Warning: include(/home/asiaprn/public_html/db.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 2

Warning: include(/home/asiaprn/public_html/wp-content/blogs.dir/11/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/wp-content/blogs.dir/11/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 4

Warning: include(/home/asiaprn/public_html/wp-includes/SimplePie/Net/db.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/wp-includes/SimplePie/Net/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 6
ผลสำรวจเผย 2 ใน 3 ของผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะเชื่อเครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศจีน : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสำรวจเผย 2 ใน 3 ของผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะเชื่อเครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศจีน

ปักกิ่ง, 17 พ.ย. — มีเดีย เอาท์รีช – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

กว่า 2 ใน 3 ของผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะในจีนจำนวน 132 คนเชื่อว่า ปัจจุบันนี้ การแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายทางสังคมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะมากกว่าสื่อรูปแบบอื่น ทั้งนี้ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยอีเดลแมน/พับลิคแอฟแฟร์สเอเชีย (Edelman/PublicAffairsAsia) จะมีการนำเสนออย่างเต็มรูปแบบในบ่ายวันนี้ ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง บรรษัทข้ามชาติ (MNC) และกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ (SOE)

ผู้ตอบแบบสอบถาม 66% เชื่อว่า เครือข่ายทางสังคมเป็นสื่อกลางด้านการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อจีนมากที่สุดในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังเชื่อว่า รัฐบาลมีส่วนตอบสนองการแสดงความเห็นผ่านโลกออนไลน์ กล่าวคือ เกือบ 60% ไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ที่ว่า รัฐบาลจีนจะไม่ตอบรับข้อเสนอและปรับจุดยืนด้านนโยบายที่ทันยุคสมัยผ่านสื่อทางสังคม

“การจับตาความเคลื่อนไหวของเครือข่ายทางสังคมเพียงผิวเผินนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว เนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการกำหนดและพัฒนานโยบายด้านสาธารณะในจีนอย่างเห็นได้ชัด” อลัน แวนเดอร์โมเลน ประธานของอีเดลแมน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “กลุ่มบรรษัทข้ามชาติ องค์กรรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆต้องมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการแลกเปลี่ยนบทสนทนาที่มีนัยสำคัญ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”

“ผลสำรวจดังกล่าวได้เผยให้เห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายสังคมที่มีต่อนโยบายสาธารณะของจีนในปัจจุบัน ซึ่งมีเพียง 8% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่กล่าวว่า ฝ่ายกิจการสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำหนดกลยุทธ์ของสื่อทางสังคม” เคร็ก ฮอย ผู้อำนวยการบริหารของพับลิคแอฟแฟร์สเอเชีย กล่าว “เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงจำเป็นต้องจัดระเบียบสื่อและการส่งข้อความ รวมทั้งเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการใช้งานเครือข่ายทางสังคม”

เริ่มต้นใช้งาน แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
หลากหลายคำตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารงานด้านกิจการสาธารณะใช้งานเครือข่ายทางสังคมก็จริง แต่ยังไม่เคยจัดระเบียบการใช้งานอย่างเป็นระบบ โดย 43% ของผู้ทำแบบสอบถามเริ่มใช้ระบบเครือข่ายสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ด้านกิจการสาธารณะ แต่กลับไม่เคยประเมินถึงผลกระทบจากการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ มีเพียง 1 ใน 7 (หรือ 17% ) ที่ประยุกต์การใช้เครือข่ายดังกล่าวมาเป็นช่องทางการประเมินผลงานด้านกิจการสาธารณะ

เมื่อเครือข่ายสังคมกลายเป็นช่องทางการเผยแพร่และเก็บข้อมูลทางธุรกิจกันมากขึ้น 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สื่อกลางประเภทนี้หลายต่อหลายครั้งในระหว่างสัปดาห์เพื่อป้อนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 37% ใช้เครือข่ายสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนสู่สาธารณะหลายครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่เกือบครึ่งหนึ่ง (หรือ 46%) ใช้งานเครือข่ายสังคมไม่ถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือไม่เคยใช้งานสื่อดังกล่าวเลย

ซาแมนตา เจ. ซิลเวอร์
อีเดลแมน
โทร +86 13439630027

แหล่งข่าว: พับลิคแอฟแฟร์สเอเชีย