ไมโึครซอฟท์สนับสนุนแผนขยายกิจการเชิงรุกของธุรกิจค้าปลีกในมาเลเซีย

นิวยอร์ก–12 ม.ค.–พีอาร์นิวสไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

การนำเสนอข้อมูลเกือบเรียลไทม์จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มจำนวนร้านค้าขึ้นเป็นสามเท่าในปี 2010

ไมโครซอฟท์ คอร์ป แถลงข่าวในวันนี้ว่า บริษัท MYDIN Mohamed Holdings Berhad (MYDIN) ของมาเลเซีย ได้ตัดสินใจเลือก Microsoft Dynamics AX for Retail และ Microsoft Office SharePoint Server 2007 สำหรับการเสนอรายงานและกระดานข้อมูลข่าวสาร (dashboard) ของบริษัท นอกจากนี้ MYDIN ยังได้ตัดสินใจที่จะใช้ Profitbase Studio ในการบริหารข้อมูลคลังสินค้าและการวิเคราะห์การประมวลผลแบบออนไลน์ (OLAP) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงโครงสร้างแบบหลายมิติ (cube) เพื่อใช้ในการสนับสนุนแผนการเติบโตออนไลน์แบบก้าวกระโดดสำหรับปี 2010 เป้าหมายการเติบโตก้าวกระโดดของ MYDIN และความต้องการข้อมูลที่เกือบทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและดียิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและซัพพลายเออร์ การแถลงข่าวนี้จัดขึ้นในการประชุมและนิทรรศการประจำปีของสหพันธ์ผู้ค้าปลีกแห่งชาติ (NRF) ณ ศูนย์ประชุม Jacob K. Javits ในนิวยอร์ก

(โลโก้: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20000822/MSFTLOGO)

ในฐานะที่เป็นผู้นำระบบสำหรับร้านค้า เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดดิจิตัลในธุรกิจค้าปลีก ไมโครซอฟท์ได้ช่วยให้บริษัทต่างๆ เช่น MYDIN วางตำแหน่งของบริษัทให้อยู่้ในสถานะที่สามารถแข่งขันทางการค้าได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในปัุจจุบัน

MYDIN ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าปลีกท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนร้านค้าขึ้นเป็นสามเท่าจากจำนวน 49 แห่งในปัจจุบัน เป็น 125 แห่งภายในปี 2012 สิ่งแรกที่เป็นความท้าทายของทีมงานไอทีของ MYDIN ก็คือการพยายามที่จะจัดการกับรายการธุรกรรมจำนวน 200 ล้านรายการให้อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อที่จะสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ในเวลาที่เกือบจะเรียลไทม์ ระบบการรายงานผลในขณะนี้มีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอโดยต้องใช้เวลานานสองสัปดาห์กว่าจะแสดงผลของรายงานได้ อีกทั้งยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์เฉพาะกรณีได้

“เราอยู่ในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในการรายงานของเราไม่สามารถรองรับรูปแบบการขยายตัวของร้านค้าปลีกและจำนวนร้านที่เพิ่มมากขึ้น” Malik Murad Ali ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของ MYDIN กล่าว “ขณะนี้เรามีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) อยู่สองระบบ และมีระบบขายหน้าร้าน (POS) อีกสองระบบด้วยกัน เราจะดำเนินการถ่ายโอนระบบ ERP หลักของเราไปยัง Microsoft Dynamics AX ภายในสองปีข้างหน้านี้ แต่ก่อนที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ เราจำเป็นต้องมีวิธีที่จะผนวกรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ เหล่านี้ และจัดทำรายงานและแดชบอร์ดเพื่อช่วยให้บุคลากรและซัพพลายเออร์ของเราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น”

MYDIN จะใช้ Microsoft Dynamics AX for Retail เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนสำคัญของบริษัท โดยจะใช้ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรในขั้นตอนหลักของธุรกิจค้าปลีกจากร้านค้าไปจนถึงซัพพลายเชน นอกจากนี้ระบบยังจะช่วยในการบริหารจัดการส่วนกลางของร้านค้าปลีกต่างๆ ด้วยข้อมูลที่เกือบทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะสนับสนุน MYDIN ในการเตรียมแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

ภายใต้แผนกลยุทธ์การเติบโตที่ดำเนินไปด้วยดี ทีมงานไอทีของ MYDIN ได้กำหนดแผนการเชิงยุทธศาสตร์ไว้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการผนวกรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัทเข้าด้วยกัน การนำเอาโซลูชันการบริหารข้อมูลคลังสินค้าและ OLAP cube มาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่สมาคมมาตรฐานเทคโนโลยีธุรกิจค้าปลีก (ARTS) ได้กำหนดไว้ โดยจะสามารถผนวกรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ากับข้อมูลจากระบบธุรกิจที่ใช้ในอนาคตได้

MYDIN ได้ตัิดสินใจที่จะใช้ Profitbase 2009 ในการผนวกรวมข้อมูลจากระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สองระบบ และระบบขายหน้าร้าน (POS) อีกสองระบบเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมในการพัฒนาที่ใช้งานได้ง่าย และมีแม่แบบของระบบ OLAP cube ที่พร้อมในการใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีกซึ่งรองรับมาตรฐานของ ARTS แม่แบบที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลของรายการสินค้าที่ขาย จำนวนยอดขายต่อชั่วโมง จำนวนสินค้าที่ขายต่อชั่วโมง ความมีประสิทธิภาพ และอื่นๆอีกมากมาย มิติมาตรฐานด้านต่างๆ ที่จัดไว้ให้นี้สามารถทำการจัดกลุ่มข้อมูลและกรองข้อมูลได้ตามเกณฑ์วัดมาตรฐาน ARTS สำหรับ NRF และตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านค้า ประเภทของร้านค้า แผนก กลุ่มสินค้า รายการสินค้า ชั่วโมง วัน สัปดาห์ และ้เดือน นอกจากนี้ แม่แบบ OLAP cube เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงินของ Profitbase ยังสามารถใช้ในการรวมกลุ่มบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ ERP ต่างๆ เพื่อแสดงผลของสถานะทางการเงินโดยรวมทั้งหมดของบริษัทได้โดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์สำหรับการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
MYDIN จะใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เพื่อเสนอข้อมูลแก่องค์กรในทุกระดับรวมทั้งซัพพลายเออร์ของบริษัท โดยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหาร ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขา ไปจนถึงซัพพลายเออร์จะสามารถใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดและสกอร์การ์ด (scorecard) ซึ่งเป็นไปตาม KPI มาตรฐานในทางการเงินและการค้าปลีก นอกเหนือจากนี้ ระบบยังมีศักยภาพในการวิเคราะห์เพื่อทำการสกัดข้อมูลที่ต้องการและการวิเคราะห์เฉพาะกรณีพิเศษได้อีกด้วย

“MYDIN ได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายได้” Brendan O’Meara กรรมการผู้จัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกระดับโลกของไมโครซอฟท์กล่าว “การนำเอานวัตกรรมด้านไอทีมาใช้ สามารถช่วยให้ผู้ค้าปลีกลดต้นทุนได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถดึงดูดและรักษาฐานลูกค้า และเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า การมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่มีการเชื่อมโยงที่ดียิ่งขึ้น จะทำให้บริษัทค้าปลีกออนไลน์อย่างเช่น MYDIN สามารถส่งเสริมแบรนด์สินค้าของตนและรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าูให้คงอยู่ได้ โดยการเำพิ่มคุณค่าที่มองเห็นได้ภายใต้สภาวะปัจจุบันที่ลูกค้ามีอำนาจควบคุมเพิ่มมากขึ้น”

“เราคาดว่าการใช้โซลูชัน Profitbase-Microsoft BI จะช่วยให้เรารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าขายดีของเราได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เรารักษาระดับของจำนวนสินค้าคงคลังภายในร้านค้าได้อย่างพอเพียง” Ali กล่าว “นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งปันข้อมูลระดับของสินค้าคงคลังร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อให้ทางซัพพลายเออร์สามารถให้บริการแก่ร้านค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น โดยสรุปแล้ว เราคาดว่าจะส่งผลดีต่อยอดผลกำไรได้อีกร้อยละ 5 เป็นอย่างน้อย เนื่องจากความสามารถในการมองเห็นข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นและผลจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและการตัดสินใจในเชิงรุก”

เกี่ยวกับไมโครซอฟท์ในธุรกิจค้าปลีก
ไมโครซอฟท์เป็นผู้นำด้านโซลูชันเทคโนโลยีข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีกระดับโลก ไมโครซอฟท์เป็นอันดับ 1 ในด้านระบบปฏิบัติการหน้าร้านสำหรับธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ไมโครซอฟท์ยังเป็นผู้นำด้านข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ โดยที่ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ และไมโครซอฟท์ยังเป็นผู้นำด้านการตลาดดิจิตัลโดยมีโซลูชันที่ครบวงจรครอบคลุมมากที่สุด โซลูชันเพื่อการตลาดดิจิตัลของบริษัทมีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างข้อมูลระบบสแต็ก (Windows, Windows Server, SQL Server, .NET, Visual Studio) ระบบออนไลน์ (Commerce Server) หรือระบบเคลื่อนที่ (Windows Mobile) งานโฆษณาดิจิตัล (Bing, adCenter) รวมทั้ง เพื่อความบันเิทิง (Xbox, Xbox LIVE, Zune, Silverlight) ไมโครซอฟท์นำเสนอประสบการณ์ในการเชื่อมโยงระหว่างร้านค้า การพาณิชย์ และบริษัทต่างๆ ผ่านทาง “สามหน้าจอ” (พีซี บราวเซอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายตลอดทั่วทั้งโลกดิจิตัลของท่าน

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของไมโครซอฟท์ นำเสนอซอฟท์แวร์ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสููง โดยการตอบสนองความต้องการด้านประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะตัวและสามารถเชื่อมโยงได้ดียิ่งขึ้น ไมโครซอฟท์ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำเสนอประสบการณ์การซื้อสินค้าได้อย่างไม่สะดุด โดยการรวมช่องทางการซื้ออันหลากหลายที่เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี และโดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และช่องทางเครือข่ายสังคมใหม่ๆ ร้านค้าปลีกสามารถนำเอาข้อมูลมาสร้างให้เกิดเป็นวิสัยทัศน์ นำแนวความคิดไปลงมือปฏิบัติ และเปลี่ยนไปสู่การสร้างโอกาสได้โดยการใช้ชุดโซลูชันต่างๆ ของไมโครซอฟท์ร่วมกับโซลูชันของบริษัทพันธมิตรผู้ร่วมค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของไมโครซอฟท์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.microsoft.com/retail

เกี่ยวกับไมโครซอฟท์
ไมโครซอฟท์ (Nasdaq: MSFT) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟท์แวร์ การบริการ และโซลูชันที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

แหล่งข่าว: ไมโครซอฟท์ คอร์ป

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บเพจของไมโครซอฟท์ที่ http://www.microsoft.com/presspass โดยเข้าไปที่หน้าข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ ซึ่งเว็บลิงค์ หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่งต่างๆนั้น ถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนั้น สำหรับนักข่าวและนักวิเคราะห์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับ Rapid Response Team ของไมโครซอฟท์ หรือบุคคลอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถดูรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อได้ที่ http://www.microsoft.com/presspass/contactpr.mspx/

ติดต่อ: Wendy Grover จากไมโครซอฟท์
โทร: +1-425-705-7609
อีเมล: wegrover@microsoft.com