ยาเอมส์โปรของดาวัล อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับการรับรองสถานะยากำพร้าสำหรับรักษาโรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ลอนดอน–9 พ.ย.–พีอาร์นิวสไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

หลังจากจัดเตรียมข้อมูลด้านคลินิคและวิทยาศาสตร์ให้กับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) บริษัท ดาวัล อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (Daval International Limited) (http://www.davalinternational.com) ได้รับแจ้งว่า ยาแก้อักเสบเอมส์โปร (AIMSPRO (R) ของบริษัท ได้รับการรับรองสถานะยากำพร้า (Orphan Status) สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ เอแอลเอส (Amyotrophic Lateral Sclerosis – ALS)
เอแอลเอส เป็นรูปแบบหนึ่งของโรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease – MND) ที่พบมากที่สุด และเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่าโรค Lou Gehrig ก่อนหน้านี้ยาเอมส์โปรได้รับการรับรองสถานะยากำพร้ากลุ่ม TGA สำหรับรักษาโรคเอแอลเอส และโรค Krabbe Leukodystrophy ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ ดาวัลยังได้ทำการทดสอบทางคลินิคในศูนย์การแพทย์หลายแห่งทั่วโลกเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ป่วยโรคเอแอลเอสได้รับประโยชน์จากยาดังกล่าวภายใต้การทดสอบแบบ double-blind (การศึกษาฤทธิ์ของยาซึ่งผู้ให้กับผู้รับตอนให้ยาไม่รู้ว่ายานั้นเป็นสารที่ active หรือ inert) หรือไม่
เอมส์โปรเป็นยาชีวภาพรุ่นใหม่ที่มีแหล่งวัตถุดิบและผลิตในออสเตรเลียโดยการขึ้นทะเบียนส่งออกยากลุ่ม TGA เอมส์โปรทำจากไฮเปอร์อิมมูนเซรั่มจากแพะ และปัจจุบันยาดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการทดลองในขั้นที่ 2 ในยุโรป เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพในการรักษาโรคหนังแข็ง (Scleroderma) และอาการกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติ (bladder dysfunction) อันเป็นผลมาจากโรคระบบประสาทส่วนกลางขั้นที่สอง (Secondary Progressive Multiple Sclerosis) โดยคาดว่าจะสามารถรายงานผลการทดสอบทั้งสองได้ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า
นอกจากนั้น เอมส์โปรยังอยู่ในรูปแบบของยารักษาสัตว์ในชื่อซีเรมเบน (Ceremben(R)) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน ในการทดสอบกับม้าแข่งและม้าพันธุ์แท้ และเมื่อไม่นานมานี้สำนักงานควบคุมยารักษาสัตว์และยาปราบศัตรูพืชแห่งออสเตรเลีย (APVMA) ได้รับรองให้มีการส่งเสริมและจำหน่ายให้กับสัตวแพทย์เพื่อรักษาโรค endotoxemia ในม้า

แหล่งข่าว: ดาวัล อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด