ที่ประชุมสิทธิมนุษยชนเตรียมกำหนดวาระใหม่เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพโลก

            ฮานอย, 26 ต.ค. / มีเดียเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล – เอเชียเน็ท / – –
          ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมตัวกันในสัปดาห์นี้เพื่อหาหนทางใหม่ๆ ในการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพและมนุษยธรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก
ภัยพิบัติและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง วิกฤตอาหารและการเงินโลก โรคระบาดต่างๆ ซึ่งรวมถึงเอชไอวี/เอดส์ ต่างเป็นภาระอันหนักหน่วงที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือ
               ในการประชุมระดับนานาชาติด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสุขภาพเพื่อทุกคน (International Conference on Realising the Rights to Health and Development for All) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่ฮานอย เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน สถาบันวิชาการชั้นนำ และองค์กรระดับชุมชนจากนานาชาติ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าแม้งบประมาณด้านสุขภาพทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 แต่ปัญหาด้านสุขภาพยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วจนหาทางแก้ไขไม่ทัน

               ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนากว่า 250 คนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จะร่วมกันถกประเด็นเรื่องอุปสรรคของการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพตลอดระยะเวลา 4 วันของการประชุม

               “มีความเสี่ยงสูงที่ประชากรจำนวนมากจะไม่ได้รับความสนใจใยดี ดังนั้นเราต้องหาวิธีใหม่ในการปกป้องและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการพัฒนา และหาทางใช้ทรัพยากรมนุษย์และเงินทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” แดเนียล ทารันโทลา ประธานร่วมของการประชุมและศาสตราจารย์ด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ กล่าว

               ความท้าทายสำคัญที่ต้องเผชิญคือการทำให้ผู้คนเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการพัฒนา ท่ามกลางโลกที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากร การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง การอพยพย้ายถิ่น การขาดแคลนน้ำและผลผลิตทางการเกษตร การเสียชีวิตของมารดาและบุตร และการเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่มีอย่างจำกัด
              
               “จนถึงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างแยกกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำให้มีการแย่งเงินทุนและบุคลากรกันเอง ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอหนทางใหม่ในการใช้เงินทุนและทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าที่สุด” ดร.เกา ดัค ไท อดีตผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเวียดนาม, สถาบันการเมืองและการบริหารแห่งชาติแห่งโฮจิมินห์ และประธานร่วมของคณะกรรมการจัดการประชุม กล่าว

            การประชุมครั้งนี้มองปัญหาด้านสุขภาพผ่านมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้บุคคล ชุมชน และประเทศต่างๆ มีความตื่นตัวในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสหประชาชาติ, มูลนิธิ Atlantic Philanthropies, โครงการ Overseas Aid Program (AusAID) ของรัฐบาลออสเตรเลีย, โครงการ USAID/Health Policy Initiative, มูลนิธิ Levi Strauss Foundation และสหภาพองค์กรเอดส์แห่งออสเตรเลีย

สื่อมวชนกรุณาติดต่อ:
หลุยส์ วิลเลียมส์ (ฮานอย)
จากต่างประเทศโทร: +84 (0) 16 463 568 73  
ในเวียดนามโทร: 016 463 568 73 
อีเมล: Louise.Williams@unsw.edu.au

เฮเลน ซิกนีย์ (ซิดนีย์)
โทร: + 61 (0) 425 202 654
อีเมล: helensigny@writemedia.com.au

เว็บไซต์: www.healthandrights.com

แหล่งข่าว: โครงการเพื่อสุขภาพและสิทธิมนุษยชนแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์