ซาวี เน็ตเวิร์กส์ บรรลุสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้บริการติดตามสินค้าไร้สายแก่ เวสเทิร์น ดิจิตอล ในประเทศไทย

               กรุงเทพฯ และ เมาเท่นวิว, แคลิฟอร์เนีย–24 ก.พ.–พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

               บริการติดตามสินค้าไร้สายอัจฉริยะ SaviTrak(TM) ได้ทำหน้าที่ติดตามสินค้ากว่า 100,000 ครั้งทั่วทั้งเขตการค้าเสรี

               บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (Western Digital) และกรมศุลกากรแห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่าบริการติดตามสินค้าไร้สายอัจฉริยะของบริษัท ซาวี เน็ตเวิร์กส์ (Savi Networks) ที่ติดตามการขนส่งสินค้ากว่า 100,000 ครั้งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย ช่วยทำให้กระบวนการขนส่งดีขึ้น ประหยัดต้นทุนมากขึ้น และดำเนินพิธีการศุลกากรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยประโยชน์ต่อซัพพลายเชนดังที่กล่าวมา (http://www.savinetworks.com/solutions/supplychain.html) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด (TIFFA EDI Services Co. Ltd.) ในประเทศไทย และเวสเทิร์น ดิจิตอล จึงตัดสินใจขยายสัญญาบริการติดตามสินค้าไร้สายอัจฉริยะ SaviTrak(TM) (http://www.savinetworks.com/solutions/index.html) ต่อไปอีก 1 ปี

               (โลโก้: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20060109/NYM086LOGO)

               ความสามารถในการระบุ ติดตาม และประสานข้อมูลสถานะสินค้าได้แบบอัตโนมัติของรถบรรทุกที่บรรจุด้วยฮาร์ดไดรฟ์คุณภาพสูง ช่วยให้การดำเนินธุรกิจซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 50% นอกจากนั้นยังช่วยลดแรงงานคนลงได้ราว 25% ลดขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรได้ราว 60% และช่วยให้ข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้นถึง 100%

               SaviTrak จะทำหน้าที่ตรวจสถานที่และความปลอดภัย  (http://www.savinetworks.com/solutions/security.html) ในการขนส่งสินค้าที่มีการปิดผนึกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกระหว่างที่มีการส่งสินค้าในเขตการค้าเสรี และจะส่งข้อมูลสถานะของสินค้าแบบอัตโนมัติไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรแห่งประเทศไทย และสินค้าจะได้รับการตรวจเช็คโดยอัตโนมัติในจุดสำคัญๆ อย่างท่าเทียบเรือขนสินค้า ประตูทางเข้าและทางออก และด่านตรวจศุลกากร

               “นับตั้งแต่ปี 2550 เราได้ค้นพบประสิทธิภาพการดำเนินงานและความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการสร้างความร่วมมือกับ ซาวี เน็ตเวิร์กส, ทิฟฟ่า และกรมศุลกากรแห่งประเทศไทย” คุณณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย กล่าว “บริการติดตามสินค้าไร้สายอัจฉริยะ SaviTrak ช่วยให้เรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากบริการดังกล่าวทำให้กระบวนการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น”

               “การสร้างความร่วมมือในเขตการค้าเสรีกับเวสเทิร์น ดิจิตอล และ ทิฟฟ่า ในประเทศไทย เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าระบบติดตามสินค้าในปัจจุบันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยช่วยให้การขนส่งสินค้าทั่วโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นีล สมิธ ซีอีโอของซาวี เน็ตเวิร์กส์ กล่าว

               ทั้งนี้ การทำสัญญาครั้งนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง ซาวี เน็ตเวิร์กส์, เวสเทิร์น ดิจิตอล และ ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส (http://www.tiffaedi.com) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยและมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% และเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรและโลจิสติก

               ซาวี เน็ตเวิร์กส์ (http://www.savinetworks.com) เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ล็อคฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin) (NYSE: LMT) และบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ต โฮลดิงส์ (Hutchison Port Holdings) และทำธุรกิจด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการค้าทั่วโลก บริการเด่นของบริษัทคือ SaviTrak(TM) ซึ่งเป็นบริการติดตามสินค้าไร้สายอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และท่าขนส่งสินค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างแม่นยำและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางกฎหมายได้

               แหล่งข่าว: ซาวี เน็ตเวิร์กส์

               ติดต่อ:
               มาร์ค เนลสัน จาก ซาวี เน็ตเวิร์กส์
               โทร: +1-650-316-4872
               อีเมล: mnelson@savi.com
               เว็บไซต์: www.twitter.com/savi360