ผลวิจัยเผยภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมในสื่อสังคมของจีนให้มากขึ้น

ฮ่องกง, 11 ธ.ค. / มีเดีย เอาท์รีช – เอเชียเน็ท / – –

อีเดลแมน (Edelman) และนิตยสารพับลิคแอฟแฟร์ส์เอเชีย (PublicAffairsAsia magazine) เปิดเผยรายงานทางราชการซึ่งระบุว่า บริษัทในภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในสื่อสังคม (social media) ของจีนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วให้ลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้น หากต้องการสร้างอิทธิพลและพัฒนาธุรกิจ

โดยรายงานในหัวข้อ “The Dragon and the Mouse: Social Media and Public Affairs in China” ซึ่งได้จากการสำรวความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะ (public affairs หรือ PA) ในปักกิ่ง ระบุว่า สื่อสังคมเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลที่สุดในจีน นอกจากนั้นยังส่งสัญญาณว่า ผู้บริหารด้านกิจการสาธารณะเชื่อว่าบล็อก บอร์ดต่างๆ และสื่อสังคมอื่นๆ จะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ ในภาคเอกชนในช่วงระยะเวลา 12 เดือนต่อจากนี้

            รายงานดังกล่าวยังแนะนำให้ผู้นำธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการสาธารณะใช้นโยบายเชิงรุกในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับบล็อกเกอร์กว่า 181 ล้านรายในจีน ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องชาตินิยมและประเด็นอ่อนไหวต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงกระนั้นการใช้มาตรการเชิงรุกก็จะช่วยให้ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ และกลุ่มเอ็นจีโอต่างๆ สามารถรวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงนโยบาย และทำตามข้อกำหนดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

            ประเด็นสำคัญที่ระบุในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย
– ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะส่วนมาก (66%) เชื่อว่าสื่อสังคมเป็นสื่อที่มีอิทธิพลที่สุดในจีน
– บริษัทข้ามชาติจากตะวันตกยังคงมีความรู้สึกไม่มั่นใจ หลังจากที่ประสบความล้มเหลวในการควบคุมเนื้อหาในสื่อสังคม
– บุคคลส่วนมากที่ใช้ยุทธศาสตร์กิจการสาธารณะและสื่อสังคมยังไม่ได้ประเมินผลที่ได้จากการใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
– การเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์กิจการสาธารณะและสื่อสังคมเชิงรับไปใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับบริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในจีน

            อลัน แวนเดอร์โมเลน ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของอีเดลแมน กล่าวว่า “ความสมดุลของจีนมีการถ่วงดุลย์กันระหว่างแรงกดดันจากทั่วโลกกับเสียงเรียกร้องจากในประเทศให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่โปร่งใส ดังนั้นแนวคิดต่างๆ อาจทำได้ยากทั้งสำหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ สื่อในประเทศและต่างประเทศ และสำหรับรัฐบาลเอง

            เครก ฮอย ผู้อำนวยการพับลิคแอฟแฟร์สเอเชีย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าสื่อสังคมส่วนใหญ่จะรู้ดีว่า วงการอาชีพที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณะนั้นมักจะอยู่เบื้องหลัง แต่ก็ถือเป็นเรื่องท้าทายที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรับมาเป็นเชิงรุก ขณะเดียวกันก็ยังควบคุมสื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ในรูปแบบของ PDF ได้ที่ http://www.bluedzine.com/clients/paa/edelmanwhitepaper.pdf

แหล่งข่าว: พับลิคแอฟแฟร์สเอเชีย

            ติดต่อ: อีเดลแมน
อลัน แวนเดอร์โมเลน
โทร. +852-9260-6274
          พับลิคแอฟแฟร์เอเชีย
            เครก ฮอย
            โทร. +66-8483-79403