มาร์ส อินคอร์ปอเรท นำเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับโกโก้ในการประชุมโภชนาการนานาชาติ

            กรุงเทพฯ, 7 ต.ค. / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / – –

            ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยถึงประโยชน์ด้านสุขภาพและประโยชน์ที่ยั่งยืนของโกโก้

            ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยถึงภาวะสุขภาพและโภชนาการโลก ณ การประชุมโภชนาการนานาชาติ (International Congress of Nutrition: ICN) ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส และบริษัท มาร์ส อินคอร์ปอเรท (Mars Incorporated) ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ของโกโก้ที่มีต่อสุขภาพของผู้คน โดยในระหว่างการสัมมนาหัวข้อ “Cocoa Science – Flavanols and Sustainability” คณะนักวิทยาศาสตร์จะนำเสนอหลักฐานจากการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับสารฟลาวานอลส์ (Flavanols) ในโกโก้ รวมถึงนำเสนอความก้าวหน้าและจุดมุ่งหมายในอนาคตของการปลูกโกโก้อย่างยั่งยืน

            นักวิจัยจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจในโกโก้ซึ่งบ่อยครั้งถูกนำไปเชื่อมโยงกับช็อคโกแลตและการพักผ่อนหย่อนใจ โกโก้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่เราเพิ่งเข้าใจถึงพลังของโกโก้อย่างแท้จริงเมื่อไม่นานมานี้เอง หลายคนประหลาดใจเมื่อรู้ว่าแท้จริงแล้วโกโก้เป็นผลไม้ และเป็นผลไม้วิเศษที่เต็มไปด้วยสารฟลาวานอลส์ ซึ่งสัมพันธ์กับวงจรสุขภาพของคนเรา*

            “เราเข้าใจประโยชน์ของโกโก้ที่มีต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา” ดร.คาร์ล คีน ประธานแผนกโภชนาการและศาสตราจารย์ด้านโภชนาการและอายุรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส กล่าว “ผลวิจัยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของสารฟลาวานอลส์ในโกโก้อย่างชัดเจน และประโยชน์ดังกล่าวก็ควรค่าแก่การศึกษาอย่างมาก” นอกจากนั้นแล้ว รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกหลายฉบับยังชี้ให้เห็นถึงผลในเชิงบวกของสารฟลาวานอลส์ในโกโก้ที่มีต่อวงจรสุขภาพ

มาร์ส อินคอร์ปอเรท ได้ตีพิมพ์หรือให้การสนับสนุนบทความทางวิทยาศาสตร์กว่า 100 บทความ และถือสิทธิบัตรกว่า 80 ใบที่เกิดจากการวิจัยร่วมกับสถาบันอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส และนับตั้งแต่ปี 2525 มาร์ส อินคอร์ปอเรท ได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์โกโก้ (Mars Center for Cocoa Science) ในเมืองบาเฮีย ประเทศบราซิล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยโกโก้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และองค์กรเอ็นจีโอ ซึ่งความรู้ที่ทางศูนย์มอบให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ทั่วโลก

“เรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากเกี่ยวกับโกโก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุปสงค์และอุปทานโกโก้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา” ปีเตอร์ วอน กรินส์เวน ผู้จัดการฝ่ายปลูกโกโก้อย่างยั่งยืนของมาร์ส อินคอร์ปอเรท ซึ่งช่วยสนับสนุนการประชุมโภชนาการนานาชาติ กล่าว “การสร้างระบบปลูกโกโก้อย่างยั่งยืนจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพในอนาคต” ทั้งนี้ โกโก้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ร้อนชื้นทั่วโลก หรือพื้นที่บริเวณ 20 องศาเหนือและใต้ของเส้นศูนย์สูตร และการใช้ระบบปลูกโกโก้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผลผลิตโกโก้มีอย่างเพียงพอเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกทั้งในด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ อาทิ

– ทำให้เกิดการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดการปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมถึงลดการละทิ้งพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้มานานและแผ้วถางผืนดินใหม่
– สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย บริการด้านสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
– ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้มีตลาดในท้องถิ่นเป็นของตัวเอง และ
– ช่วยดักจับก๊าซคาร์บอน

ความมุ่งมั่นของมาร์สในการผลิตโกโก้
วิธีการดำเนินงานของมาร์ส อินคอร์ปอเรท ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นระหว่างสมาชิกครอบครัว โดยบริษัทจะร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในท้องถิ่น และหาหนทางที่ดีที่สุดในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งวิธีดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนในท้องถิ่นด้วย

นอกจากนั้นมาร์สยังริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการปลูกโกโก้อย่างยั่งยืน (Cocoa Sustainability Partnership: CSP) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงเพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้เท่านั้น แต่ยังช่วยปลูกต้นโกโก้หลายล้านต้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ช่วยให้ชุมชนผู้ปลูกโกโก้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดแสดงถึงความมุ่งมั่นของมาร์ส อินคอร์ปอเรท ที่ต้องการสร้างแหล่งโกโก้อย่างยั่งยืนภายในปี 2563

เกี่ยวกับ Cocoapro(TM) เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรของมาร์ส
โดยปกติแล้วสารฟลาวานอลส์ในโกโก้จะสลายไปอย่างง่ายดายระหว่างกระบวนการผลิตช็อคโกแลต นักวิทยาศาสตร์ของมาร์ส อินคอร์ปอเรท จึงใช้ประสบการณ์อันโชกโชนในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้เมล็ดโกโก้ถูกความร้อนน้อยลง ช่วยป้องกันสารในโกโก้มิให้ถูกทำลาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับการจดสิทธิบัตรในชื่อ Cocoapro(TM) และทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สกัดจากโกโก้มีสารฟลาวานอลส์อยู่เต็มเปี่ยม

เกี่ยวกับ Cirku(TM) และ CirkuHealth(TM)
ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ มาร์ส โบทานิคัล (Mars Botanical) ซึ่งเป็นแผนกวิทยาศาสตร์ของมาร์ส อินคอร์ปอเรท จะเปิดตัว Cirku(TM) ผลิตภัณฑ์สกัดจากโกโก้ที่มีสารฟลาวานอลส์เข้มข้น และ CirkuHealth(TM) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรสอร่อยในรูปแบบของผงสกัดโกโก้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวหลังมีจำหน่ายในสหรัฐผ่านทางเว็บไซต์ www.CirkuHealth.com ทั้งรสดั้งเดิมและรสหวาน ผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งราคา 44.95 ดอลลาร์ มี 28 ถุง ใช้รับประทาน 1 เดือน

หากคุณต้องการนัดพบกับผู้เชี่ยวชาญจากมาร์ส อินคอร์ปอเรท ที่การประชุมโภชนาการนานาชาติ หรือที่อื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ในกรุงเทพฯ (โทรศัพท์: +662.343.6059, มือถือ: +668.1828.1002, อีเมล: onanong@webershandwick.com) หรือติดต่อคุณลอรี ฟรอมม์ ในสหรัฐอเมริกา (โทร: +1-312-988-2436, อีเมล: lfromm@webershandwick.com)

การสัมมนาให้หัวข้อ “Cocoa Science – Flavanols and Sustainability” จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคมนี้ ที่การประชุมโภชนาการนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

* ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ยังไม่ได้รับการประเมินจากองค์การอาหารและยา และผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงไม่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัย เยียวยา รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ ทั้งสิ้น

เกี่ยวกับ มาร์ส อินคอร์ปอเรท
มาร์ส อินคอร์ปอเรท เป็นบริษัทเอกชนของครอบครัวซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2454 และมีพนักงานกว่า 65,000 คนในพื้นที่ปฏิบัติงาน 230 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงงาน 135 แห่งใน 68 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองแม็คลีน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทอาหารรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีรายได้ทั่วโลกรวมกันกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี และดำเนินธุรกิจใน 6 ภาคส่วน ได้แก่ ช็อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง, ผลิตภัณฑ์ Wrigley, อาหาร, เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ Symbioscience ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกมากมาย โดยแบรนด์ในธุรกิจช็อคโกแล็ตประกอบด้วย M&M’S(R), SNICKERS(R), DOVE(R), GALAXY(R), MARS(R), MILKY WAY(R) และ TWIX(R) ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่ PEDIGREE(R), WHISKAS(R), SHEBA(R), CESAR(R) และ ROYAL CANIN(R) ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Wrigley ได้แก่ ORBIT(R), EXTRA(R), STARBURST(R), DOUBLEMINT(R) และ SKITTLES(R) ในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ UNCLE BEN’S(R), DOLMIO(R), EBLY(R), MASTERFOODS(R) และ SEEDS OF CHANGE(R) ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ KLIX(R) และ FLAVIA(R) และในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Symbioscience ได้แก่ WISDOM WISDOM PANEL(TM) INSIGHTS, WISDOM PANEL(TM) PROFESSIONAL, SERAMIS(R), CIRKUHEALTH(TM) และ COCOAPRO(TM)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mars.com

            เกี่ยวกับ มาร์ส โบทานิคัล
            มาร์ส โบทานิคัล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองร็อควิลล์ รัฐแมรี่แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในฐานะแผนกวิทยาศาสตร์ของบริษัท มาร์ส อินคอร์ปอเรท ในปี 2550 เพื่อมุ่งทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารฟลาวานอลส์ที่พบได้ในโกโก้ ชา ไวน์ รวมถึงผักและผลไม้บางชนิด บริษัทมีความห่วงใยและอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยพลังจากธรรมชาติของสารฟลาวานอลส์ที่สกัดจากโกโก้ ทั้งนี้ มาร์ส โบทานิคัล จะสานต่อความรู้และประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 20 ปีของมาร์ส อินคอร์ปอเรท ต่อไป เพื่อรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาประโยชน์ของสารฟลาวานอลส์ และสร้างแหล่งโกโก้อย่างยั่งยืนต่อไป ท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.MarsBotanical.com

            แหล่งข่าว: มาร์ส อินคอร์ปอเรท

            ติดต่อ: อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ
            โทรศัพท์: +662.343.6059
            มือถือ: +668.1828.1002
            อีเมล: onanong@webershandwick.com
หรือ
            ลอรี ฟรอมม์
            โทร: +1-312-988-2436
            อีเมล: lfromm@webershandwick.com
            ทั้งสองเป็นตัวแทนของมาร์ส อินคอร์ปอเรท