โรงเรียนธุรกิจชั้นนำของเอเชียเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Global BBA Program พร้อมมอบทุนการศึกษา

ดูไบ, สหรัฐอาหรับมิเรตส์, 6 พ.ค./พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

            โลกเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และความท้าทายของโลกส่วนใหญ่ถือเป็นปัญหาที่ไม่มีใบเบิกทาง การจบปริญญาตรีไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วสำหรับการฝึกอบรมผู้จัดการและผู้นำแห่งอนาคตให้สามารถรับมือกับปัญหาระดับโลกเหล่านี้ สิ่งที่จำเป็นคือกรอบความคิดระดับโลก และการสนับสนุนการพัฒนากรอบความคิดระดับโลก (global mindset) นั้นต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
            เอสพี เจน (S P Jain) เป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจอันดับต้นๆของเอเชียและได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ขณะที่วิทยาเขตในดูไบและสิงคโปร์ รวมถึงวิทยาเขตใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในซิดนีย์ ก็ทำให้เอสพี เจน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว หลักสูตร MBA ของเอสพี เจน ได้รับการรับรองมาตรฐานทอง (gold standard) โดยสมาคมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Association of MBAs : AMBA) แห่งสหราชอาณาจักร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันการเรียนรู้ขั้นสูง (Institute of Higher Learning) โดยกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม (Dept of Education and Training) แห่งนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย นักศึกษาจะได้รับปริญญาออสเตรเลียเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร MBA และ BBA ของเอสพี เจน ทั้งนี้ เอสพี เจน เซ็นเตอร์ ออฟ แมเนจเมนท์ (S P Jain Center of Management) ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการเรียนรู้ขั้นสูงอันดับ 1 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเอซี นีลเส็น (A C Nielsen)
            เอสพี เจน กำลังจะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ Global BBA Program ในเดือนกันยายน พ.ศ.2553 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ด้วยรูปแบบพิเศษ 2+2 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในสิงคโปร์ 2 ปี และในซิดนีย์ 2 ปี ด้วยเหตุที่ทั้งสองเมืองมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจธุรกิจและวัฒนธรรม การใช้ชีวิตและเล่าเรียนในสองเมืองนี้ จึงจะเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการพัฒนากรอบความคิดระดับโลก
            หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานที่อัดแน่นในวิชาธุรกิจหลักๆ และยังรวมแขนงวิชาต่างๆทางด้านศิลปะศาสตร์ เพื่อมอบความรู้แบบองค์รวมให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานทางความคิด การบูรณาการสารสนเทศ การมองโลกจากมุมมองของผู้อื่น การยอมรับการมีอคติ การส่งเสริมความฉลาดทางวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาแบบเสรี (liberal education) ที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเตรียมตัวไปประกอบอาชีพใด
            เอสพี เจน มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติ และนำเสนอโอกาสทางทุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.spjain.org หรืออีเมลสอบถามได้ที่ bba@spjain.org
หลักสูตร Global BBA Program จากเอสพี เจน จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและไหวพริบที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกรอบความคิดระดับโลก และช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป

แหล่งข่าว: เอส พี เจน