สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเตรียมจัดการประชุมในฮ่องกง นำร่องการประชุมในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

เวลลิงตัน, 29 ก.ย. — NZPA – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Confederation of Meningitis Organisations: CoMO) จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 4 ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี โฮเทล ในชาทิน บนเกาะฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ.2552
โดยทาง CoMO ซึ่งมีสมาชิกที่ดำเนินงานในอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป และออสเตรเลีย กำลังเร่งสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าถึงภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการต่อสู้กับโรคร้าย เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และภาวะโลหิตเป็นพิษ ผ่านโครงการการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคให้แก่เด็กๆ
มร.บรูซ แลงกูแลนท์ ประธานของ CoMO จากกรุงเพิร์ธ ออสเตรเลียกล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ CoMO ได้จัดการประชุมในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก”
“เรามีเป้าหมายที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ฮ่องกง และอินเดีย กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปจาสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ยุโรป และออสเตรเลียผ่านการจัดประชุมในฮ่องกง” แลงกูแลนท์กล่าวเสริม
นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งก็ฮ่องกงก็มีส่วนสำคัญ ขณะเดียวกันรัฐบาลฮ่องกงเป็นหน่วยงานแรกในเอเชียที่เปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กๆด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (Invasive Pneumococcal Disease) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดย CoMO ขานรับการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างแข็งขันเพื่อหวังที่จะป้องกันเด็กทุกคนให้ห่างไกลจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษ
การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กระดับโลก หน่วยงานด้านโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตลอดจนกลุ่มผู้ป่วยได้ร่วมมือกันกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงพิษภัยของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสังเกตุอาการและสัญญาณการเกิดโรคดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจะรายงานความเคลื่อนไหวใหม่ๆเกี่ยวกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาและจัดจำหน่ายวัคซีน ตลอดจนระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกลุ่มหารือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหน่วยงานและกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนด้านโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
มร.บิล เลย์ ผู้จัดตั้งโครงการให้วัคซีนในเด็กในฮ่องกงจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับรู้ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ “ผมกำลังตั้งตารอที่จะสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ และหวังที่จะได้รับรู้ถึงความสำเร็จของพวกเขา รวมถึงการสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ ให้ CoMO เป็นกระบอกเสียงสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

เกี่ยวกับสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (CoMO)
สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (CoMO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มองค์กรและผู้ป่วยจากทั่วโลกที่ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษ และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว
ปัจจุบันนี้ สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีองค์กรด้านสุขภาพเด็กและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 26 แห่ง และมีผู้ให้การสนับสนุนรายย่อย 7 ราย จากทั่วโลก ซึ่งทางสมาพันธ์ฯกำลังหาทางเพิ่มความแข็งแกร่งในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มองค์กรและผู้ป่วยจากทั่วโลกที่ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษ และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว
สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก่อตั้งขึ้นหลังปิดการประชุมสมาพันธ์โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกเมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีตัวแทน 43 รายจาก 20 องค์กรด้านสุขภาพเด็กและเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก 14 ประเทศเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการที่เหมาะสมในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันในการประชุมกระตุ้นให้ตัวแทน 20 รายจากกลุ่มต่างๆ ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบขึ้นมาเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงภาระที่ทั่วโลกต้องแบกรับ และสนับสนุนให้มีการก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพเด็กและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแห่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบประกอบด้วยองค์กรด้านสุขภาพเด็กและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 26 องค์กร และผู้ให้การสนับสนุน 7 รายจากทั่วโลก
สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอุทิศตนให้กับการช่วยเหลือองค์กรสมาชิกให้เป็นแหล่งข้อมูลและบริการที่ยั่งยืนและพึ่งพาได้สำหรับผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในภูมิภาคของตน โดยองค์กรสมาชิกจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยความเป็นสมาชิกภาพ และด้วยการที่แต่ละองค์กรต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำลายโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้
ในแต่ละปีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็นพิษทำให้มีผู้พิการและเสียชีวิตหลายพันคนทั่วโลก
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นชื่อเรียกอาการที่เยื่อหุ้มสมองและเส้นประสาทไขสันหลังเกิดอาการอักเสบและบวม ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา นอกจากนั้นแบคทีเรียบางตัวยังสามารถทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษได้ด้วย
การรับวัคซีนเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันแบคทีเรียได้ครบทุกชนิดและทุกสายพันธุ์ ดังนั้นการรู้จักสัญญาณและอาการบ่งชี้ของโรครวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรค จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
สื่อมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตระหนักถึงสัญญาณและอาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็นพิษ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาด้วย
ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมาชิกองค์กรในภูมิภาคของท่าน สามารถดูได้ที่ www.comoonline.org

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสัมภาษณ์มร. บรูซ แลงกูแลนท์ ประธานของ CoMO กรุณาติดต่อที่
แอนเดรีย เบรดี้
อีเมล andreabrady01@gmail.com
โทร +64 212 545 324

แหล่งข่าว: Catalyst Communications Consulting Limited