสระจาก CCFW กล่าวโดย Bruce Jolly ผู้จัดการทั่วไปของ
CCF “การปรับปรุงครั้งล่าสุดนี้ทำให้ผู้ขายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ
เลือกห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการรับรองผลการทดสอบจากบุคคลที่สาม
และเป็นการอ้างอิงทั่วไปซึ่งผู้ให้บริการและผู้ขายสามารถ
ระบุถึงความพร้อมของอุปกรณ์ในตลาดได้”

โดยการใช้กระบวนการรับรองของ CCF นี้ ผู้ขายจะสามารถค้นพบประเด็นต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของพวกเขาได้ก่อนส่งให้กับผู้ให้บริการ
จึงลดเวลาการทดสอบในห้องปฏิบัติการของผู้ให้บริการและจึงเป็นการประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการนำอุปกรณ์สู่ตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCF หรือการทดสอบอุปกรณ์ CDMA และ
การรับรอง กรุณาเยี่ยมชม http://www.globalccf.org

เกี่ยวกับ CCF

CCF เป็นการร่วมมือกันของผู้ขายและผู้ให้บริการ CDMA จากทั่วโลกที่ได้ก่อตั้งและรักษากระบวนการรับรองอุปกรณ์สากลเป็นกระบวนการเดียว
กระบวนการ CCF ทำให้การรับรองอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วในราคาที่รับได้เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าว
เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ กระบวนการนี้ปรับปรุง
คุณภาพผ่านการปฏิบัติงานร่วม ความสอดคล้องของสัญญาณ และการทดสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CCF ที่
http://www.globalccf.org

CDMA Certification Forum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ CDMA
Certification Forum ส่วน CDMA2000 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TIA-USA และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของ

ที่มา CDMA Certification Forum

ติดต่อ: Sandrine Melfort จาก CCF, +1-303-828-7232,
S_melfort@globalccf.org