(ISC)2 เปิดรับผู้เข้าชิงรางวัลในโครงการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูลในเอเชียแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ 4

ฮ่องกง, 22 มี.ค. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชีย – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์
              
          (ISC)2(R) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อชิงรางวัลในโครงการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูลในเอเชียแปซิฟิก (ISLA) ประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนทั่วภูมิภาคเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยข้อมูล โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลต้องสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างหรือเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูลในชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ (ISC)2 เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทำหน้าที่รับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลระดับโลก โดยมีการออกหนังสือรับรองกว่า 71,000 ใบให้กับสมาชิก 66,000 รายในกว่า 135 ประเทศ

          โครงการ ISLA เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบรางวัลระดับโลก (Awards Program) ของ (ISC)2 และนับแต่นั้นมาก็มีผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้วกว่า 50 ท่าน จากกว่า 10 เขตเศรษฐกิจทั่วเอเชียแปซิฟิก โครงการนี้จะช่วยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูลในเอเชียแปซิฟิกในการสร้างบุคลากรที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมและความสามารถควบคู่กัน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเสนอชื่อจะถูกจำแนกเป็น 3 สาขา ดังนี้

— ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลระดับอาวุโส (อาทิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยข้อมูล ผู้จัดการความปลอดภัยด้านไอที หรือผู้จัดการด้านความปลอดภัยระดับอาวุโสซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความปลอดภัยของระบบไอทีอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) โดยต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการแสดงบทบาทผู้นำในแนวคิดริเริ่ม โครงการ หรือแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอที ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขานี้ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งเป็นการทำงานโดยตรงเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอทีเป็นเวลา 7 ปี

— ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการความปลอดภัยข้อมูล (อาทิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล หัวหน้าฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรม/โครงการ เป็นต้น) โดยต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการแสดงบทบาทผู้นำในแนวคิดริเริ่ม โครงการ หรือแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขานี้ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีและดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสภายในองค์กร

— เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีผลงานโดดเด่นจนทำให้งานสำเร็จลุล่วง และ/หรือจัดการให้งานด้านโปรแกรมความปลอดภัยสำเร็จลุล่วง (อาทิ ผู้ที่จัดการเรื่องการรับรู้เรื่องความปลอดภัยและโปรแกรมการฝึกทักษะ ผู้ที่มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคในการทำงาน ประเมินความปลอดภัยที่มีความซับซ้อน เป็นต้น) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลในสาขานี้ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ซึ่งเป็นการทำงานโดยตรงเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอทีเป็นเวลา 3 ปี

คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากบอร์ดที่ปรึกษาแห่งเอเชีย (AAB) ของ (ISC)2 จะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลใน 3 สาขาดังกล่าวโดยพิจารณาจากมาตรฐานการตัดสินและคุณสมบัติต่างๆ ทั้งนี้ สมาชิกของ AAB ประกอบด้วยอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสด้านความปลอดภัยข้อมูลซึ่งให้คำปรึกษากับ (ISC)2 ทั้งในด้านนโยบาย แนวโน้ม และการรับรองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับรายชื่อคณะกรรมการประจำปีนี้ประกอบด้วย

— ปริญญา หอมเอนก CISSP, SSCP, CISA, CISM, SANS GIAC GCFW, CompTIA Security+, ITIL Foundation, ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS Professional Center) ในประเทศไทย

— ดร.แจ-วู ลี (Dr Jae-Woo Lee) Fellow of (ISC)2, CISA, CISM และหัวหน้าศาสตราจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยดองกุก ประเทศเกาหลีใต้

— เชสเตอร์ ซุง (Chester Soong) CISSP-ISSAP, ISSMP, CISA, กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเคียวริตี คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด (Security Consulting Services Limited) ในฮ่องกง

— เฟรดดี้ ตัน (Freddy Tan) CISSP, รองประธานคณะกรรมการบริหาร (ISC)2 และหัวหน้าที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของไมโครซอฟท์ เอเชีย (Microsoft Asia)

— ชาร์ลส์ เวล (Charles Wale) CISSP, CISA, ผู้จัดการประจำภูมิภาคตอนใต้ของ อินฟอร์เมชั่น ซีเคียวริตี คอนซัลติ้ง (Information Security Consulting) ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

— ศจ.ฮิโรชิ ยาสุดะ (Prof Hiroshi Yasuda) DrE, CISSP, ศาสตราจารย์จาก School of Science Technology for Future Life มหาวิทยาลัยโตเกียวเดนกิ ประเทศญี่ปุ่น

“ปัจจุบัน ISLA กลายเป็นงานสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลในเอเชียแปซิฟิก ผมและสมาชิกบอร์ดที่ปรึกษาทุกท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการมอบรางวัลนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี” ดร.ลี แจ-วู ประธานร่วมของ AAB และ Fellow of (ISC)2 กล่าว “ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำให้ประชาชนในชุมชนตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยข้อมูล ไม่เพียงแต่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้นเราจึงรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านคาวมปลอดภัยข้อมูลที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจำนวนมาก และเราพร้อมแล้วที่จะร่วมฉลองกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านในการมอบรางวัลที่สิงคโปร์”

ผู้ได้รับรางวัล ISLA ประจำปี 2552 ได้แก่

— เจอราร์ด ตัน (Gerard Tan) CPA, ACA, BAcc (Hons), MAISP, PBM, หุ้นส่วน – ที่ปรึกษา ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอลแอลพี (สิงคโปร์) นายตันได้รับการยอมรับสำหรับความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่ประธานสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัยข้อมูล (AISP) ในระหว่างการจัดตั้งสมาคม

— พันโทฮัสซิน แจซรี (Lt. Col. Husin Jazri) (เกษียณ) CISSP, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไซเบอร์ซิเคียวริตี มาเลเซีย (มาเลเซีย) พันโทแจซรีได้รับการยกย่องสำหรับความเป็นผู้นำในการยกระดับผลงานของไซเบอร์ซิเคียวริตี มาเลเซีย ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบทอินเทอร์เน็ตระดับประเทศในมาเลเซีย

— ฮยุนโชล จอง (HyunCheol Jeong) CISSP ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีความปลอดภัย สำนักงานความปลอดภัยข้อมูลเกาหลีใต้ (KISA) (เกาหลีใต้) นายจองได้รับการยกย่องสำหรับความเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลงานของ KISA

ท่านที่ต้องการเสนอชื่อผู้บริหารหรือมืออาชีพในด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ISLA กรุณาเข้าชมที่เว็บไซต์ http://www.isc2.org/isla สำหรับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.isc2.org/isla หมดเขตส่งรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ของ (ISC)2 จะร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล ISLA ที่งานกาล่า ดินเนอร์ ปลายเดือนก.ค. 2553 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันกับงาน SecureAsia@Singapore Conference http://www.informationsecurityasia.com ที่สิงคโปร์

เกี่ยวกับ (ISC)2(R)
(ISC)2 เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทำหน้าที่รับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลระดับโลก ด้วยสมาชิกกว่า 66,000 ราย ในกว่า 135 ประเทศทั่วโลก ทางองค์กรได้ออกใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบข้อมูล (CISSP(R)) และใบรับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยซอฟท์แวร์ (CSSLP(CM)), ใบรับรองและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ (CAP(R)) และใบรับรองผู้ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยข้อมูล (SSCP(R)) สำหรับผู้ที่ทำตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ใบรับรองของ (ISC)2 เป็นหนึ่งในใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันดับแรกๆ ที่ได้มาตรฐาน 17024 ของ ANSI/ISO/IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ใช้ในการประเมินและรับรองบุคลากร นอกจากให้การรับรองแล้ว ทางองค์กรยังนำเสนอโปรแกรมให้การศึกษาและบริการต่างๆ บนพื้นฐานของ CBK(R) ซึ่งเป็นการสรุปหัวข้อเรื่องความปลอดภัยข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.isc2.org

(C) 2010, (ISC)2 Inc. (ISC)2, CISSP, ISSAP, ISSMP, ISSEP, และ CSSLP, CAP, SSCP และ CBK เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ (ISC)2 Inc.

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ (ISC)2 ได้ที่ทวิตเตอร์ https://twitter.com/ISC2 และยูทูบ http://www.youtube.com/isc2tv

          สื่อกรุณาติดต่อ:
          คิตตี้ ชุง
          (ISC)2 Asia-Pacific
          โทร: +852-35204001
          อีเมล: kchung@isc2.org

          แหล่งข่าว: (ISC)2