Digital Realty Trust แต่งตั้ง Kris Kumar เป็นหัวหน้าส่วนภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

ซานฟรานซิสโก, 20 พฤษภาคม/พีอาร์นิวส์ไวร์/ —

Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศในวันนี้ว่า Kris Kumar ได้เข้าทำงานกับบริษัทในฐานะหัวหน้าส่วนภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตำแหน่งใหม่ใน Digital Realty Trust นาย Kumar จะทำงานที่สิงคโปร์และรับผิดชอบด้านกิจกรรมองค์กรในเอเซียและภาคพื้นแปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลีย ฮ่องกง และอินเดีย นาย Kumar จะกำกับดูแลโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้าใหม่ในภูมิภาคนี้ การกำหนดกลยุทธ์โอกาสในการลงทุน และประสานการปฏิบัติงาน

“การได้ Kris มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของเราในภาคพื้นแปซิฟิกและอินเดีย ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเขาในเรื่องศูนย์ข้อมูลและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับตลาดศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคนี้เป็นสิ่งที่เขาจะเพิ่มให้กับทีมของเรา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับ Kris สู่บริษัทของเรา” กล่าวโดย Michael F. Foust, ซีอีโอของ Digital Realty Trust “สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และศูนย์เทคนิคในอินเดียเป็นตลาดเกิดใหม่ที่แข็งแกร่งสำหรับการค้าส่งศูนย์ข้อมูล ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ Kris จะเป็นสินทรัพย์อับยอดเยี่ยมให้กับ Digital Realty Trust เมื่อเราสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคตของเราในภูมิภาคนี้”

Kris Kumar มาสู่ Digital Realty Trust ด้วยประสบการณ์ 28 ปีในแวดวงระบบไอที/ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน ทรัพย์สิน และการเดินเรือ ก่อนเข้าร่วมกับบริษัท นาย Kumar เป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจให้คำปรึกษาพิเศษและการดำเนินโครงการทั้งด้านแนวคิด วางแผนธุรกิจ และการส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงการศูย์ข้อมูลพร้อมใช้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทโทรคมนาคมระหว่างประเทศและบริษัทไอทีทั่วทั้งภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก นาย Kumar ยังทำงานเป็นวิศวการทางทะเลใน อินเดียอังกฤษและอเมริกัน กองทัพเรือ ค้าเป็นเวลา 10 ปี ในฐานะหัวหน้าวิศวกร เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระบบวิศวกรรมที่สำคัญ การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอัพไทม์และความน่าเชื่อถือ รวมถึงระบบการบำรุงรักษา กระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ เขาศึกษาจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมทางทะเล (เกียรตินิยม) และปริญญาโทด้านการบริหารและการเงินโรงงานจากมหาวิทยาลัย Sydney University

เกี่ยวกับ Digital Realty Trust, Inc.
Digital Realty Trust, Inc. เป็นเจ้าของ ควบกิจการ พัฒนาใหม่ สร้าง และบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี บริษัทมุ่งเน้นในด้านการบริการโซลูชั่นศูนย์ข้อมูล Turn-Key Datacenter(R) และ Powered Base Building(R) สำหรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในทุกๆ อุตสาหกรรม ตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต กับผู้ผลิตและผู้ให้บริการทางการเงิน ทรัพย์สิน 85 แห่งของ Digital Realty Trust ยกเว้นทรัพย์สินหนึ่งแห่งที่ได้ทำการลงทุนในฐานะกิจการร่วมค้าโดยไม่มีอำนาจการบริหาร ประกอบด้วยการใช้งานและการปฏิบัติงานที่สำคัญในแต่ละวันของวงการเทคโนโลยีและบริษัทต่างๆ ผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูล ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 15.1 ล้านตารางฟุต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2010 รวมถึงพื้นที่กำลังพัฒนาใหม่ 1.9 ล้านตารางฟุต พอร์ตของ Digital Realty Trust ดำเนินการในตลาดต่างๆ 27 แห่งทั่วทั้งอเมริกาเหนือและยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Digital Realty Trust ที่ http://www.digitalrealtytrust.com

Turn-Key Datacenter, Powered Base Building และ POD Architecture เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Digital Realty Trust

แถลงการณ์ภายใต้ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ส่วนบุคคล (Safe Harbor Statement)
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยคำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตซึ่งมาจากการคาดการณ์ การพยากรณ์ และสมมติฐานในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเป็นเหตุให้ผลที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่กล่าวไว้ในที่นี้ รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง: ผลกระทบจากความถดถอยทางเศรษฐกิจสากลในปัจจุุบันนี้ เงื่อนไขทางเครดิตและการตลาด เงื่อนไขทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นในปัจจุบันในตลาดต่างๆ ของเรา การลดค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตช้าหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ที่น้อยลงในอุตสาหกรรมของเรา หรือส่วนอุตสาหกรรมที่เราขายให้ (รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่า) การขึ้นต่อกันของเรากับผู้เช่ารายสำคัญ การล้มละลายของผู้เช่ารายสำคัญหรือผู้เช่ารายเล็กจำนวนมาก การยุติหรือการไม่ต่อสัญญาการเช่าของผู้เช่า ความล้มเหลวของเราในการติดตามหนี้และการบริหารเงินทุน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการปฏฺบัติการที่เพิ่มขึ้น ความล้มเหลวของเราในการจ่ายคืนหนี้เมื่อครบกำหนดหรือการทำผิดสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ความแปรปรวนของตลาดเงิน การเปลี่ยนเแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถของเราในการบริหารการเติบโตของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ความลำบากในการเข้าซื้อหรือบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ ความล้มเหลวของเราในการบริหารหรือพัฒนาสินทรัพย์ที่ซื้อมาใหม่อย่างประสบความสำเร็จ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลทุนในกิจการร่วมค้า รวมถึงผลจากการขาดอำนาจในการควบคุมการลงทุนดังกล่าว ความล่าช้าหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิดในการพัฒนาหรือการพัฒนาใหม่ของทรัพย์สิน การลดลงของอัตราค่าเช่าหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่าง การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการมีพื้นที่ศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ความไม่สามารถพัฒนาและให้เช่าทรัพย์สินใหม่ของเราและพื้นที่ที่ถือครองไว้เพื่อพัฒนาใหม่อย่างประสบความสำเร็จ ความลำบากในการระบุทรัพย์สินที่จะเข้าซื้อและควบกิจการ ความไม่สามารถในการเข้าซื้อทรัพย์สินนอกตลาด ความไม่สามารถในการปฏิบัติจามกฎและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทมหาชน ความล้มเหลวของเราในการรักษาสถานะของบริษัทของเราในฐานะ REIT โอกาสในการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากร ข้อจำกัดในความสามารถของเราในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจบางประการ ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับของต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์และการแบ่งโซนและการเพิ่มอัตราภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ และรายละเอียด อ่านรายงานและคำร้องอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ รวมถึงรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2009 และรายงานรายไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2010 บริษัทไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการปรับปรุงหรือทบทวนคำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตใดๆ, ไม่ว่าผลของข้อมูลใหม่, เหตุการณ์ในอนาคต หรือ อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

A. William Stein
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินและ
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการลงทุน
Digital Realty Trust, Inc.
+1-415-738-6500

Pamela A. Matthews
ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Digital Realty Trust, Inc.
+1-415-738-6500

Bernard Geoghegan
รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระหว่างประเทศ
Digital Realty Trust, Inc.
+353-1-245-0650

ที่มา Digital Realty Trust, Inc.
ติดต่อ: A. William Stein, ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการลงทุน, หรือ Pamela A. Matthews, ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, ที่ +1-415-738-6500, หรือ Bernard Geoghegan, รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระหว่างประเทศ, +353-1-245-0650, ทั้งหมดจาก Digital Realty Trust, Inc.