บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc. ยื่นขอคำตัดสินเกี่ยวกับข้อโต้แย้งในสัญญากับผู้ผลิตเอธานอล

อีสต์มีโดว์, นิวยอร์ค, 30 มิถุนายน/พีอาร์นิวส์ไวร์/ —

บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc. (Getty) ประกาศในวันนี้ถึงการยื่นฟ้องบริษัท Bionol Clearfield, LLC (Bionol) หนึ่งในผู้ผลิตเอธานอลในรัฐเพนซิลวาเนีย ต่อสมาคม American Arbitration Association ทั้งนี้ Getty ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเอธานอลจาก Bionol เป็นระยะเวลาห้าปี อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับราคาในการรับซื้อเอธานอล เนื่องจากส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ Getty และ Bionol ตกลงกันไว้ว่าจะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งใดๆ ด้วยการหาข้อยุติจาก American Arbitration Association อนึ่ง Getty ยังคงซื้อเอธานอลจาก Bionol ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และตามเงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการกับดูแลการชำระเงินอันเป็นข้อโต้แย้งนั้น Getty จะยังคงจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับ Bionol ในแต่ละเดือนสำหรับเอธานอล แต่ไม่ชำระจำนวนเงินอันเป็นข้อโต้แย้ง

“Getty ยังต้องการทำงานร่วมกับ Bionol เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับจำนวนเงินอันเป็นข้อโต้แย้งและยังไม่ได้ข้อสรุป และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการยื่นขอคำตัดสิน ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการซื้อขายเอธานอล” กล่าวโดย Vadim Gluzman ผู้บริหารสูงสุดของ Getty

OAO LUKOIL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Getty มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และกระบวนการหาข้อยุตินี้

ที่มา บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc.

ติดต่อ: Michael G. Lewis
รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไป
บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc.
โทร: +1-516-542-5055