แวลู ครีเอชั่น อิงค์ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกใหม่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัท

คัลการี, อัลเบอร์ตา, แคนาดา — 16 ก.ค. / ซีเอ็นดับเบิลยู – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

/ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ไม่ได้มีการตีพิมพ์ และอาจไม่ได้รับการเผยแพร่โดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในเขตอำนาจรัฐใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจนั้น/

ดร.โคลัมบา เยือง (Dr.Columba Yeung) ประธานบริษัท แวลู ครีเอชั่น อิงค์ หรือ วีซีไอ (Value Creation Inc. หรือ “VCI”) ยินดีที่จะประกาศถึงการแต่งตั้งนาย เรย์มอนด์ ที ชาน (Mr. Raymond T. Chan) ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) และ ดร.จอห์น อาร์ เลซีย์ (Dr. John R. Lacey) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (Independent Director) ในคณะกรรมการบริหารของวีซีไอ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

นายชาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของเบย์เท็กซ์ เอนเนอร์จี ทรัสต์ (Baytex Energy Trust) และมีประสบการณ์ด้านสายงานบริหารในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของแคนาดามานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ นายชานยังรั้งตำแหน่งกรรมการบริหารในหลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในอัลเบอร์ตา (Alberta Children’s Hospital Foundation) บริษัท ทีเอ็มเอ็กซ์ กรุ๊ป อิงค์ (TMX Group Inc.) และบริษัท เวสต์ไฟร์ เอนเนอร์จี จำกัด (WestFire Energy Ltd.) โดยนายชานนำประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีในสายงานด้านตลาดทุนและการบริหารองค์กรมาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในแคนาดา ทั้งนี้ นายชานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ และได้รับรองคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

ดร.เลซีย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท จอห์น อาร์ เลซีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (John R. Lacey International Ltd.) และเป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซกับบีพี (BP) รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าต่างชาติในรัสเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศไทย ปัจจุบัน ดร.เลซีย์ เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ปิโตรเลียมในอัลเบอร์ตา (Alberta Securities Commission Petroleum Advisory Committee) ซึ่งประสบการณ์ที่กว้างขวางของดร.เลซีย์ในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการกำหนดทิศทางของวีซีไอในการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรของบริษัท ทั้งนี้ ดร.เลซีย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยลอนดอน และเป็นบุคลากรที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการหลายแขนง อีกทั้งยังผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนานาชาติ

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูลระหว่างการเตรียมงานและจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น วีซีไอจึงไม่ขอรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในข่าวนี้ นอกจากนั้น วีซีไอยังไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลจากข่าวนี้ไปใช้ รวมถึงข้อเขียนและการสื่อสารทางคำพูดที่บริษัทหรือตัวแทนอ้างถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ ขณะเดียวกันข่าวนี้ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างตามที่ผู้อ่านต้องการ ดังนั้นผู้อ่านต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวหากนำข้อมูลในข่าวไปอ้างอิง และมีเพียงข้อมูลที่ได้รับการรับรองแล้วซึ่งอาจระบุอยู่ในข้อตกลงที่ได้รับการสรุปขั้นสุดท้ายและมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้นที่จะมีผลตามกฎหมาย นอกจากนั้นข่าวนี้ยังไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือเสนอขายหุ้นของวีซีไอแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อความบางข้อความในข่าวนี้เป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงออกมาแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นจริง หรือหากสิ่งที่กล่าวไว้เกิดขึ้นจริงก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าวีซีไอจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง นอกจากนั้นวีซีไอยังไม่จำเป็นต้องอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าจะมีผลลัพธ์ ข้อมูล เหตุการณ์ใหม่ๆ หรืออะไรเกิดขึ้นก็ตาม

แหล่งข่าว: แวลู ครีเอชั่น อิงค์

ติดต่อ: 403.539.4500