โครงการ ADVANCE เผยผลวิจัยล่าสุดที่จะช่วยลดอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

มอนทรีอัล, 16 ต.ค. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

            ผลวิจัยล่าสุดจากการศึกษาในโครงการ ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) ซึ่งเป็นการทดสอบทางคลินิกครั้งใหญ่สุดที่เคยทดลองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วโลก เผยให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(1)

            โดยข้อมูลล่าสุดจากการศึกษาในโครงการ ADVANCE ที่ได้รับการนำเสนอในวันนี้ที่การประชุมสมาพันธ์โรคเบาหวานสากล (The International Diabetes Federation – IDF) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยใช้ยา gliclazide MR (Diamicron MR) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการทดสอบทางคลินิกที่แตกต่างกัน(1)

               การทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วย gliclazide MR จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตแทรกซ้อน ซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดใหญ่ได้ในที่สุด(2)

               “การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วย gliclazide MR มีประสิทธิภาพในการลดระดับ HbA1C โดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุ เพศ ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย ระดับ HbA1C ในช่วงเริ่มการทดสอบ รวมถึงวิธีเบื้องต้นที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาล” โซเฟีย ซองกาส นักวิจัยในโครงการ ADVANCE จากสถาบันจอร์จเพื่อสุขภาพนานาชาติ (The George Institute for International Health) ในออสเตรเลีย กล่าว “นอกจากนั้นการรักษาด้วย gliclazide MR ยังป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปและไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มด้วย”

               การศึกษาในโครงการ ADVANCE ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลอย่างจริงจังจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจน้อยลง(2) ซึ่งการค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติของโครงการวิจัยเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด 4 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการ ADVANCE และ ACCORD ที่แสดงให้เห็นว่าการควบคุมระดับน้ำตาลช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 9% และลดการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ถึง 15%(3) นอกจากนั้นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติจำนวนมาก (ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กว่า 70,000 คน) ยังเปิดเผยว่าการลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วย gliclazide MR ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่น(4,5)

               “การศึกษาในโครงการ ADVANCE ถือเป็นการเก็บข้อมูลทางคลินิกครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่” จอห์น ชาลเมอร์ส หัวหน้านักวิจัยในโครงการ ADVANCE จากสถาบันจอร์จเพื่อสุขภาพนานาชาติ กล่าว “เราตั้งเป้าว่าจะติดตามอาการของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต่อไป และเราเชื่อว่าข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้จากโครงการนี้(6) จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลายสิบล้านคนทั่วโลกต่อไปในอนาคต”

               ข้อมูลเพิ่มเติม
               ในการประชุมสมาพันธ์โรคเบาหวานสากล นักวิจัยจากโครงการ ADVANCE ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ(7)
              
               อายุของผู้ป่วยในช่วงที่ได้รับการวินัจฉัยโรค ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน เพศ ค่าความต่างระหว่างความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบและหัวใจคลายตัว โรคความดันโลหิตสูงที่รักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการเบาหวานขึ้นตา ระดับ HBA1C อัตราส่วนระหว่างโปรตีนอาบูมิน/ครีตินิน และระดับคอเลสเตอรอล non-HDL ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สามารถทำนายโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจได้ โดยนักวิจัยในโครงการ ADVANCE ได้พัฒนาเครื่องมือทำนายความเสี่ยงแบบใหม่ขึ้นโดยอาศัยตัวแปรต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบันมากกว่าเครื่องมือทำนายความเสี่ยงแบบเดิมอย่างแบบจำลอง Framingham และ UKPDS (United Kingdom
Prospective Diabetes Study)(7)

               หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
               โครงการ ADVANCE ได้รับการออกแบบ จัดทำ ควบคุม วิเคราะห์ และรายงานโดยกลุ่มวิจัยทางคลินิกซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพของรัฐบาลออสเตรเลียหลังผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้สนับสนุนรายใด และคณะกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมใดจะเป็นผู้รับหน้าที่รายงานผลการศึกษานี้

               ช่วงแรกของโครงการ ADVANCE เป็นการตรวจสอบผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการใช้ยา perindopril ร่วมกับยา indapamide ซึ่งผลการทดสอบได้รับการตีพิมพ์ไปเมื่อปี 2550 (อ้างอิง: ADVANCE Collaborative Group; Patel A, MacMahon S, Chalmers J, Neal B, et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and
microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2007;370:829-840.)

               ช่วงที่ 2 ของโครงการ ADVANCE เป็นการตรวจสอบผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการใช้ยา gliclazide MR และผลการทดสอบได้รับการตีพิมพ์ไปเมื่อปี 2551 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างจริงจังจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดใหญ่และหลอดเลือดฝอยรวมกันได้ (18.1% vs. 20.0%; hazard ratio (HR) 0.90; 95% confidence interval 0.82 to 0.98; P=0.013) และลดการเกิดอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดฝอยได้ (9.4% vs. 10.9%; HR 0.86 [0.77 to 0.97]; P=0.014) เนื่องจากความเสี่ยงจากการเกิดโรคไตแทรกซ้อนลดลง (4.1% vs. 5.2%; HR0.79 [0.66 to 0.93], P=0.006) โดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออาการเบาหวานขึ้นตา (P>0.1) (อ้างอิง: ADVANCE Collaborative Group; Patel A, MacMahon S, Chalmers J et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. NEJM 2008; 358: 2560-2572)

               สถาบันจอร์จเพื่อสุขภาพนานาชาติ เป็นองค์กรวิจัยด้านสุขภาพระดับนานาชาติที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง นอกจากนั้นยังเป็นผู้นำด้านการทดสอบทางคลินิก นโยบายด้านสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ทางสถาบันมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านการออกแบบการวิจัย การบริหารโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติอยู่ทั่วโลก นอกจากนั้นทางสถาบันยังได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งนี้ ทางสถาบันมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการชั้นนำไปทั่วโลกเป็นประจำ

               คณะกรรมาธิการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพของออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และภาครัฐในออสเตรเลีย และเพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมในการให้บริการด้านสุขภาพและในการวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ

               ทั้งนี้ Institut de Recherche International Servier เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยกับ เซอร์เวียร์ (Servier) บริษัทเภสัชกรรมสัญชาติฝรั่งเศส

               อ้างอิง

    1. Chalmers J, Zoungas S, Ninomiya T, et al. New results from
ADVANCE. IDF Congress Invited Talk, 22 October 2009. Montreal, Canada.

    2. The ADVANCE Collaborative Group. Intensive blood glucose control and
vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med.
2008;358:2560-2572.

    3. Turnbull F, Abraira C Anderson R Byington R Chalmers J et
al. Intensive glucose control,and macrovascular outcomes in type 2 diabetes.
Diabetologia, ePub ahead of print, 05 August 2009

    4. Schramm TK. Eur Heart J. 2009;30(suppl):304. Abstract ESC
Congress 2009.

    5. Khalangot M et al, Diabetes Res Clin Pract. 2009 Sep 29.
[Epub ahead of print]

    6. Zoungas S, Patel A, Neal B, et al. ADVANCE-ON: a post-trial
observational study. Oral presentation, IDF Congress, 21 October 2009.
Montreal, Canada.

    7. Kengne AP, Patel A, Colagiuri S, et al. Derivation of the
ADVANCE models for predicting the risk of major cardiovascular disease in
people with diabetes. Oral presentation, IDF Congress, 20 October 2009.
Montreal, Canada.

    http://www.advance-trial.com

               แหล่งข่าว: เซอร์เวียร์