นับถอยหลัง 100 วันก่อนเปิดฉากการประชุม World Congress of Cardiology Scientific Sessions 2010

เจนีวา, 8 มี.ค. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชีย – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

            จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

            ในอีก 100 วัน สหพันธ์โรคหัวใจโลก (World Heart Federation) ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศจีน (Chinese Society of Cardiology) และสมาคมแพทย์แห่งประเทศจีน (Chinese Medical Association) จะเปิดการประชุม World Congress of Cardiology (WCC) Scientific Sessions 2010 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
งานนี้เป็นการประชุมโรคหัวใจระดับนานาชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศจีน และถือเป็นงานระดับโลกอย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และจะเป็นการรวมตัวกันของผู้นำในวงการโรคหัวใจ นอกจากนี้ ผู้บรรยายจะประกอบด้วยสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่สุดในสาขาอาชีพนี้
WCC Scientific Sessions 2010 มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ตัวแทนจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพ และสานต่อความร่วมมือ นอกจากนั้นยังจะมีการหารือในเรื่องสำคัญเพื่อรับมือกับการแพร่กระจายของโรคหัวใจในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีผู้ป่วยมากที่สุด ขณะเดียวกันการประชุมนี้ยังมุ่งมั่นที่จะเรียกร้องให้สังคม องค์กรการกุศล และพันธมิตรต่างๆ ร่วมมือกันทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลง ทั้งนี้ การประชุมนี้จะจัดขึ้นรวมกับการประชุมสตรี โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองนานาชาติครั้งที่ 3 (3rd International Conference on Women, Heart Disease and Stroke) ร่วมด้วย
นักเขียนจากทุกภูมิภาคทั่วโลกจะนำเสนอบทคัดย่อมากกว่า 2,000 ชิ้น และผู้บรรยายเกือบ 400 คนจะเน้นเรื่องความก้าวหน้าล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาโรคหัวใจ นอกจากนั้นจะมีการกล่าวถึงเรื่องยุทธศาสตร์การแทรกแซง ป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรค เพื่อให้เนื้อหาการประชุมมีความครอบคลุมในหลายประเด็น 
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลธ์แคร์จากทั่วโลกในการประชุมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประชุม
สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของการประชุมหรือลงทะเบียนหน้างานในกรุงปักกิ่ง ทั้งนี้ การเดินทางเข้าประเทศจีนจำเป็นต้องใช้วีซ่า ดังนั้น ขอให้ท่านวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเดินทาง
— สามารถดูคราวข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ http://www.worldcardiocongress.org
— สามารถติดตามข่าวสารของเราผ่านทางทวิตเตอร์ได้ที่ http://twitter.com/worldheartfed

แหล่งข่าว สหพันธ์โรคหัวใจโลก