คองตัวร์โกลบอล และ OPIC ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพลังงาน

นิวยอร์ก–5 ต.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์
คองตัวร์โกลบอล (ContourGlobal) และบรรษัทการลงทุนของเอกชนต่างประเทศ (Overseas Private Investment Corporation) หรือ OPIC ประกาศการทำข้อตกลงในวันนี้ ซึ่งระบุว่าองค์กรทั้งสองจะร่วมมือกันในการสนับสนุนโครงการพลังงานในประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงโรงงานพลังงานระบบ tri-generation’ และ quad-generation ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
OPIC ได้ประกันความเสี่ยงด้านการเงินและการเมืองให้กับคองตัวร์โกลบอล ที่ครอบคลุมถึงโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 100 เมกกะวัตต์ในโตโก ซึ่งจะช่วย
ให้ประเทศรอดพ้นจากภาวะขาดแคลนไฟฟ้า โดยเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ปีใน
แอฟริกาตะวันตก
จากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งลงนามในที่ประชุมสุดยอดทางธุรกิจสหรัฐ-แอฟริกา (ฺBiannual U.S.-Africa Business Summit) ของแอฟริกานั้น คองตัวร์โกลบอล และ OPIC “จะ ร่วมมือในเชิงสร้างสรรและมีจุดมุ่งหมายที่จะประสานความร่วมมือต่อไปเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานที่
กำลังพัฒนาไปด้วยดีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก”
OPIC มีความตั้งใจที่จะประกันความเสี่ยงด้านการเมืองและการเงินให้กับโรงงานพลังงานระบบ ‘tri-generation’ ของคองตัวร์โกลบอล ซึ่งรวมเอาโรงงานความร้อน ไฟฟ้า และ chilled-water generation เข้าไว้ด้วย และโรงงานระบบ ‘quad-generation’ ซึ่งจะตรวจจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โรงงาน
พลังงานสะอาดทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังานที่สูงและ
ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมาก โครงการที่ร่วมมือกัน
ล่าสุดคือโรงงานระบบ cogeneration ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ซึ่ง
OPIC จะรับประกันให้กับคองตัวร์โกลบอล
โจเซฟ แบรนด์ต (Joseph Brandt) ประธานและผู้บริหารสูงสุดของคองตัวร์โกลบอล กล่าวว่า “การร่วมมือระหว่างเรากับ OPIC เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จที่จะนำโครงการผลิตกระแสไฟฟ้านวัตกรรมใหม่ไปยังพื้นที่ขาดแคลนเช่นแอฟริกา เรา
ชื่นชมการอุทิศตนและความเป็นมืออาชีพของพวกเขา และเรายินดีที่จะร่วมงาน
กับพวกเขาเมื่อเราสร้างโครงการใหม่ๆ ในภูมิภาคนี้แห่งนี้”
“โครงการพลังงานนวัตกรรมใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแลดล้อมดังเช่นโครงการที่
ที่พัฒนาโดยคองตัวร์โกลบอล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก” ดร.ลอว์เรนซ์ สปีเนลลี รักษาการประธาน OPIC กล่าว “เราพอใจกับความสำเร็จในการเพิ่มขอบข่ายความร่วมมือระหว่าง OPIC และคองตัวร์โกลบอล และเราเชื่อมั่นว่าโครงการต่างๆเหล่านี้จะเป็ผลดีต่อประเทศกำลังพัฒนาและประชากรของพวกเขา”
คองตัวร์โกลบอล เป็นผู้พัฒนาและดำเนินงานในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และการให้พลังงานความร้อนทั่วโลก และมุ่งเน้นที่ตลาดที่มีการเติบโตสูง ตลาดที่ขาดแคลนพลังงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่น พลังงานหมุนเวียน และการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power หรือ CHP) ในปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจต่างๆ แปดแห่งใน 4 ทวีปด้วยศักยภาพในการผลิตประมาณ 1,000 เมกกะวัตต์ และมีโครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการซึ่งมีขนาดกำลังโดยรวม 10,000 เมกกะวัตต์
เรเซอร์วัวร์ แคปิตอล กรุ๊ป เป็นบริษัทกองทุนเอกชนที่มีเงินลงทุนภายใต้การบริหารงานประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีบทบาทในการควบคุมการดำเนินงานของคองตัวร์โกลบอล
โอเวอร์ซี ไพรเวท อินเวสท์เมนท์ คอร์ปอเรชัน (OPIC) ก่อตั้งขึ้นในฐานะหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ. 2514 ทำหน้าที่ช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ของสหรัฐฯ ในการลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในตลาดใหม่และตลาดเกิดใหม่ ส่งเสริมภาคเอกชนในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ และสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ การประกันความเสี่ยงทางการเมืองและการเงินของ OPIC ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด ของสหรัฐฯ ทำการลงทุนในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 150 แห่งทั่วโลก

กรุณาเยี่ยมชม คอนทัวร์โกลบอล ได้ที่เว็บไซต์ www.contourglobal.com

แหล่งข่าว คองตัวร์โกลบอล

ติดต่อ: ลี มุลเลอร์ เจ้าหน้าที่คองตัวร์โกลบอล
โทร +1-212-610-9142

–เผยแพร่โดย เอเชียเน็ท ( www.asianetnews.net )–